Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 22 november 2013

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenRåvaror allmänt

Kina ger kött på benen

Till slut kom så beslutsdokumentet från Kinas högsta ledare efter landets strategiska högmöte som hålls vart tionde år och banar vägen för det centralstyrda jättelandets utveckling. Tyngdpunkten ligger på reformer och dessa är massiva. Effekterna beror slutligen på hur väl dessa lyckas implementeras men det kommer sannolikt att kosta tillväxt att genomföra. Det blir alltså fortsatt en balansakt för landets ledare att genomföra reformer i en takt som ekonomins utveckling tål. De stora förändringarna har adresserats kända krishärdar som statligt ägda bolags oförmåga att tjäna pengar och reformer av finansmarknaden.

I stora drag hittar vi inte mycket som har direkt påverkan på råvarumarknaden. Det är tydligt att fokus nu ligger på ”mjuka” variabler och tiden med högsta prioritet för antal km byggda järnvägar och motorvägar ligger bakom oss. Mycket infrastruktur kommer dock fortfarande krävas för att öka inkomstnivåerna utanför kustprovinserna men det är en långsam process. För råvarumarknaden blir därför slutsatsen att i närtid kommer balansakten på kniveggen då ledarna ska implementera reformer utan att stjäla tillväxt vara det viktigaste för prisbidraget från Kina.

Sammanfattar vi andra makrohändelser i veckan så har vi både bättre än väntat jobless claims från USA och amerikanskt markit PMI. Från Fed sa Bernanke i tal att nollräntan kan bestå en avsevärd tid efter att QE har avslutats och kanske även långt efter att arbetslöshetströskeln (6,5%) passerats. Tapering är åter på tapeten efter fedprotokollet publicerats där tapering kan väntas de kommande månaderna. HSBC´s preliminära PMI för Kina i november kom in sämre än väntat (50,4 mot väntat 50,8).

Handelsbanken om råvaror

Basmetaller

Lugn vecka för metallerna

Metallerna har handlats ganska oförändrat under veckan och vårt basmetallindex likaså. Koppar och nickel sticker dock ut där koppar stiger under veckan dels på grund av ökad import av koppar i Kina, världens största konsument av metallen, men även på fortsatt fallande lager. Nickel däremot slutar veckan på minus och tyngs till motsats till koppar på stigande lager. Nickel fortsätter att handlas långt under produktionskostnad vilket har fått några nickelproducenter att dra ner på kapacitet. Vi väntar att fler följer i samma spår. Nickel handlas nu på 13 560 USD/ton och med en marginalkostnad för produktion på 18 900 USD/ton blir bilden väldigt tydlig.

Det återstår att se vad Kina inköpschefsindex (PMI) kommer in på för november. Det publiceras inte förrän 1 december men under veckan har HSBC´s preliminära PMI visat för en siffra något är lägre än vad marknaden väntat sig. Oktobers PMI var 51,4 och förväntningar för november är något lägre på 51,0.

Kopparpris och kopparlager

Vi tror att Kinas tillväxt kommer överraska positivt under Q4 och Q1, vilket kommer stärka metallerna. Vi tror på: LONG BASMETALLER

Ädelmetaller

Guldet fortsätter sin kräftgång

Vi är som bekant negativa till guldet sedan ganska lång tid, och dess kräftgång fortsätter. En analys från Bloomberg från igår hänger upp guldets snara återhämtning på att dollarn ska fortsätta falla, vilket i sig kan ifrågasättas givet Feds förestående nedtrappning kombinerat med ECB:s troligt låga räntor under lång tid framöver. Vår syn på guldets svaghet är upphängd primärt runt att det köps och säljs i syfte att tjäna pengar, alltmedan övriga råvaror köps för att förbrukas, i en förenklad förklaring. Detta gör att när guldköparna inte längre kan sälja till andra guldköpare till högre pris, ja då slutar man köpa. När priset börjar falla så blir det en form av ”chicken race” där man testas i sin uthållighet.

Under 2013 har guldet fallit mot alla valutor, inklusive årets största valutaförlorare, den Sydafrikanska randen. Detta får oss att misstänka att om 2014 blir ett år då dollarn kommer tillbaks, då är det inte omöjligt att det får stor negativ påverkan på guldet.

Veckan som gått har sett guldet falla ytterligare drygt 3.5 procent, och pengarna fortsätter att flöda ur guld-ETF:er (chicken-racet börjar bli smärtsamt). Nuvarande nivå, 1250 dollar per uns, var en motståndsnivå på uppsidan när det bröt igenom år 2010, vilket gör att det kan vara en känslig nivå om vi skulle falla under nu. I den närmast panikartade stämning som rådde i somras föll det så lågt som 1200, varför området mel-lan 1200 och 1250 borde ses som kritiskt. Ett brott här öppnar upp för en rörelse ner mot 1000 dollar per uns, en psykologiskt viktig nivå som ansträngda guldinnehavare inte önskar se.

Guldpriset på Comex enl februari-termin

Efter en uppgång under sommaren tror vi åter att guldets väg lutar utför. Vi tror på: SHRT GULD H

Energi

Fortsatt utbudsproblem för oljan

Oljemarknaden stärks ytterligare 1.5 procent under veckan och handlas nu på 110 USD/fat. De två främst drivande faktorerna utöver veckans positiva sysselsättningssiffror och optimism kring USA (USA konsumerar 21 procent av världens olja så minsta förändring i den förväntade efterfrågan brukar slå på en marknad med låg reservkapacitet) är fortsatt Libyen´s utbudsproblem samt Iran där tidigare optimism kring den nukleära tvisten nu slagit om till skepticism och utdragna sanktioner vilket hindrar landets oljeexport. Iran´s produktion var i september endast 2.63 miljoner fat per dag och de lägsta på 23 år (Iran producerade som mest 6.6 mfpd under 1976) och är ned 1 mfpd sedan sanktionerna infördes. Den minskade exporten som fallit från 2.2 mfpd till 700,000 fpd innebär med andra ord att det kostat landet hela 4.2 miljarder USD. Så vad är då risken för att marknaden faller tillbaka vid en eventuell tillfällig lösning? Visst kan marknaden falla tillbaka några dollar direkt på en sådan nyhet men bör ganska snabbt återhämta rörelsen eftersom inget förändrats fundamentalt i marknaden och det lär dröja lång tid innan vi ser denna volym på exportmarknaden då något mer konkret och det kommer ta lång tid. Oljan har nu nått en mer balanserad nivå, dvs ca 5 dollars riskpremie över fundamental nivå om 105 dollar där varje produktionsbortfall och/eller politiskt upptrappning kring MENA´s produktionsländer bör skapa ytterligare möjlighet på uppsidan.

Förra veckans uppgång på elmarknaden raderades ut av kraftiga nederbördsfronter där en ny rekordhög energivolym noterades för Sverige och Norge på 4.1 TWh under ett dygn! Totalt fick vi närmare 3 TWh mer regn än normalt vilket innebär att energibalansen förbättrats till -9.16 TWh. Den långa kurvan (10 år) tappar 2.5 öre till lite drygt 34.5 öre /kWh (36.57 EUR/MWh). Samtidigt som utsläppsrätterna handlas oförändrat fortsätter den positiva trenden på kol, bilden nedan visar utvecklingen på Api2 som nu handlas på 82.20 USD/ ton för närmsta kvartalet och vi räknar med att den trenden håller i sig. Väderprognoserna pekar på ett mer normalbetonat väder de kommande 10-dagarna där vi förväntar oss en neutral till stark utveckling på marknaden nu när all nederbörd diskonterats för.

Kolpris första kvartalet 2014

Energiunderskott tillsammans med osäkerhet kring kärnkraftsverken inför vintern talar för högre elpris. Vi tror på: LONG EL

Livsmedel

Bra utsikter för sydamerikansk soja

Priserna på majs i Chicago är i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Skörden i USA är nästan helt klar och inte mycket kan överraska där nu. Argentina har länge varit väl torrt men har fått en del regn nu vilket ses som klart gynnsamt för pågående sådd även om mer önskas – omkring 55 procent av sådden uppges nu vara klar. Utan väderproblem i Sydamerika är det för tillfället svårt att se varför majspriserna skulle börja stiga då tillgången på majs globalt är väldigt god.

Priserna på sojabönor i Chicago noteras upp sedan förra veckan. Skörden i USA är i stort sett helt klar och lär inte bjuda på så mycket överraskningar. Mer intressant att följa nu är väderutvecklingen i Sydamerika, vilken hittills varit tillfredställande. I Argentina uppges sådden vara avklarad till 32 procent. Fortsätter vädret att utvecklas väl och nuvarande produktionsestimat håller kommer globala lager av sojabönor nå nära rekordnivå.

Sojabönor

Efter flera år av rekordskördar handlas kaffe idag på femårslägsta. Vi finner kaffe köpvärd och ser risken på nedsidan begränsad. Vi tror på: BULL KAFFE

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 22 november 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *