Följ oss

Nyheter

Majslagren har inte varit så här låga sedan 1998

Publicerat

den

Odling av majs fyller på lagrenUnder fredagen inkom det amerikanska jordbruksverket, USDA, med Stocks and Plantings-rapporten. Rapporten publicerades som vanligt 8.30 östkusttid, det vill säga klockan 7.30 i Chicago där den stora spannmålsbörsen ligger. Tidigare brukade terminsmarknaden vara stängd – även den elektroniska – då rapporterna från USDA publicerades. Sedan en dryg månad är den elektroniska handeln igång under i stort sett hela dygnet. I samband med viktigare rapporter – såsom i fredags – öppnade också golvhandeln i tid till rapporten.

Rapporten visade att lagren av majs låg 14 procent under föregående års nivå, och att det är den lägsta rapporterade siffran sedan juni 1998 då samma siffra uppgick till 3,04 miljoner bushels vilket indikerar en stark global efterfrågan på majs. USDA uppskattar att det i år år kommer planteras 96,4 miljoner tunnland majs i USA, den högsta nivån sedan 1937 då uppskattningsvis 97,2 miljoner hektar planterades.

Rapporten visade att lagren av majs låg 14 procent under förregående års nivå, och att det är den lägsta rapporterade siffran sedan juni 1998 då samma siffra uppgick till 3,04 miljoner bushels vilket indikerar en stark global efterfrågan på majs.

USDA uppskattar att det i år år kommer planteras 96,4 miljoner tunnland majs i USA, den högsta nivån sedan 1937 då uppskattningsvis 97,2 miljoner hektar planterades.

Den tidigare kommunicerade produktionsprognosen, 166 bushels per hektar, kommer knappast att uppnås på grund av ihållande torka och varmt väder i majsbältet. Antalet hektar på vilket det planterades sojabönor på har ökat på grund av dubbla skördar och attraktiv prissättning, i mars, jämfört med majs.

Areal

De amerikanska jordbrukarna förväntas plantera 228,5 miljoner hektar majs, sojabönor och vete för skördeåret 2012, en ökning om 3,3 % jämfört med 2011:s 221,3 miljoner hektar. Förbättring av den amerikanska agrikulturella ekonomin har fungerat som en uppmuntran vilket gör att jordbrukarna planterar så mycket av sin åkermark som möjligt.

Antalet hektar på vilket det planterades majs inför skörden 2012 uppskattas till 96,4 miljoner hektar, den högsta nivån sedan andra världskriget, och en femprocentig ökning jämfört med 2011 års 91,9 hektar. Det är en ökning från siffran från mars som låg på 95,9 miljoner hektar, men inte förvånande eftersom USDAs arealrapport för det andra kvartalet 2012 visade på en ökning av arealen på vilken majs planterats med 1,3 procent.

Antalet hektar på vilket det planterades sojabönor inför skörden 2012 uppskattas till 76,1 miljoner hektar, en 1-procentig ökning jämfört med föregående års areal på 75 miljoner hektar och den tredje högsta siffran någonsin. Arealerna i New York, North Dakota och Pennsylvania förväntas uppnå rekordnivåer medan South Dakota förväntas tangera sitt tidigare rekord.

Ökningen av det antal hektar på vilket sojabönor planterats på beror främst på en tidig skörd av höstvete som tillät de amerikanska bönderna att dubblera med en skörd av sojabönor. Vidare har attraktiva priser på sojabönor i förhållande till majs fungerat som ett incitament för bönderna att plantera sojabönor.

Antalet hektar på vilket det planterades vete inför skörden 2012 uppskattas till 56,0 miljoner hektar, en treprocentig ökning jämfört med 2011 års 54,4 hektar. Det har endast varit en marginell förändring sedan Prospective Planting rapporten som publicerades i mars i vilken det rapporterades 55,9 hektar. Ett fortsatt högt utbud av vete har medfört att jordbrukarna haft få incitament till att plantera ytterligare vete.

Kvartalslager

Majslagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 3,15 miljarder bushels, en minskning med 14 procent jämfört med året innan. Av dessa 3,15 miljarder bushels är 1.480 miljoner lagrade på gårdar, en minskning med 12 % från 2011. 1,67 miljarder bushels hölls lagrade ”off farm”, en 16 % minskning jämfört med förra året. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 2.87 miljarder bushels.

Sojabönslagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 667 miljoner tunnor, en 8 % ökning jämfört med 2011. På-gården-lagren bedöms ligga på 179 miljoner bushels, en 18 % minskning från ett år före. 488 miljoner bushels hölls lagrade ”off farm”, en 22 % ökning jämfört med juni förra året. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 707 miljoner bushels, en 12 % ökning jämfört med 2011.

Vetelagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 743 miljoner bushels, en 14 % minskning från året innan. 112 miljoner bushels hölls i på gårdar, en minskning med 14% från juni förra året. ”Off farm”-lagren uppskattas uppgått till 631 miljoner bushels, en nedgång på 14 % jämfört med för ett år sedan. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 457 miljoner bushels, en minskning med 19 % jämfört med 2011.

Framtidsutsikter för majspriset

I fredags var det första gången en USDA-rapport av den här storleken släpptes medan marknaden var öppen. Majs-, sojabönor- och vete-priserna steg mest, men det är mer sannolikt att detta var på grund av den billiga dollarn och torrt varmt väder över majsbältet, inte på grund av denna rapport. Vi bedömer att majspriset kommer att vara fortsatt starkt framöver som en följd av minskade skördar, på grund av fortsatt värmebölja i majsbältet, vilket kommer att dra ned produktiviteten på de planterade åkrarna.

Förstsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    4 augusti, 2013 vid 15:14

    Har testat att handla lite majs via CFD-papper på Plus500, har gått helt ok, fast det har nog varit på grund av en stor dos tur ha ha. Men det är intressant att läsa analyserna och försöka handla på det.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära