Modity om elpriset vecka 43 2013

Modity Energy Trading om elprisetFortsatt fall på terminsmarknaden i takt med väderprognoser som är våtare än väntat för de kommande två veckorna. Kolpriset har vänt upp i fronten på utbudsstörning från Ryssland och på rapporter om lägre lager i samband med strejk i Colombia. Systempriset kommer troligen att backa då tillrinningen är god och även områdespriset ser ut att kunna hålla sig i schakt pga. vinden som väntas öka i styrka i takt mot veckans mitt. Under innevarande vecka väntas även många nätarbeten färdigställas vilket också påverkar systemet.

Prognos om fallande elpris i 2014 och framtiden

Denna energimarknadskommentar om elpriset publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top