Följ oss

Nyheter

Majslagren har inte varit så här låga sedan 1998

Publicerat

den

Odling av majs fyller på lagrenUnder fredagen inkom det amerikanska jordbruksverket, USDA, med Stocks and Plantings-rapporten. Rapporten publicerades som vanligt 8.30 östkusttid, det vill säga klockan 7.30 i Chicago där den stora spannmålsbörsen ligger. Tidigare brukade terminsmarknaden vara stängd – även den elektroniska – då rapporterna från USDA publicerades. Sedan en dryg månad är den elektroniska handeln igång under i stort sett hela dygnet. I samband med viktigare rapporter – såsom i fredags – öppnade också golvhandeln i tid till rapporten.

Rapporten visade att lagren av majs låg 14 procent under föregående års nivå, och att det är den lägsta rapporterade siffran sedan juni 1998 då samma siffra uppgick till 3,04 miljoner bushels vilket indikerar en stark global efterfrågan på majs. USDA uppskattar att det i år år kommer planteras 96,4 miljoner tunnland majs i USA, den högsta nivån sedan 1937 då uppskattningsvis 97,2 miljoner hektar planterades.

Rapporten visade att lagren av majs låg 14 procent under förregående års nivå, och att det är den lägsta rapporterade siffran sedan juni 1998 då samma siffra uppgick till 3,04 miljoner bushels vilket indikerar en stark global efterfrågan på majs.

USDA uppskattar att det i år år kommer planteras 96,4 miljoner tunnland majs i USA, den högsta nivån sedan 1937 då uppskattningsvis 97,2 miljoner hektar planterades.

Den tidigare kommunicerade produktionsprognosen, 166 bushels per hektar, kommer knappast att uppnås på grund av ihållande torka och varmt väder i majsbältet. Antalet hektar på vilket det planterades sojabönor på har ökat på grund av dubbla skördar och attraktiv prissättning, i mars, jämfört med majs.

Areal

De amerikanska jordbrukarna förväntas plantera 228,5 miljoner hektar majs, sojabönor och vete för skördeåret 2012, en ökning om 3,3 % jämfört med 2011:s 221,3 miljoner hektar. Förbättring av den amerikanska agrikulturella ekonomin har fungerat som en uppmuntran vilket gör att jordbrukarna planterar så mycket av sin åkermark som möjligt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Antalet hektar på vilket det planterades majs inför skörden 2012 uppskattas till 96,4 miljoner hektar, den högsta nivån sedan andra världskriget, och en femprocentig ökning jämfört med 2011 års 91,9 hektar. Det är en ökning från siffran från mars som låg på 95,9 miljoner hektar, men inte förvånande eftersom USDAs arealrapport för det andra kvartalet 2012 visade på en ökning av arealen på vilken majs planterats med 1,3 procent.

Antalet hektar på vilket det planterades sojabönor inför skörden 2012 uppskattas till 76,1 miljoner hektar, en 1-procentig ökning jämfört med föregående års areal på 75 miljoner hektar och den tredje högsta siffran någonsin. Arealerna i New York, North Dakota och Pennsylvania förväntas uppnå rekordnivåer medan South Dakota förväntas tangera sitt tidigare rekord.

Ökningen av det antal hektar på vilket sojabönor planterats på beror främst på en tidig skörd av höstvete som tillät de amerikanska bönderna att dubblera med en skörd av sojabönor. Vidare har attraktiva priser på sojabönor i förhållande till majs fungerat som ett incitament för bönderna att plantera sojabönor.

Antalet hektar på vilket det planterades vete inför skörden 2012 uppskattas till 56,0 miljoner hektar, en treprocentig ökning jämfört med 2011 års 54,4 hektar. Det har endast varit en marginell förändring sedan Prospective Planting rapporten som publicerades i mars i vilken det rapporterades 55,9 hektar. Ett fortsatt högt utbud av vete har medfört att jordbrukarna haft få incitament till att plantera ytterligare vete.

Kvartalslager

Majslagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 3,15 miljarder bushels, en minskning med 14 procent jämfört med året innan. Av dessa 3,15 miljarder bushels är 1.480 miljoner lagrade på gårdar, en minskning med 12 % från 2011. 1,67 miljarder bushels hölls lagrade ”off farm”, en 16 % minskning jämfört med förra året. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 2.87 miljarder bushels.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönslagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 667 miljoner tunnor, en 8 % ökning jämfört med 2011. På-gården-lagren bedöms ligga på 179 miljoner bushels, en 18 % minskning från ett år före. 488 miljoner bushels hölls lagrade ”off farm”, en 22 % ökning jämfört med juni förra året. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 707 miljoner bushels, en 12 % ökning jämfört med 2011.

Vetelagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 743 miljoner bushels, en 14 % minskning från året innan. 112 miljoner bushels hölls i på gårdar, en minskning med 14% från juni förra året. ”Off farm”-lagren uppskattas uppgått till 631 miljoner bushels, en nedgång på 14 % jämfört med för ett år sedan. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 457 miljoner bushels, en minskning med 19 % jämfört med 2011.

Framtidsutsikter för majspriset

I fredags var det första gången en USDA-rapport av den här storleken släpptes medan marknaden var öppen. Majs-, sojabönor- och vete-priserna steg mest, men det är mer sannolikt att detta var på grund av den billiga dollarn och torrt varmt väder över majsbältet, inte på grund av denna rapport. Vi bedömer att majspriset kommer att vara fortsatt starkt framöver som en följd av minskade skördar, på grund av fortsatt värmebölja i majsbältet, vilket kommer att dra ned produktiviteten på de planterade åkrarna.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
1 kommentar

1 kommentar

 1. Magnus

  4 augusti, 2013 vid 15:14

  Har testat att handla lite majs via CFD-papper på Plus500, har gått helt ok, fast det har nog varit på grund av en stor dos tur ha ha. Men det är intressant att läsa analyserna och försöka handla på det.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Nyheter

Driften av fem svenska kärnkraftsreaktorer kan förlängas 20 år

Publicerat

den

Forsmarks kärnkraftverk

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterligare fossilfri elproduktion in på 2060-talet, vilket gynnar omställningen inom industrin såväl som tillgången på effektiv elförsörjning till svenska konsumenter skriver Vattenfall.  

─ Kärnkraft kommer under många årtionden att spela en viktig roll i den svenska elproduktionen och det är därför av största vikt att investera inte bara i ny kärnkraft, utan även i våra befintliga reaktorer. Efter de omfattande moderniseringar som tidigare gjorts ser vi goda förutsättningar att förlänga drifttiden med ytterligare upp till 20 år, säger Torbjörn Wahlborg, ansvarig för affärsområdet Generation inom Vattenfall. 

Att förlänga drifttiden med 20 år för Forsmarks och Ringhals fem reaktorer skulle kunna ge ett tillskott av fossilfri el på sammanlagt mer än 800 TWh, vilket ungefär motsvarar dagens svenska elförbrukning under sex år. 

Efter det nu fattade inriktningsbeslutet väntar en fördjupad utredningsfas som bland annat ska göra mer detaljerade kostnadsberäkningar och en analys av identifierade risker vad gäller bland annat kompetens och leverantörer. Efter detta kan ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Huvuddelen av nödvändiga investeringar planeras ske under 2030-talet. 

Stora fördelar med förlängd drifttid 

─ Förstudien som genomförts visar att det är samhällsekonomiskt effektivt att nyttja investeringar som redan är gjorda och som bidrar till ett elsystem med låga koldioxidutsläpp. Att förlänga drifttiden för befintliga reaktorer medför inte heller några komplexa tillståndsprocesser och vi bedömer även att det tillkommande kärnavfallet ryms inom systemet för kärnavfall från befintliga reaktorer, säger Björn Linde, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB.  

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För att förlänga drifttiden görs investeringar på uppskattningsvis 40-50 miljarder kronor för utbyte eller renovering av system och komponenter. Bland tekniska behov kan nämnas renovering eller utbyte av komponenter som turbiner, kondensorer, generatorer, liksom modernisering av styr- och kontrollsystem. Investeringar krävs även i bland annat ställverk och elledningar, anläggningsbyggnader och annan infrastruktur. 

Fakta:

– Forsmark har tre reaktorer med en årlig produktionskapacitet på omkring 25 TWh el. Vattenfall äger 66 procent av Forsmarks Kraftgrupp. Mellansvensk Kraftgrupp äger 25,5 procent med Fortum som största delägare och därutöver äger Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 8,5 procent. 

– Ringhals har två reaktorer med en årlig produktionskapacitet på närmare 17 TWh. Vattenfall äger 70,44 procent och Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 29,56 procent av Ringhals AB. 

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära