SHB Råvarubrevet 28 februari 2014

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVeckan som gick var ovanligt tunn på makronyheter men vi laddar inför nästa veckas inköpschefsindex och payrolls. Väldigt viktig data då Kinas inköpschefer har surnat till under fyra månader i rad och USA:s dito gav en riktigt låg siffra förra månaden. Investerare som har överviktat råvaror under detta år har haft en bra utveckling. Det är det dock få som har gjort. Årets finansmarknad har tagit konsensus syn på sängen. Aktier har varit skakigt och guld med flera andra råvaror starka. För oss som väntar på ett svagare Kina var den urstarka råvaruimporten i januari en stor överraskning. En del av krafterna till årets prisuppgång för råvaror kommer dock antagligen vara tillfälliga. Väderguden ligger bakom de flesta uppgångarna. Extrem kyla i USA drev upp priset på olja och naturgas. Torkan i Brasilien priset på kaffe och socker. Även om vi inte tror att 2014 kommer vara ett starkt år för råvarubeta så är det viktigt att komma ihåg varför råvaror kan springa ifrån övriga finansmarknaden. Väder, geopolitik, strejker och exportförbud är alla oväntade till sin natur och drivkraften bakom råvarornas diversifierande egenskap i portföljen. I dagsläget råder också backwardation för de flesta råvaror vilket gör att kostnaden för råvaruexponering är billigare än på länge!

Nu kan du även handla El med fyra gångers hävstång! Fallande elpriser sedan 2010 har gjort att även volatiliteten fallit ordentligt, varför vi nu lanserar dessa tradingvänliga kontrakt.

Det milda och våta vädret består vilket gör att elen handlas på mycket låga nivåer och där det sammanfattningsvis fortsatt är ett läge med god risk / reward att vara kort. Närmsta kvartalet har backat närmare 10 procent under året och det är just nu svårt att se vad som skall vända trenden sett till det milda vädret, låga bränslepriser, välfyllda vattenmagasin och där t.o.m kärnkraften går som den skall!. Det är egentligen bara utsläppsrätterna som stigit i år till en förväntade nivån om ca 7 euro då EU Kommissionen verkar för att minska överskottet. För att ändå lyfta fram något som kan skapa intressanta rörelser är marknadens tradingpositioner. När marknaden blir väldigt kort som i detta fall tenderar det alltid öka känsligheten på uppsidan med möjlighet till god avkastning där våra långa certifikat kan bli intressanta. Marknaden har hittills satt sig ganska snabbt vid väderomslag utan några större vinsthemtagningar eftersom de bestående högtrycken uteblivit så vi är inte där riktigt ännu. Men det skadar inte att påminna om att vi fortfarande är i februari, och vinterväder har överraskat oss förr. Lite likt ekonomisk analys finns en egenhet att titta i backspegeln, och med hjälp av historien försöka förutspå framtiden, även när det gäller väder. 2013 – ett oerhört starkt år på börsen – har fått nästan alla att tro på stigande aktiepriser 2014. En mild vinter i hela Sverige verkar ha fått oss alla att tro att det är över för denna gången. Men för den som sysslar med vädermässiga – och ekonomiska – realiteter är det givet att en het sommar utan regn inte får oss att tro att det aldrig mer kommer att regna igen. Även om det kan kännas så. Vi erbjuder nu 6 certifikat på el; LONG EL H & SHRT EL H är våra raka certifikat utan hävstång, BULL EL H & BEAR EL H är våra certifikat med dubbel hävstång samt BULL EL X4 H & BEAR EL X4 är certifikat för dig som vill handla el med hög hävstång. Kom ihåg att fyra gångers hävstång innebär att du inte ska låta dessa kontrakt ”ligga i lådan”, utan snabbt in – snabbt ut. Annars kan det kosta avkastning.

Kaffepriset har nu stigit 60 procent sedan årsskiftet!

Torkan i sydöstra (Minas Gerais) Brasilien fortsätter och situationen förvärras allt mer. Efter en torr januari månad lämnar vi även februari månad bakom oss utan regn i de viktiga kafferegionerna. I dagsläget finns det heller inga prognoser som talar för mer regn under de kommande veckorna. Även exporten från Vietnam (Robusta) har varit en besvikelse. Den stora frågan är nu hur stor del av årets produktion som är drabbad? Vi tror att terminspriserna på kaffe kan stiga ytterligare något fram till efter regnperiodens slut (april) och tills dess att estimerade produktionssiffror når marknaden. Om torkan blir långvarig och produktionsbortfallet för innevarande kaffeår blir stort, kan viss del kompenseras av de lager som byggts upp under senaste årens överproduktion.

Prisutveckling på kaffe (KC)

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top