Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 9 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysMarknaden avvaktar fredagens WASDE-rapport. Rörelserna blir säkerligen stora på fredag. Har man positioner i terminer eller i oprissäkrat spannmål att köpa eller att sälja, ska man nog vara beredd på att agera snarast efter att rapporten släpps klockan 14:30 på fredag.

Gårdagens ministermöte i Ryssland med syfte att diskutera ”food security” gav följande resultat: vice statsministern Arkady Dvokovich sade för det första att man håller fast vid sin prognos om en spannmålsskörd på 75 – 80 mt. För det andra sade han att det inte fanns någon anledning att begränsa exporten. Vi tror, på goda grunder, att skörden av spannmål totalt hamnar på högst 66 mt och motiverar detta mer i detalj nedan.

Teknisk analys av framförallt vete och majs indikerar att priset kan bryta upp efter att ha konsoliderats i två veckor. Vi anser att risken alltjämt är på uppsidan i spannmålspriserna och i oljeväxterna. De senaste två veckornas lugn tror vi får ett abrupt slut senast på fredag klockan 14:30.

Förväntningarna på WASDE-rapporten

Nedan ser vi marknadens förväntningar på WASDE-statistiken som publiceras på fredag klockan 14:30 svensk tid. Alla siffror är i miljoner bushels. Marknaden kommer att fokusera på majs och sojabönor och på vilken sida siffrorna hamnar i förhållande till de väntade, kommer att avgöra åt vilket håll priserna på dessa – och vetepriset rör sig.

Förväntningar på WASDE-statistiken

Förväntningar på WASDE-rapporten

Odlingsväder

Southern Oscillation Index har tagit sig upp till neutrala förhållanden igen, men det anses vara temporärt, eftersom de flesta prognosmodeller pekar på att ENSO ska vara nära El Niño-förhållanden, dvs med SOI närmare eller lägre än -8.

Australien - Southern Oscillation Index

Australiensarnas prognos för ENSO pekar som vi ser nedan på att El Niño kan utveckla sig under hösten, men att det än så länge är osäkert. ENSO surfar precis på gränsen till El Niño. Nedan ser vi den allra senaste ensembleprognosen, som just publicerats.

ENSO surfar precis på gränsen till El Niño

Om vi jämför den med förra månadens ser vi att sannolikheten för El Niño har minskat något. Ingenstans framåt i tiden ligger den senaste ensembleprognosen på ”El Niño”-territorium. Det gjorde den för en månad sedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram för NINO34

Vete

Ukraina har i princip skördat färdigt. I Ryssland väntas mer nederbörd. Australiens veteodlingsområden har 60%-80% mindre nederbörd än normalt och man oroar sig där för att tendensen till El Niño ska stärkas. Det motsatta gäller i Argentina. Argentina har haft riklig nederbörd, men prognosen är att det ska bli torrare efter helgen.

I Europa har det kommit in torrare väder, utom som bekant i norra Europa. Som berört ovan ledde inte gårdagens ministermöte om ”food security” i Ryssland till ett exportstopp. Men det utesluter inte att det ändå kan komma. En del menar att det är uteslutet att Ryssland inför exportstopp eftersom de nu är medlemmar i WTO. Det finns dock inte något som hindrar att Ryssland ändå inför någon typ av exportbegränsning eftersom dessa är tillåtna under vissa förhållanden och dessa bestäms av landet självt. Den som tvivlar på detta kan läsa själv på WTO:s egen hemsida.

Som nämnt ovan sade vice statsministern Arkady Dvokovich att skörden blir 75 – 80 mt. Det tror vi inte alls på. Vi tror att total spannmålsskörd hamnar på 66 mt. Per den 3 augusti låg hektarskörden 30% under förra årets. Skörden förra året uppgick till 94 mt och 0.7 x 94 = 65.8 mt. Hektarskörden i Volgaregionenväntas bli 50% lägre än förra året. Vartefter skörden flyttar sig norrut, sjunker hektarskörden. Vi kommer osökt att tänka på Winston Churchills beskrivning, som fast ständigt aktuell, passar särskilt bra här: ”I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma; but perhaps there is a key. That key is Russian national interest.”

Vi vet inte, men vi gissar att Ryssland kommer att införa någon slags exportbegränsning för att få det här att gå ihop. Det är den enda logiska slutsatsen. Detta kommer att trycka upp priserna ännu mer. Förra veckans nyhet om att den amerikanske jordbruksattachén i Kina uppskattade att Kinas veteskörd skulle bli 8 mt lägre än USDA estimerade i juli gick spårlöst förbi i marknaden.

Frankrikes jordbruksdepartement höjde skördeestimatet till 36.7 mt (+0.8 mt). Det är 2.7 mt mer än förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Matifvetet med novemberleverans har format en ”bullish” triangel. Triangeln bildas av att topparna sjunker och bottnarna stiger. Efter den här typen av prisuppgångar som har varit brukar en triangelformation vara en konsolideringfas inför en ny våg av prisuppgångar. Mot bakgrund för det första av risken för en dålig rapport från WASDE på fredag och Rysslands av allt att döma falska uppgifter om hur stor skörden väntas bli i landet, pekar det mesta väsentliga fundamentala informationen vi har, i samma riktning som den tekniska analysen. Vi är inte tvärsäkra, och det är bäst att avvakta och se och sedan försöka vara bland de första som agerar, men det mesta tyder på att priset kommer att fortsätta uppåt.

Bullish triangel för Matif-vete

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Vi ser samma triangelformation, som är bullish, i det här diagrammet.

Chicagovetet med leverans i december

Nedan ser vi prisskillnaden mellan Chicagovete med decemberleverans och Matifs novemberkontrakt. Chicagovetet är omräknat till euro per ton. I den nedre delen av diagrammet ser du kvoten mellan Chicago och Matif. Vi ser att Chicago dragit ifrån Matif och att premien just nu är 3.68%. I början på maj var Chicagos decemberkontrakt 10% billigare än Matif. Detta gör att det finns en potential för Matif att gå upp i pris, bara för att komma ikapp. Ett ryskt exportstopp skulle se till att detta hände.

Prisskillnaden mellan Chicagovete med decemberleverans och Matifs novemberkontrakt

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Backwardation är kraftigare på Matif än i Chicago. Allt annat lika, om man vill prissäkra, får man högre pris på Chicagobörsen. Vill man köpa terminskontrakt med leverans 2013 eller 2014 bör man göra det i Matifkontrakten. Eventuellt kan det vara intressant att handla dem mot varandra.

Terminskurvor för vete den 8 augusti 2012

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger i en nedgångsfas som har stora likheter med vad som i efterhand ofta identifieras som en rekyl inför en ny, kraftig prisuppgång.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkorn - Priset i nedgångsfas

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år har gått upp över 16 euro och tangerar högstanoteringen 17 euro per deciton. Vi skrev förra veckan om intervallet 14 – 16. Att priset nu gått till 17 innebär ändå inte att intervallet är överspelat. Men skulle priset orka gå över 17 euro är intervallet brutet. Det är ett svårt läge nu, när spannmålsmarknaden ser så ”bullish” ut och minst två avgörande besked kan komma inom kort:

WASDE på fredag och när som helst, ett ryskt exportstopp. Om vi inte visste detta, skulle vi tro att priset skulle vända ner på potatis från de här nivåerna.

Diagram över potatispriset år 2012

Majs

Lättare regn förekommer i mellanvästern, men detta är sannolikt för lite och för sent. Det torra vädret väntas bestå kanske så länge som mot slutet av augusti. Nederbörd har ökat över Ukraina och Ryssland. Det kanske gör någon nytta i Ryssland, men i Ukraina är det för sent. Måndagens crop ratings visade att majs i good / excellent condition minskat 1% till 23%. Poor condition till very poor condition ökade med 2% till 25%. Nedan ser vi ett diagram som visar good/excellent condition sedan 1986. För 24 år sedan, år 1988 låg andelen prima majs på 18%. Annars ser vi att det är ovanligt dåligt i år.

Crop condition för majs

USDA väntas sänka sitt estimat för amerikansk skörd. USDA har också en tendens att inte pytsa ut alla dåliga nyheter samtidigt. Dåliga siffror brukar följas av mer av samma sak, fram till den slutliga siffran i januari. Priset på decembermajs har även den senaste veckan rört sig ”sidledes”. Marknaden är helt klart trött. Alla väntar på fredagens WASDE-rapport. När den kommer blir det säkert nytt liv i marknaden. Och då troligen uppåt.

Utveckling av majspriset - Diagram över 2012

Sojabönor

Det är små förändringar avseende vädret i de delar av USA där sojabönor odlas. Lättare regn väntas i delar av mellanvästern, men prognoserna visar att det kommer att vara ganska torrt ända fram till slutet av månaden. I Indien har nederbörden ökat, framförallt i de torkdrabbade nordvästra delstaterna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Osäkerheten inför fredagens WASDE-rapport är stor. Marknadens uppfattning om avkastning per acre i USA varierar mellan 35.8 och 39.5 bushels per acre. Skördad areal varierar varierar också mellan 74 och 75.5 miljoner acres. USDA har en tendens att (fortsätta) sänka avkastningsestimaten fram till dess de publicerar den slutliga siffran i januari.

Crop condition som publicerades i måndags låg kvar oförändrat på 29% good/excellent från veckan innan. Däremot ökade andelen i poor/very poor condition med 2%. Som vi ser i diagrammet nedan får vi gå tillbaka till 1988 för att hitta en lägre nivå än 29% i good/excellent condition. Då nåddes som lägst 17%.

Pris på sojabönor från 1986 ill 2012

En rekordskörd väntas från Sydamerika nästa år, men fram till dess ska världen hushålla med USA:s skörd. Sydamerikas produktion gynnas av att ENSO, som vi sett ovan ligger nära (eller går helt in i El Niño). Detta innebär riklig nederbörd i Sydamerika. Senaste siffran på hur stor andel som brasilianska bönder redan sålt av kommande skörd är 41%. Den låg på 10% samma tid förra året. Malaysia har höjt exportkvoten för palmolja som kan exporteras skattefritt. Lagren av palmolja har vuxit i landet. Kina har fortsatt att sälja av sina stora lager och har ett importbehov om uppskattningsvis 60 mt av 2012/13 års skörd. Brasilien har exporterat 4.1 mt i juli och bör nu ha endast 4.5 mt kvar att exportera; om man utgår från Abioves estimat om en möjlig export på 31.1 mt. USA har i princip inga gamla sojabönor kvar, så hur Kina tänker lösa det här problemet ska bli intressant att se. Nedan ser vi kursdiagrammet på sojabönor med leverans i november. Den uppåtgående trendlinjen har precis brutits. Stöd finns nu på 1536 cent. Underifrån kommer också 55-dagars glidande medelvärde, som ibland sammanfaller med tekniska stöd. Sojabönor ser ur teknisk synvinkel inte lika ”bullish” ut som vete och majs.

Teknisk prognos för pris på sojabönor

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 som var ett starkt stöd, bröts dock, men 480 euro är ett annat starkt stöd.

Pris på raps enligt novemberterminen den 8 augusti 2012

Nedan ser vi kvoten mellan ICE (Canada) Canola (november) och Matif-rapsen. Canolapriset har räknats om till euro per ton.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps - Kvot mellan ICE Canola Matif

Vi ser att Matif-rapsen fallit i pris i relation till canolan. I slutet av förra året var premien över 10% för Matif. Nu ligger Matif på par med Canola och har till och med handlats till rabatt i början av augusti. Med tanke på att rapsen noteras i euro, som är svag, kan man tänka sig högre priser (i euro) framöver.

Gris

Decemberkontraktet på lean hogs har brutit ner och befinner sig nu i sjunkande trend.

Decembertermin på lean hogs - Prisdiagram

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga kraftigt den senaste veckan. Förra veckan låg priset på Eurex i spotkontraktet på 2275 euro per ton. Nu har priset gått upp till 2450, vilket är närmare +8% på en vecka.

Pris på mjölkpulver i Europa

På den amerikanska börsen, där torkan som drabbat foderproduktionen är mycket allvarligare än i Europa, har priset rusat. Nedan ser vi decemberkontraktet. Konsolideringsfasen (en triangel) vid 19 cent per pund, har brutits. Kanske 20 cent kan noteras inom kort?

Terminspris på mjölk i USA

Socker

Priset på socker bröt stödet och föll från 22 ner till 21 i skrivande stund. 20 cent per pund är ett tekniskt stöd. Vi tror att priset ska ner och testa den nivån, kanske rentav bottennoteringen från juni på 18.86 cent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på socker bröt stödet - Diagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära