SHB Jordbrukskommentar – 16 maj 2017

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har börjat veckan med fallande priser, störst har nedgången varit i Chicago och det inte minst som följd av rapporter om att det amerikanska höstvetet inte väntas ha tagit så stor skada från tidigare snöstormar som befarat. Detta till trots en i veckan försvagad amerikansk dollar. Dock justerade USDA igår ned sin vy på skicket för det amerikanska höstvetet – andelen good/excellent föll 2 procentenheter till 51 procent, att jämföra med 62 procent vid samma tid förra året. Vårsådden uppgavs vara till 78 procent klar, efter förra årets 87 procent men över de senaste fem årens genomsnitt om 73 procent – dock lite efter genomsnittet vad gäller uppkomst.

Vädermässigt goda prognoser för Europa överlag kommande veckor med lagom av både nederbörd och temperatur. Från Ryssland inga större väderproblem att tala om och från Ukraina sägs förra veckans kyla ej ha skapat så stora problem (kanske väl tidigt att säga). USA och Kanada lite kyligare än normalt och USA kanske något mer nederbörd i sikte än önskat. Argentina spås vara ganska torrt vilket gynnar pågående sådd.

Som bekant prognosticerar USDA globalt utgående lager av vete säsongen 2017/18 till 3 miljoner ton över säsong 2016/17 – men borträknat Kina (som är en relativt liten aktör på internationell vetemarknad med nettoimport om 2,2 mil-joner ton och således normalt ej särskilt prisstyrande) så väntas globala lager istället falla med 14 miljoner ton. Än så länge tynger fortfarande stora lager av gammal skörd priserna, och kommer nog göra så ett tag till, men med tiden kom-mer allt mer fokus riktas mot ny skörd och med det väder och en förmodad mer volatil marknad. Lagersituationen ser i dagsläget mer ansträngd ut för kommande skörd, och med det ökad potential för prisuppgång givet eventuella väderproblem. Men glöm ej att prognos för kommande veteskörd också kan komma att justeras upp efter hand – som exempel spår USDA en kommande veteskörd i Australien till 25 miljoner ton, det gjorde de även för förra årets skörd vid denna tiden men den blev till slut uppjusterad till rekordhöga 35 miljoner ton.

Raps

Rapspriserna i Paris börjar veckan med lägre priser, delvis som följd av en förstärkt EUR men även på grund av bättre väderutsikter för sådd av canola i Kanada samt förbättrat väder också i Europa. Den kanadensiska sådden ligger dock klart efter i tid med endast dryga 11 procent avklarat, vid samma tid förra året var omkring 35 procent redan i jord. Fransk rapsareal för skörd år 2017 spås enligt landets egna officiella prognoser vara ned över 7 procent jämfört med föregående år – i stort väntas EU:s rapsskörd av USDA dock öka med 600.000 ton till 21 miljoner ton som följd av klart bättre och mer normal avkastning. EU-kommissionens prognos är än högre med 22,55 miljoner ton. Med bland annat ett något mer stabiliserat sojapris är vi något avvaktande i vår vy för tillfället men spår att rapsen, främst relativt vetet, har mer nedsida kvar prismässigt efter hand som skörden närmar sig.

Majs

Majspriserna i Chicago har backat under veckans två första handelsdagar. Enligt USDA var i söndags 71 procent av den amerikanska sådden avklarad – väl i linje med det normala. Skörden i Argentina uppges gå ganska trögt men bättre väder väntas framöver. För pågående skörd i Brasilien rapporteras inga större problem och det känns svårt för majsen att stiga i pris framöver utan amerikanska väderproblem med rådande hård konkurrens från skördande Sydamerika.

Sojabönor

Sojabönorna i Chicago har startat veckan med i stort sett oförändrade priser. Skörden i Argentina går raskt framåt och enligt Buenos Aires Grain Exchange är nu drygt 67 procent av skörden avklarad, att jämföra med 51 procent vid samma tid förra året men fortfarande något under femårsgenomsnittet om 70 procent. I USA uppgav USDA igår att 32 procent av sådden är avklarad, tangerar femårssnittet men strax efter förra årets takt. Väderutsikterna i USA framåt ser lite sämre ut för pågående sådd med relativt mycket nederbörd – det tillsammans med en stärkt brasiliansk valuta (Brasilien stor konkurrent för USA på exportmarknaden) vilket allt annat lika missgynnar brasiliansk export och gynnar amerikansk export ger visst stöd för sojapriser i närtid.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top