Råvarubörsen som slog igen efter bara ett halvår

Säckväv och jute redo för marknadenAtt alla typer av råvaror inte lämpar sig för börshandel vet vi vid det här laget. Efter att ha gått igenom våra arkiv har vi hittat ett exempel på en råvara som vid närmare eftertanke inte alls visade sig fungera för börshandel och som redan efter sex månader tvingade marknadsplatsen att slå igen.

The New York Burlap and Jute Exchange, börsen för säckväv och jute öppnade den 16 oktober 1929 på den prestigefyllda adressen 78-80 Wall Street. Börsen hade ett treårigt hyreskontrakt på den första våningen i denna byggnad, och då The New York Burlap and Jute Exchange slog igen efter bara sex månader fick börsledningen ett erbjudande på 100.000 USD för detta hyreskontrakt vilket gjorde att grundarna till börsen kunde få tillbaka sina insatser.

Det finns ett antal orsaker till att denna börs aldrig lyckades, men den främsta anledningen var att de inte klarade av att erhålla stödet från de amerikanska jute- och säckvävshandlarna och -importörerna. Den amerikanska marknaden för säckväv och jute var vid denna tidpunkt starkt oligopolartad, och låg i händerna på tre företag vilket gjorde att det saknades en bred marknad för dessa produkter. Vidare fann dessa företag att om denna börs gjorde succé så skulle deras marknad och deras marginaler krympa, något de inte ville riskera.

Dessa företag lät därför meddela sina kunder att de skulle sluta att leverera till dem om de valde att handla på The New York Burlap and Jute Exchange. Det förekom också ett stort antal negativa artiklar i pressen om The New York Burlap and Jute Exchange, vilka med största sannolikhet hade köpts av dessa tre företag.

Även the Textile Bag Association och Jute and Gunny Importers Association valde att gå ut och förklara sitt missnöje med denna marknad. Bland de främsta skälen till att de inte vill ha denna var att de ansåg att den hade startats av professionella börsjobbare utan erfarenhet från säckvävs- och juteindustrin.

Den andra stora orsaken som bidrog till att denna börs aldrig lyckades var att dess öppnande sammanföll med den stora börskraschen i oktober 1929.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top