Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 19 december 2011

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetEfter att euroområdets ledare, under toppmötet misslyckats att enas om några praktiska lösningar på eurokrisen präglas marknaden av fortsatt sura börser, lägre råvarupriser och nedgraderingar av globala banker. I samband med att riskaptiten sjunkit under veckan har även dollarn stärkts i relation till euron. Detta har bidragit till att även ädelmetallerna, trots sin status som säker hamn, fått ta mycket stryk. I nuläget styrs den allmänna prisutvecklingen av uttalande om, och från euroområdet, den kortsiktiga handeln är med andra ord fortsatt makrodriven och mycket av en gissningslek. De finansiella marknaderna är på helspänn och minsta kommentar eller rykte kan snabbt vända trenden. Optimismen som följde Pekings beslut att sänka reservkravet och centralbankerna gemensamma strävan mot sänkta upplåningskostnader för banker, förbyttes hastigt mot förnyad oro. Mycket talar för att de närmaste veckorna kommer att handla om tvära kast mellan hopp och förtvivlan kring den globala tillväxten och brist på enighet i de europeiska länderna. Under förutsättning att inga handfasta åtgärder på den akuta krisen i Europa presenteras förväntar vi oss sidledes rörelser och kraftig volatilitet.

Energi

Oljepriset föll 4,1 % från förra veckan till 104,2 USD/fat, främst på grund av en orolig marknad där den förväntade globala efterfrågan minskar. Det årliga OPEC-möte den här veckan visade en årsproduktion av 30 miljoner fat/dag. Enligt IEA: s senaste siffror, producerade OPEC 30.7m fat /dag i november. Detta var första gången produktionsmålet ändrats sedan januari 2009 (24,8 fat /dag). Vi tror inte att detta kommer att ändra dynamiken i oljemarknaden på något sätt. Att detta kommer som en produktionsbegränsning visar att OPEC är oroad över att alltför mycket olja kommer ut på marknaden. OPEC öppnar samtidigt för att minska produktionen ytterligare, vilket tyder på att OPEC befarar att makroekonomiska rörelser kan försvaga den globala efterfrågan på olja. Saudiarabien har ökat sin produktion i avsaknad av den libyska produktionen. Men nu när Libyens produktion är på väg tillbaka till ungerfärlig produktion på 1 miljon fat/dag, ökar trycket på Saudiarabien att minska sin produktion. Oljepriset gick tillfälligt mot strömmen efter att den politiska oron i mellanöstern ökat och rapporter om bombattentat, där oljeledningar i södra Irak skadats.

USA:s lagerdata den här veckan har inte givit stöd till oljepriset. Bensinlager ökade med 3,8 miljoner fat (väntat 1,7 m fat) och destillatlager steg med 0,5 miljoner fat (väntat 0,8 m fat). Råoljelager sjönk med 1,9 miljoner fat (väntat-2m fat).

På elmarknaden har energibalansen (Norge + Sverige vatten & snö) förbättrats till strax över 5 TWh och efter denna vecka beräknas den hamna på strax över 6 TWh. Temperaturer och nederbörd klart över normalen har pressat marknaden ordentligt, Kvartalskontraktet Q2 2012 (underliggande för SHB Power Index) exempelvis har tappat hela 25 procent sedan toppen förra månaden och även i Tyskland är det svagt. Utan förändring i väderbilden och ett fortsatt svagt CO2 pris, lägre priser på fossila bränslen är det svårt att motivera någon uppgång. Det behövs således ett kraftigt väderomslag och då räcker det inte bara med ett mer högtrycksbetonat väder utan ett scenario med kraftigt låga temperaturer och nederbörd under normalen.

Ädelmetaller

Ädelmetallerna har under den gånga veckan rastat ihop ordentligt och vi tror på fortsatt nedgång, Bear Guld var förr förra veckans trading case och Bear Ädelmetaller det senaste som presenterades i onsdags. Från stängningen förra fredagen har priset på guld sjunkit med 8,2 % och silverpriset har gått ned med 9,7 %. Sedan årsskiftet är guldet 11,5 % dyrare medan silverpriset sjunkit med 6 %. Sedan toppnoteringen i början av september har dock guldpriset fallit med ca 17,5 %.

I takt med att marknaden flyr från riskfyllda tillgångslag som aktier och obligationer i krisdrabbade länder har dollarn stärkts i relation till euron. Då dollarn stärks har ädelmetaller en tendens att försvagas. Vad som även diskuterats under veckan, är att investerare valt att sälja guldinvesteringar med vinst för att kvitta mot förluster i andra tillgångsslag. Då marknadsoron tilltar och börserna faller kräver banker även utökade säkerheter på utstående derivatkontrakt. Det innebär att investerar tvingas sälja av guld och silver positioner för att realisera likviditet som kan användas som säkerheter. Ett annat argument för att guldpriset sjunkit under de senaste månaderna är priset steg mycket kraftigt under sommarmånaderna. En nedgång kan därför ses som en neutralisering, till mer rimliga värderingsnivåer.

En anledning till att silverpriset rört sig mer än guldet är det faktum att silver, utöver sin status som ädelmetall, i stor omfattning används i industriell produktion. När konjunkturen viker och industrin stannar upp påverkas den industriella efterfrågan på silver negativt.
Även platina och palladium har försvagats kraftigt under den gånga veckan. Platina har sjunkit med 7,3 % medan palladium har blivit 9,5 % billigare. Underförutsättning att dollarn fortsätter att stärkas och innan Europas ledare enats om euroområdets framtid talar mycket för att ädelmetallerna även fortsättningsvis kommer att försvagas.

Basmetaller

Oroligheterna över eurons framtid och med en starkare dollar som följd, fick basmetallerna på fall denna vecka. Störst fokus på koppar som tappat 7 % sedan öppningen i måndags. Under veckan handlades koppar som lägst 7131 USD/ton, vilket är den lägsta nivån sedan 21 oktober. Den strejk som pågått i Freeports koppargruva i Indonesien sedan 15 september är nu avslutad. Parterna kom i veckan överrens om en löneökning på 24 % under första året samt ytterligare 13 % för andra året. Arbetet för de 8000 som deltagit i strejken återupptas 17 december men det dröjer till början av 2012 till produktionen är tillbaka på tidigare nivåer. Förväntningar om ökat utbud pressar också priset på koppar under veckan. Trots oron över skuldkrisen i Europa vände priset på metaller upp under fredagen efter positiv jobbstatistik från USA. Efterfrågan i kina överraskar fortsatt och importen av Koppar exempelvis har ökat med 18 procent sedan förra månaden. Vi förväntar oss att denna trend fortsätter en bit in på nästa år, så länge vi har ett arbitrage mellan LME och Shanghai. Fallande lager ger också stöd åt prisutvecklingen.

Livsmedel

Terminspriser på vete Matif stängde idag upp något sedan förra veckan, medan vetet i Chicago gått ned. Negativt för Chicagovetet har varit en i förhållande till euron allt starkare amerikansk dollar. Det franska vetet har fått visst stöd av att Egypten i veckan köpt franskt vete för första gången under denna säsong. Ett ökat intresse för det franska vetet ger visst hopp om att botten kanske inte är allför långt borta för priset, men en fortsatt väldigt god tillgång på vete i världen i kombination med rådande problem vad gäller den globala ekonomin gör det svårt att bli allför positiv. Det uppges råda uppehållsväder i Australiens västra delar, medan regnet fortsätter att falla i öst – en stor del av veteskörden har varit av låg kvalitet. I Argentina fortsätter rapporterna att visa på både goda volymer och en god kvalitet. Mer snö har fallit på det ryska höstvetet, vilket är positivt då det ger skydd mot fallande temperaturer under vintern. Även i USA uppges snö ha fallit över stora delar av höstvetet, och på de håll där snö inte fallit lindras situationen av att temperaturen fortfarande är relativt hög.

Majsen i Chicago har gått ned sedan förra veckan, nedgången är påverkad bland annat av lägre priser på råolja och inte minst en starkare amerikansk dollar. Efterfrågan globalt är dessutom fortsatt svag som följd av stark konkurrens från andra länder i form av både majs och fodervete. Kvalitetsproblem för det australiensiska vetet ger dessutom ytterligare god tillgång på foderspannmål. Dock är den inhemska amerikanska efterfrågan fortsatt relativt god från både foder- och energisidan – vilket begränsar nedgången. Vad som ytterligare ger visst stöd, även om det är något för tidigt för större oro, är torrt väder i Argentina och södra Brasilien – fortsatt torrt väder kan få priserna att återhämta sig något men en större uppgång är svår att se med rådande ekonomiska problem på flera håll i världen.

Sojapriserna i Chicago har gått ned sedan förra veckan, som övriga råvaror i Chicago påverkat delvis av en dyrare amerikansk dollar. Marknaden har fokuserat mer på försämrade utsikter för den globala ekonomin än försämrat väder i Sydamerika, än så länge finns det inga större skäl till oro men läget kan snabbt bli kritiskt. Dock kommer den fortsatta utvecklingen för inte minst skuldkrisen i EU vara väldigt styrande ett bra tag framöver. Klart oroande framöver är även utvecklingen för Kinas ekonomi – det land vars efterfrågan på bland annat oljeväxter varit väldigt prisdrivande i ett flertal år.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 19 december 2011

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära