Upprepar tron på lägre guld

SHB Handelsbanken tradingcase råvarorEfter ”Bank run” på Cypern så har nu åter guldet vänt ner. Vi tror att trenden fortsätter.

Guld har 12 år med stigande pris i ryggen. Guld har blivit råvaran som inte kan gå ner. Under 2012 nådde guld sin högsta nivå 1794 USD/oz den 4e oktober när QE3-yran var som värst. Därefter har guldet hamnat i en fallande trend. Sedan vi initierade en handelsidé på fallande guld i mitten av februari har guldet fallit. Under mitten av mars kom dock ett trendbrott när oron kring Cypern åter väckte guldets klassiska status som en säker hamn vid oro i det finansiella systemet. Den oron har nu dragit förbi efter att risken för spridningseffekter till övriga svaga länder i Sydeuropa verkar låga.

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn.

Certifikat - Guld S H och Bear Guld H

Utsikter för guldpriset:

Den globala återhämtningen sprider sig och den urstarka börsen driver investerare ut ur defensiva positioner såsom guld. Under februari och mars har guld motsvarande 6 % av en årsproduktion i gruvorna sålts ut av ETF-investerare.

Guld är den mest tekniskt handlade råvaran. Nu har guldet åter börjat falla och står på ett mycket viktigt stöd på 1550 med fallhöjden ner till 1450. Uppåt tycker vi att en stopp på 1585 är att rekommendera. Denna strategi lämpar sig väl för en hävstångsprodukt då målkurs och stop ligger relativt snävt. För vår långsiktiga tro på ett lägre guldpris lämpar sig GULD S H, utan hävstång bäst.

Grafen nedan visar hur guldpriset har fallit den senaste tiden.

Guldpriset i fallande trend

SHB Trading case är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top