Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 3 februari 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Lagercykelstudsen fortskrider i Europa

Överlag ger makrostatistiken stöd till vår syn att påfyllnad av lager ska stötta tillväxten framöver. Inköpschefer i EMU-området har varit markant mer positiva på sistone. Sannolikt kommer produktionen, och därmed BNP, även att stiga inom kort. Prognoserna för EMU-områdets tillväxt ställs upp. Att många svenska industribolag rapporterat sämre än väntat har inget större signalvärde för framtiden utan reflekterar bara för högt ställda förväntningar.

Efter den lagerrelaterade studsen i Europa avgörs efterfrågetillväxten nu av penningpolitiska vägval. Utvecklingsländernas penningpolitiska lättnader kommer skapa mer likviditet som korrelerar väl med efterfrågan på råvaror längre fram.

I Europa fortsätter bankerna att strama åt kreditvillkoren i rask takt. ECB:s senaste undersökning avslöjade att kreditvillkoren blivit markant stramare för både företag och hushåll i alla EMU-länder utom Tyskland. Detta är problematisk, men utgör ett medelfristigt problem snarare än ett kortsiktigt sådant.

Inköpschefsindex är vida överlägset kreditvillkoren för att förutsäga BNP-tillväxt PMI komposit antyder att aktiviteten har stabiliserats eller till och med börjat växa i Europa. Dessutom ser ECB:s repor ut att ha vänt sentimentet kring Europeiska banker, vilket gör att kreditvillkoren inte kommer att stramas åt lika mycket framgent.

Frågetecken kring USA:s tillväxtryck

Fortfarande finns frågetecken kring den amerikanska tillväxtskjutsens uthållighet, bland annat rörande hushållens sparande, kompositionen av BNP samt risken för finanspolitisk åtstramning för att klara budgetunderskotten. Under det andra halvåret bidrog minskat sparande till 60 % av konsumtionsökningen. Detta kan inte fortgå. Kompositionen av BNP under det fjärde kvartalet var dessutom långt ifrån ideal, med ett stort positivt lagerbidrag som sannolikt vänds i sin motsats under början av 2012. Denna negativa teknikalitet motverkas förvisso till viss del av offentliga utgifter.

Vad gäller finanspolitiken har USA:s politiker oftast valt att förlänga stimulanser när det väl kommit till kritan.

Energi (positiv)

Elmarknaden

Veckan har präglats av kärnkraftsbortfall och höga spotpriser på börsen vilket fått stort utrymme i media. Forsmark 3 togs ur drift mellan onsdag och fredag och förväntas alltså vara tillbaka i drift under nästa vecka. Även Ringhals drabbades av oplanerat driftstopp vilket innebar att svensk kärnkraft helt plötsligt bara var nere på 57 procent. Olyckligtvis inträffade det under en period då vi haft väldigt låga temperaturer, närmare 10 grader under normalt för perioden. Eftersom resten av kontinenten, framför allt de östra delarna, också drabbats har det begränsat importmöjligheterna. Spoten kom som ett resultat av detta in på över 100 euro under mitten av veckan och många ifrågasätter varför vi återigen får problem med kärnkraften när den som mest behövs!? Flertalet vill t.o.m. hävda att detta skulle var avsiktligt och anklagar energibolagen för att manipulera körningen och maximera vinsterna, men vi skall inte glömma att dessa driftstopp är väldigt kostsamma för ägarna. Våra kärnkraftsverk är byggda mellan 1972 och 1985 och tanken var inte att de skulle uppgraderas överhuvudtaget. Nu står vi inför ett stort moderniseringsbehov varför dessa driftstopp är något vi helt enkelt får lära oss att leva med. Det kommer att ställa höga krav på andra energikällor och nya investeringar. Lyckligtvis har vi en god energibalans som visserligen försämrats något de senaste två veckorna, men som ändå förväntas landa på närma 8TWh överskott efter denna vecka. Vår bedömning är alltså att detta är tillfälligt och inte påverkar de längre kontrakten. För en normal villakund som förbrukar 22,500kwh per år innebär det kanske 50-100 kr extra på räkningen denna vecka men det har inte haft någon påverkan på de längre fasta avtalen. Det brukar dock alltid bli lite oro på marknaden i samband med extremkyla och bortfall av kapacitet varför vi i förra råvarubrevet rekommenderade en lång position. För de som inte redan tagit hem vinst tycker vi att detta är ett bra tillfälle att göra det. Det som kan motivera en fortsatt lång position är om kapacitet inte kommer tillbaka som planerat samt att utsläppsrätterna och fossila bränslen fortsätter att stärkas.

Olja

Oljepriserna var nära att sluta på samma nivå som förra veckan, men fick ett uppsving på amerikanska makroekonomiska siffror på fredag eftermiddag och handlas i skrivande stund i USD 113,7 USD/fat, en ökning med 2 % från förra veckan. Amerikanska lagersiffror visade på ökat råoljelager på 4,2 miljoner fat (väntat 2,4 m fat), ökat bensinlager på 3 miljoner fat (väntat 1 m fat) och fallande destillatlager på -0,1 miljoner fat (förväntad -1,4 miljoner fat).

Terminen på naturgas (Henry Hub) föll tillbaka den här veckan mot 10-årslägsta tidigare i januari (USD 2.34/mmbtu). Fortsatta varma temperaturer och hög produktion belastar den nationella gasmarknaden. Europeiska gasterminer har pekat i motsatt riktning denna vecka och har stigit till över $ 10/mmbtu på nyheten om kallt väder i Europa.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har fallit tillbaka något denna vecka efter en stark start på året. Metallerna har tappat ungefär 1-3 procent av värdet denna vecka. En stor nyhet i veckan har varit en möjlig fusion mellan Glencore, världens största råvaruexportör och Xstrata, ett schweiziskt gruvbolag. Två stora aktörer som skulle skapa en mycket stark spelare på marknaden. Detta pressade till en början priserna på många metaller på LME. Med positiv jobbstatistik från USA kunde metallerna återhämtas sig under fredagseftermiddag. Priset på koppar slutar veckan oförändrad kring 8524 USD/ton efter varit nere och vänt på 8284-nivån i mitten av veckan. Kinas lager på metallen stiger med 37 %, högsta siffran sedan maj 2010. De senaste 3 månaderna har kopparlager i Kina stigit med 120 % samtidigt som priset har fallit, vilket är i linje med tidigare historik där landet importerar mer vid fallande priser och exporterar när priset stiger. Efterfrågan i Kina har inte stigit i samma fart som importen ökat vilket nu syns på ökade lager. Även Kinas lager på zink och aluminium har stigit kraftig.

Diagram över kopparpriset samt Kinas export och import av koppar

Ädelmetaller (negativ)

Guld

Guldpriset lägger en ganska lugn vecka bakom sig. Prisuppgången summerades till drygt 1 % och sedan den senaste botten i slutet av december har priset gått upp 17.4 %. Guldprisets uppgång har fått näring kring diskussionerna om Greklands skuldavskrivning. Rapporter om ökat inflöde i fonder som investerar i fysiskt guld har även givit stöd tillprisuppgången. Vi förhåller oss fortsättningsvis negativa till fortsatta prisuppgångar. Vi anser att guldpriset visar på bubbeltendenser och med en förbättrad industrikonjunktur ser vi risk för prisfall.

Diagram med graf över prisutveckling på guld år 2011 tom januari 2012

Silver

Silver har haft en stark utveckling tiden, upp drygt 25 % sedan slutet av december och upp cirka 3.5% på en vecka. Ett flertal faktorer har bidragit till uppgången; placerare har visat intresse för metallen samtidigt som produktionsöverskottet blivit mindre. En ytterligare faktor som långsiktigt kan påverka priset är silvrets ökande industriella användning. Silver används numera i allt från solceller till batterier. Antalet installerade solpaneler ökade med 70 % förra året, vilket mer än väl kompenserade för minskad efterfrågan från kamerafilm. Kvoten silver mot guld är för närvarande 51.82 (1762/34), vilket betyder att silverpriset fortfarande är billigt i förhållande till guld. Exempelvis var kvoten nere på 32.4 år 1980, då spekulation hade drivit upp silverpriset till rekordnivåer. Vår syn är att guldpriset ska ge vika, det vill säga gå ned, vilket skulle göra att kvoten kommer upp. Silver är den mest volatila metallen enligt en undersökning från nyhetsbyrån Bloomberg; försiktighet anbefalles vid investering.

Diagram med graf över prisutveckling på silver från februari 2011 till januari 2012

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete

Terminspriser på vete Matif har stigit sedan förra veckan i både Chicago och Paris, påverkat av ett flertal faktorer. Kallare väder i hela Europa, med bristande snötäcke, har lett till ökad oro för utvintring – Frankrike gick t.ex. från en temperatur 10 grader över det normala för årstiden till 10 grader under det normala på 48 timmar. Kylan väntas dock inte bli alltför långvarig och det krävs en hel del för att några större skador ska ske på höstvetet, dessutom har det kommit en del snö under de senaste dagarna. De flesta väderprognoser antyder att snötäcket generellt sett är tillräckligt i Ryssland, i Ukraina däremot önskas mycket mer snö om kylan håller i sig och skicket på det redan dåliga höstvetet inte ska förvärras ytterligare.

Vad som också gett press uppåt på vetepriserna är spekulationer angående eventuella exportbegränsande åtgärder i Ryssland – som vanligt med Ryssland är förvirringen total. Biträdande premiärministern sa i veckan att beslut skulle tas igår medan jordbruksministern senare sa att beslut kommer tas först i mitten av februari baserat på exporttakten. Ett beslut kan komma helt utan förvarning men rimligen bör Ryssland ta hänsyn till att produktionen justerats upp och därmed höja sitt tak för exporterad volym. Dessutom väntas ingen större export under den närmaste tiden då snö, is och vind försvårar logistiken både inom landet och vid hamn. Då officiella ukrainska siffror för den kommande skörden endast är i nivå med den inhemska konsumtionen är det, som vi tidigare skrivit, kanske därför mer aktuellt med exportbegränsande åtgärder där. Det är just nu väldigt många negativa faktorer inprisat i vetet och ganska svårt att se det stiga ytterligare.

Majs

Majsen i Chicago handlas just nu något högre än vid utgången av förra veckan, påverkat av stigande priser på vete. Vädret har förbättrats i Argentina, men till skillnad mot sojabönorna anses regnet komma för sent för majsen även om viss lindring kan ske. Efterfrågan på amerikansk majs har gått ned något och det krävs nog ännu högre priser på vete för att dra upp majsen ytterligare.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago är i stort sett oförändrade sedan förra veckan. Väderprognosen ser nu klart bättre ut för både Argentina och södra Brasilien med mer regn under kommande dagar och även under resterande del av februari månad. Regnet gör att plantorna bör kunna återhämta sig något från tidigare torka och framförallt lär inte skicket på grödan förvärras. I de centrala delarna av Brasilien, där plantorna redan är mogna, har det däremot blivit torrare, vilket gynnar pågående skörd. Den brasilianska skörden är till 3 procent avklarad och resultatet än så länge har varit något över förväntan. Förbättrat läge i Sydamerika i kombination med lägre amerikanska exportsiffror gör att det i dagsläget är svårt att se stigande sojapriser under den närmaste tiden.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 3 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära