Kinas efterfrågan på zink överträffar produktionen

Zink - Efterfrågan i KinaI en färsk rapport som producerats av Sverigebaserade Raw Materials Group (RMG) och Kinabaserade Antaike, den ledande kinesiska informationsleverantören när det gäller metaller, framgår att trots Kinas föreslagna ökning av zinkproduktionen så kommer landet fortfarande ha ett behov av att importera zink.

Rapporten visar på att det kommer råda ett fortsatt gap mellan Kinas gruvproduktion av zink och efterfrågan på raffinerat zink, både i Kina och på global basis, ett gap som med tiden kan komma att öka ytterligare.

Rapporten, Zinc – China and the World, omfattar den globala zinkmarknaden från gruva/produktion till raffinerad produkt/konsumtion. Den ser vidare på strukturen i branschen, inklusive kinesiska företag, och diskuterar tillhörande regerings interaktion och miljöregler.

Globalt sker den huvudsakliga zinkproduktionen i Kina med 3.700 kt, 1.500 kt i Peru och 1.450 kt från Australien. Fördelningen av zinkresurser runt om i världen är ojämn. Kina har den största resursbasen följt av Australien, Kazakstan, Mexiko och Peru. De kinesiska resurserna innehåller mer än 10 gånger Australiens resursbas.

Ökningstakten i zinkanvändning har varit mest dramatiskt i Kina under det senaste decenniet och förväntas fortsätta öka i Kina och andra tillväxtekonomier som Indien, Vietnam och Brasilien.

  1 Reply to “Kinas efterfrågan på zink överträffar produktionen”

  1. Tore skriver:

   Man måste älska Kina, de skakar verkligen om världens alla marknader.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top