Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 16 mars 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRobust makrostatistik, minskade skuldkrisrisker och grusade QE3-förväntningar har varit huvudnyheterna senaste veckan. Marknaden ser också ut att ha hanterat den grekiska CDS-defaulten väl, även om vissa frågor ännu ej besvarats. Det finns fortfarande gott om saker att oroa sig för i EMU-området, men det dröjer in i april eller maj innan den politiska agendan blir riktigt tung. Bland annat ska Irlands parlament folkomrösta om den nya finanspakten. Om de säger nej får de inte längre bli räddade av räddningsfaciliteten ESM.

Det mest intressanta på råvarumarknaden var gårdagens rykten kring Storbritannien och USA som skall ha kommit överrens om att pressa oljepriset genom att släppa på strategiska reserver, något som fick oljepriset att falla mer än 3 dollar per fat på tre minuter. Oljemarknaden återhämtade sig dock efter att detta dementerats. Riskaptiten har annars hållit i sig, trots viss börsoro som vi bedömer var relaterat till den ”frivilligt tvingande” nedskrivningen av värdet på Grekiska obligationer. Vi tänker oss att vi inte ännu sett de realekonomiska effekterna av den senaste tidens ”riskrally”. När vi gör detta kan rallyt ges ytterligare stöd. Konsumtionen tar fart kortsiktigt på grund av positiva förmögenhetseffekter samtidigt som investeringsefterfrågan ges skjuts på grund av lägre finansieringskostnader och starkare framtidstro.

Det grekiska skuldkrisdramat är inte över, om nu någon trodde det. De nya obligationerna indikeras på en ränta som är konsistent med ytterligare skuldproblem. Hur mycket Grekiska CDS-kontrakten till slut blev värda är ej heller fastställt utan kommer att slås fast den 19 mars.

Inga större rörelser på elmarknaden där det milda och blöta vädret i kombination med ett fortsatt svagt bränslekomplex (energikol och gas) håller det tredje kvartalet i stort sett oförändrat över veckan. Ädelmetallerna har fortsatt falla under veckan som gått, lett av silver (- 4.65 %) och guld (- 3,20 %). Platina och palladium är oförändrade, och vi behåller vår vy att framför allt guldet är för dyrt på dessa nivåerna. För er som inte noterade utskicket igår så har vi även tittat lite på relationen mellan olja och guld som stigit med över 18 procent de senaste två månaderna. Vi tror att detta kommer att fortsätta, guldmarknaden är lång, och oljemarknaden har inte tagit höjd för en upptrappning kring Hormuz-sundet. Därför tycker vi att en trade där man går lång olja (köp certifikatet OLJA H) mot ädelmetaller (köp certifikatet ADELMET S H) är perfekt i denna situation.

Vi fortsätter vår position för ”risk on” med positiv syn på energi och basmetaller. Neutral på jordbruk och negativ på ädelmetaller.

Nästa vecka reser vi runt i Kina för att träffa myndigheter och företag i landet. Vi kommer därefter att släppa en uppdaterad sektorrapport på metaller och självklart skriva ner våra intryck från resan i kommande råvarubrev.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *