Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 3 februari 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Lagercykelstudsen fortskrider i Europa

Överlag ger makrostatistiken stöd till vår syn att påfyllnad av lager ska stötta tillväxten framöver. Inköpschefer i EMU-området har varit markant mer positiva på sistone. Sannolikt kommer produktionen, och därmed BNP, även att stiga inom kort. Prognoserna för EMU-områdets tillväxt ställs upp. Att många svenska industribolag rapporterat sämre än väntat har inget större signalvärde för framtiden utan reflekterar bara för högt ställda förväntningar.

Efter den lagerrelaterade studsen i Europa avgörs efterfrågetillväxten nu av penningpolitiska vägval. Utvecklingsländernas penningpolitiska lättnader kommer skapa mer likviditet som korrelerar väl med efterfrågan på råvaror längre fram.

I Europa fortsätter bankerna att strama åt kreditvillkoren i rask takt. ECB:s senaste undersökning avslöjade att kreditvillkoren blivit markant stramare för både företag och hushåll i alla EMU-länder utom Tyskland. Detta är problematisk, men utgör ett medelfristigt problem snarare än ett kortsiktigt sådant.

Inköpschefsindex är vida överlägset kreditvillkoren för att förutsäga BNP-tillväxt PMI komposit antyder att aktiviteten har stabiliserats eller till och med börjat växa i Europa. Dessutom ser ECB:s repor ut att ha vänt sentimentet kring Europeiska banker, vilket gör att kreditvillkoren inte kommer att stramas åt lika mycket framgent.

Frågetecken kring USA:s tillväxtryck

Fortfarande finns frågetecken kring den amerikanska tillväxtskjutsens uthållighet, bland annat rörande hushållens sparande, kompositionen av BNP samt risken för finanspolitisk åtstramning för att klara budgetunderskotten. Under det andra halvåret bidrog minskat sparande till 60 % av konsumtionsökningen. Detta kan inte fortgå. Kompositionen av BNP under det fjärde kvartalet var dessutom långt ifrån ideal, med ett stort positivt lagerbidrag som sannolikt vänds i sin motsats under början av 2012. Denna negativa teknikalitet motverkas förvisso till viss del av offentliga utgifter.

Vad gäller finanspolitiken har USA:s politiker oftast valt att förlänga stimulanser när det väl kommit till kritan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Energi (positiv)

Elmarknaden

Veckan har präglats av kärnkraftsbortfall och höga spotpriser på börsen vilket fått stort utrymme i media. Forsmark 3 togs ur drift mellan onsdag och fredag och förväntas alltså vara tillbaka i drift under nästa vecka. Även Ringhals drabbades av oplanerat driftstopp vilket innebar att svensk kärnkraft helt plötsligt bara var nere på 57 procent. Olyckligtvis inträffade det under en period då vi haft väldigt låga temperaturer, närmare 10 grader under normalt för perioden. Eftersom resten av kontinenten, framför allt de östra delarna, också drabbats har det begränsat importmöjligheterna. Spoten kom som ett resultat av detta in på över 100 euro under mitten av veckan och många ifrågasätter varför vi återigen får problem med kärnkraften när den som mest behövs!? Flertalet vill t.o.m. hävda att detta skulle var avsiktligt och anklagar energibolagen för att manipulera körningen och maximera vinsterna, men vi skall inte glömma att dessa driftstopp är väldigt kostsamma för ägarna. Våra kärnkraftsverk är byggda mellan 1972 och 1985 och tanken var inte att de skulle uppgraderas överhuvudtaget. Nu står vi inför ett stort moderniseringsbehov varför dessa driftstopp är något vi helt enkelt får lära oss att leva med. Det kommer att ställa höga krav på andra energikällor och nya investeringar. Lyckligtvis har vi en god energibalans som visserligen försämrats något de senaste två veckorna, men som ändå förväntas landa på närma 8TWh överskott efter denna vecka. Vår bedömning är alltså att detta är tillfälligt och inte påverkar de längre kontrakten. För en normal villakund som förbrukar 22,500kwh per år innebär det kanske 50-100 kr extra på räkningen denna vecka men det har inte haft någon påverkan på de längre fasta avtalen. Det brukar dock alltid bli lite oro på marknaden i samband med extremkyla och bortfall av kapacitet varför vi i förra råvarubrevet rekommenderade en lång position. För de som inte redan tagit hem vinst tycker vi att detta är ett bra tillfälle att göra det. Det som kan motivera en fortsatt lång position är om kapacitet inte kommer tillbaka som planerat samt att utsläppsrätterna och fossila bränslen fortsätter att stärkas.

Olja

Oljepriserna var nära att sluta på samma nivå som förra veckan, men fick ett uppsving på amerikanska makroekonomiska siffror på fredag eftermiddag och handlas i skrivande stund i USD 113,7 USD/fat, en ökning med 2 % från förra veckan. Amerikanska lagersiffror visade på ökat råoljelager på 4,2 miljoner fat (väntat 2,4 m fat), ökat bensinlager på 3 miljoner fat (väntat 1 m fat) och fallande destillatlager på -0,1 miljoner fat (förväntad -1,4 miljoner fat).

Terminen på naturgas (Henry Hub) föll tillbaka den här veckan mot 10-årslägsta tidigare i januari (USD 2.34/mmbtu). Fortsatta varma temperaturer och hög produktion belastar den nationella gasmarknaden. Europeiska gasterminer har pekat i motsatt riktning denna vecka och har stigit till över $ 10/mmbtu på nyheten om kallt väder i Europa.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har fallit tillbaka något denna vecka efter en stark start på året. Metallerna har tappat ungefär 1-3 procent av värdet denna vecka. En stor nyhet i veckan har varit en möjlig fusion mellan Glencore, världens största råvaruexportör och Xstrata, ett schweiziskt gruvbolag. Två stora aktörer som skulle skapa en mycket stark spelare på marknaden. Detta pressade till en början priserna på många metaller på LME. Med positiv jobbstatistik från USA kunde metallerna återhämtas sig under fredagseftermiddag. Priset på koppar slutar veckan oförändrad kring 8524 USD/ton efter varit nere och vänt på 8284-nivån i mitten av veckan. Kinas lager på metallen stiger med 37 %, högsta siffran sedan maj 2010. De senaste 3 månaderna har kopparlager i Kina stigit med 120 % samtidigt som priset har fallit, vilket är i linje med tidigare historik där landet importerar mer vid fallande priser och exporterar när priset stiger. Efterfrågan i Kina har inte stigit i samma fart som importen ökat vilket nu syns på ökade lager. Även Kinas lager på zink och aluminium har stigit kraftig.

Diagram över kopparpriset samt Kinas export och import av koppar

Ädelmetaller (negativ)

Guld

Guldpriset lägger en ganska lugn vecka bakom sig. Prisuppgången summerades till drygt 1 % och sedan den senaste botten i slutet av december har priset gått upp 17.4 %. Guldprisets uppgång har fått näring kring diskussionerna om Greklands skuldavskrivning. Rapporter om ökat inflöde i fonder som investerar i fysiskt guld har även givit stöd tillprisuppgången. Vi förhåller oss fortsättningsvis negativa till fortsatta prisuppgångar. Vi anser att guldpriset visar på bubbeltendenser och med en förbättrad industrikonjunktur ser vi risk för prisfall.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram med graf över prisutveckling på guld år 2011 tom januari 2012

Silver

Silver har haft en stark utveckling tiden, upp drygt 25 % sedan slutet av december och upp cirka 3.5% på en vecka. Ett flertal faktorer har bidragit till uppgången; placerare har visat intresse för metallen samtidigt som produktionsöverskottet blivit mindre. En ytterligare faktor som långsiktigt kan påverka priset är silvrets ökande industriella användning. Silver används numera i allt från solceller till batterier. Antalet installerade solpaneler ökade med 70 % förra året, vilket mer än väl kompenserade för minskad efterfrågan från kamerafilm. Kvoten silver mot guld är för närvarande 51.82 (1762/34), vilket betyder att silverpriset fortfarande är billigt i förhållande till guld. Exempelvis var kvoten nere på 32.4 år 1980, då spekulation hade drivit upp silverpriset till rekordnivåer. Vår syn är att guldpriset ska ge vika, det vill säga gå ned, vilket skulle göra att kvoten kommer upp. Silver är den mest volatila metallen enligt en undersökning från nyhetsbyrån Bloomberg; försiktighet anbefalles vid investering.

Diagram med graf över prisutveckling på silver från februari 2011 till januari 2012

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete

Terminspriser på vete Matif har stigit sedan förra veckan i både Chicago och Paris, påverkat av ett flertal faktorer. Kallare väder i hela Europa, med bristande snötäcke, har lett till ökad oro för utvintring – Frankrike gick t.ex. från en temperatur 10 grader över det normala för årstiden till 10 grader under det normala på 48 timmar. Kylan väntas dock inte bli alltför långvarig och det krävs en hel del för att några större skador ska ske på höstvetet, dessutom har det kommit en del snö under de senaste dagarna. De flesta väderprognoser antyder att snötäcket generellt sett är tillräckligt i Ryssland, i Ukraina däremot önskas mycket mer snö om kylan håller i sig och skicket på det redan dåliga höstvetet inte ska förvärras ytterligare.

Vad som också gett press uppåt på vetepriserna är spekulationer angående eventuella exportbegränsande åtgärder i Ryssland – som vanligt med Ryssland är förvirringen total. Biträdande premiärministern sa i veckan att beslut skulle tas igår medan jordbruksministern senare sa att beslut kommer tas först i mitten av februari baserat på exporttakten. Ett beslut kan komma helt utan förvarning men rimligen bör Ryssland ta hänsyn till att produktionen justerats upp och därmed höja sitt tak för exporterad volym. Dessutom väntas ingen större export under den närmaste tiden då snö, is och vind försvårar logistiken både inom landet och vid hamn. Då officiella ukrainska siffror för den kommande skörden endast är i nivå med den inhemska konsumtionen är det, som vi tidigare skrivit, kanske därför mer aktuellt med exportbegränsande åtgärder där. Det är just nu väldigt många negativa faktorer inprisat i vetet och ganska svårt att se det stiga ytterligare.

Majs

Majsen i Chicago handlas just nu något högre än vid utgången av förra veckan, påverkat av stigande priser på vete. Vädret har förbättrats i Argentina, men till skillnad mot sojabönorna anses regnet komma för sent för majsen även om viss lindring kan ske. Efterfrågan på amerikansk majs har gått ned något och det krävs nog ännu högre priser på vete för att dra upp majsen ytterligare.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago är i stort sett oförändrade sedan förra veckan. Väderprognosen ser nu klart bättre ut för både Argentina och södra Brasilien med mer regn under kommande dagar och även under resterande del av februari månad. Regnet gör att plantorna bör kunna återhämta sig något från tidigare torka och framförallt lär inte skicket på grödan förvärras. I de centrala delarna av Brasilien, där plantorna redan är mogna, har det däremot blivit torrare, vilket gynnar pågående skörd. Den brasilianska skörden är till 3 procent avklarad och resultatet än så länge har varit något över förväntan. Förbättrat läge i Sydamerika i kombination med lägre amerikanska exportsiffror gör att det i dagsläget är svårt att se stigande sojapriser under den närmaste tiden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 3 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära