Följ oss

Nyheter

Majslagren har inte varit så här låga sedan 1998

Publicerat

den

Odling av majs fyller på lagrenUnder fredagen inkom det amerikanska jordbruksverket, USDA, med Stocks and Plantings-rapporten. Rapporten publicerades som vanligt 8.30 östkusttid, det vill säga klockan 7.30 i Chicago där den stora spannmålsbörsen ligger. Tidigare brukade terminsmarknaden vara stängd – även den elektroniska – då rapporterna från USDA publicerades. Sedan en dryg månad är den elektroniska handeln igång under i stort sett hela dygnet. I samband med viktigare rapporter – såsom i fredags – öppnade också golvhandeln i tid till rapporten.

Rapporten visade att lagren av majs låg 14 procent under föregående års nivå, och att det är den lägsta rapporterade siffran sedan juni 1998 då samma siffra uppgick till 3,04 miljoner bushels vilket indikerar en stark global efterfrågan på majs. USDA uppskattar att det i år år kommer planteras 96,4 miljoner tunnland majs i USA, den högsta nivån sedan 1937 då uppskattningsvis 97,2 miljoner hektar planterades.

Rapporten visade att lagren av majs låg 14 procent under förregående års nivå, och att det är den lägsta rapporterade siffran sedan juni 1998 då samma siffra uppgick till 3,04 miljoner bushels vilket indikerar en stark global efterfrågan på majs.

USDA uppskattar att det i år år kommer planteras 96,4 miljoner tunnland majs i USA, den högsta nivån sedan 1937 då uppskattningsvis 97,2 miljoner hektar planterades.

Den tidigare kommunicerade produktionsprognosen, 166 bushels per hektar, kommer knappast att uppnås på grund av ihållande torka och varmt väder i majsbältet. Antalet hektar på vilket det planterades sojabönor på har ökat på grund av dubbla skördar och attraktiv prissättning, i mars, jämfört med majs.

Areal

De amerikanska jordbrukarna förväntas plantera 228,5 miljoner hektar majs, sojabönor och vete för skördeåret 2012, en ökning om 3,3 % jämfört med 2011:s 221,3 miljoner hektar. Förbättring av den amerikanska agrikulturella ekonomin har fungerat som en uppmuntran vilket gör att jordbrukarna planterar så mycket av sin åkermark som möjligt.

Antalet hektar på vilket det planterades majs inför skörden 2012 uppskattas till 96,4 miljoner hektar, den högsta nivån sedan andra världskriget, och en femprocentig ökning jämfört med 2011 års 91,9 hektar. Det är en ökning från siffran från mars som låg på 95,9 miljoner hektar, men inte förvånande eftersom USDAs arealrapport för det andra kvartalet 2012 visade på en ökning av arealen på vilken majs planterats med 1,3 procent.

Antalet hektar på vilket det planterades sojabönor inför skörden 2012 uppskattas till 76,1 miljoner hektar, en 1-procentig ökning jämfört med föregående års areal på 75 miljoner hektar och den tredje högsta siffran någonsin. Arealerna i New York, North Dakota och Pennsylvania förväntas uppnå rekordnivåer medan South Dakota förväntas tangera sitt tidigare rekord.

Ökningen av det antal hektar på vilket sojabönor planterats på beror främst på en tidig skörd av höstvete som tillät de amerikanska bönderna att dubblera med en skörd av sojabönor. Vidare har attraktiva priser på sojabönor i förhållande till majs fungerat som ett incitament för bönderna att plantera sojabönor.

Antalet hektar på vilket det planterades vete inför skörden 2012 uppskattas till 56,0 miljoner hektar, en treprocentig ökning jämfört med 2011 års 54,4 hektar. Det har endast varit en marginell förändring sedan Prospective Planting rapporten som publicerades i mars i vilken det rapporterades 55,9 hektar. Ett fortsatt högt utbud av vete har medfört att jordbrukarna haft få incitament till att plantera ytterligare vete.

Kvartalslager

Majslagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 3,15 miljarder bushels, en minskning med 14 procent jämfört med året innan. Av dessa 3,15 miljarder bushels är 1.480 miljoner lagrade på gårdar, en minskning med 12 % från 2011. 1,67 miljarder bushels hölls lagrade ”off farm”, en 16 % minskning jämfört med förra året. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 2.87 miljarder bushels.

Sojabönslagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 667 miljoner tunnor, en 8 % ökning jämfört med 2011. På-gården-lagren bedöms ligga på 179 miljoner bushels, en 18 % minskning från ett år före. 488 miljoner bushels hölls lagrade ”off farm”, en 22 % ökning jämfört med juni förra året. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 707 miljoner bushels, en 12 % ökning jämfört med 2011.

Vetelagren per den 1 juni 2012 uppskattas uppgått till 743 miljoner bushels, en 14 % minskning från året innan. 112 miljoner bushels hölls i på gårdar, en minskning med 14% från juni förra året. ”Off farm”-lagren uppskattas uppgått till 631 miljoner bushels, en nedgång på 14 % jämfört med för ett år sedan. Bortfallet från mars 2012 till maj 2012 var 457 miljoner bushels, en minskning med 19 % jämfört med 2011.

Framtidsutsikter för majspriset

I fredags var det första gången en USDA-rapport av den här storleken släpptes medan marknaden var öppen. Majs-, sojabönor- och vete-priserna steg mest, men det är mer sannolikt att detta var på grund av den billiga dollarn och torrt varmt väder över majsbältet, inte på grund av denna rapport. Vi bedömer att majspriset kommer att vara fortsatt starkt framöver som en följd av minskade skördar, på grund av fortsatt värmebölja i majsbältet, vilket kommer att dra ned produktiviteten på de planterade åkrarna.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    4 augusti, 2013 vid 15:14

    Har testat att handla lite majs via CFD-papper på Plus500, har gått helt ok, fast det har nog varit på grund av en stor dos tur ha ha. Men det är intressant att läsa analyserna och försöka handla på det.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära