Platina rekylerar upp efter nedgången i mars

Teknisk analys på råvaror från Axier EquitiesNär vi analyserade Platina den 28 februari var nivån 1707 USD/oz och vår inställning att en rekyl ned kom allt närmare. Anledningen till detta var den stora uppgång på 29 procent som platina uppvisat mellan den 29 december till den 23 februari.

Vi arbetade med 1665-1675 USD/oz som ett viktigt stöd och detta var också nivån för en ny signal. När denna nivå bröts, var rekylen ned påbörjad och det var därför dags att lätta på innehaven för de kortsiktiga placerarna. Vid ett genombrott av stödet fick vi signaler om fortsatta nedgångar till i första hand 1575-1590 USD/oz.

Vi ser nu tillbaka på den senaste månadens rörelser och kan då konstatera att Platina satte en topp på 1739 USD/oz den 29 februari, alltså dagen efter vår förra analys. Där startade den förväntade nedgången och redan den 5 mars bröts vårt stöd och vi fick signalen om att uppgången var över – i alla fall för denna gång.

En konsolidering med en svag dragning nedåt har kännetecknat rörelserna under mars och den lägsta noteringen fick vi den 22 mars, då platina noterades i 1604 USD/oz som lägst. Det återstod alltså i det läget ungefär 1 procent till det stödområde vi pekade ut redan för en månad sedan.

TA på platina den 27 mars 2012

Vi justerar idag stödet något till 1590-1605 USD/oz (se diagrammet) och detta område kan komma att testas flera gånger innan det är dags för ett försök till en mer stabil och långsiktig uppgång igen.

På kort sikt är det dock dags för en rekyl upp, där 1670 USD/oz blir lite extra intressant att bevaka. Skulle Platina visa på större styrka i denna rekyl upp, kan även 1710 USD/oz komma att testas, men senast där bör Platina vända nedåt igen för att testa det stöd som vi pekat ut här ovanför.

På lång sikt är det fortfarande toppen från den 23 augusti 2011 som hägrar. Denna kom in på 1918 USD/oz och är därför ett mål, även om det finns många motstånd och hinder på vägen som kan sätta stopp för våra planer.

Du kan handla PLATINA med följande minifutures:
Uppgång MINILONG PLAT H med en hävstång kring 5,74
Nedgång: MINISHRT PLAT H med en hävstång kring 4,36

Läs mer om minifutures på RBS hemsida

Denna analys publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Axier Equities.

Ansvarsfriskrivning

Den tekniska analysen har producerats av Axier Equities. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Axier Equities tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Axier Equities

Axier Equities erbjuder såväl institutionella placerare som privatpersoner den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv handel på de finansiella marknaderna. Axier Equities erbjuder ingen handel, vare sig för egen räkning eller för kunder utan arbetar endast med finansiell marknadsföring och informationshantering. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som till exempel det fullständiga morgonbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. Varje vecka tillkommer minst 30 analyser i Axier Equities analysarkiv. För ytterligare information se Axier Equities hemsida.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top