Följ oss

Nyheter

Negativt elpris i Danmark

Publicerat

den

Elledningar

Elledning som levererar energi gratisElpriserna har varit låga under 2012 i Sverige, men inte lika låga som under juldagen i Danmark. Den 25 december var nämligen medelspotpriset på el i Danmark minus 33,1 öre per kWh. Det vill säga, de aktörer som köpte el på Nordpool och tog emot den fick betalt.

Orsaken var en kombination av låg förbrukning och hög vindkraftproduktion, samtidigt som överföringskapaciteten via ledningar till andra länder är begränsad.

Faktum är att negativa elpriser är något som förekommer då och då i Danmark. Det är svårt att reglera vindkraften, så om det blåser mycket samtidigt som efterfrågan är låg så produceras det ändå el, vilken måste förbrukas mer eller mindre i realtid.

Minus 33,1 öre per kWh är dock inte något rekord. Den 27 december 2009 var priset som lägst nere i minus 1 kr per kWh i Danmark. Tyskland har haft ännu extremare rekord, priset på elbörsen i Tyskland var under natten den 4 oktober 2010 nere i minus 5 kr per kWh.

Timpriser på el i Sverige

Flera svenska elbolag erbjuder numera timpriser på el till privatkunder, något som dock ännu inte har blivit vidare populärt. Sverige har å andra sidan inte heller haft negativa priser så vitt vi har kunnat se. Men om man som privatperson har ett elavtal med timpris och negativa priser uppstår, då kan man alltså tjäna extra pengar genom att sätta på torkskåp, elelement, ugn och alla andra energikrävande apparater.

Fortsätt läsa
Annons
8 Kommentarer

8 Comments

 1. Bonden

  28 december, 2012 vid 15:44

  Borde inte priset bli noll? Varför faller det ned under nollstrecket?

  • Redaktionen

   28 december, 2012 vid 16:04

   Bra fråga, och vi vågar inte garantera att svaret stämmer till hundra procent, men som vi har förstått det så måste el som produceras också konsumeras, annars havererar elnätet. Dvs elen kan inte bara släppas ut i luften för 0 kr, utan det blir ett pressat läge där kraftbolag måste hitta någon som kan ta emot elen, och är då villiga att betala.

   • grodan

    29 december, 2012 vid 13:29

    Njee, det är ju bara att skruva ner effekten på verken så är problemet löst, även vinkraftverk kan snurra utan att producera el….

    • Redaktionen

     29 december, 2012 vid 18:20

     Vi har inte koll på hur lätt eller svårt det är att stänga av eller dra ner på produktionen med kort varsel. Men eftersom företagen då och då väljer att betala för att bli av med överskottsel i stället för att dra ner på produktionen så verkar det inte vara helt lätt.

     Det vore intressant att lära sig mer. Om du, eller någon annan för den delen, har någon länk där man kan läsa in sig i ämnet så posta gärna en kommentar.

    • Kalle

     22 juni, 2015 vid 13:50

     Nej, det fungerar inte så. Varför tar du inte och läser på innan du ifrågasätter?

 2. Electra

  30 december, 2012 vid 14:13

  Att se el som en råvara är nytt för mig, men det finns ju ett direkt intresse för el hos de flesta av oss eftersom det är en stor del av kostnaden för boendet. Kommer ni skriva mer om el även från privatekonomiskt perspektiv?

  • Redaktionen

   30 december, 2012 vid 15:49

   Vi kommer nog inte att skriva vidare mycket om el ur ett privatekonomiskt perspektiv, men däremot så är prognoserna på elpriset som vi publicerar från Modity, Handelsbanken och SEB användbara ur ett privatekonomiskt perspektiv. Dvs de är bra underlag för att avgöra om man ska välja fast eller rörligt elpris.

 3. Hochman

  17 juni, 2018 vid 17:37

  Med tiden kommer negativa elpriser att minska, det kommer tillkomma allt mer lagring, även om det kommer att ta tid att få upp lösningar som är prismässigt intressanta för större volymer.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära