Följ oss

Nyheter

Kinas efterfrågan på råvaror

Publicerat

den

Alla vet vi att Kina är ett land som har en enorm efterfrågan på råvaror, men det är få som egentligen vet hur stor landets efterfrågan av den globala råvarumarknaden egentligen uppgår till. De senaste årens extrema satsningar på utbyggnaden av Kinas infrastruktur har lett till att kineserna i dag svarar för närmare hälften av efterfrågan av vissa råvaror.

Kinas efterfrågan på råvaror i procent av det globala utbudet

En betydande orsak till att Kina har efterfrågat så pass mycket råvaror har varit utbyggnaden av bostäder. På sina håll i landet finns det hela städer där alla hus står tomma och bara väntar på att invånarna skall flytta in. Detta gör att vi knappast kommer att få se en lika kraftig fortsatt tillväxt. Kinas premiärminister sade emellertid i början av mars att landet siktar på en tillväxt på 7,5 procent för 2012, vilket innebär en mindre sänkning från de 8 procent som förutspåddes i slutet av förra året. Inflationen förväntas landa på runt 4 procent. Det finns således skäl att anta att fastighetssektorn inte längre kommer att kunna bidra med samma efterfrågan på råvaror i framtiden.

Det som motsäger detta är att de kinesiska myndigheterna har fattat beslut om att satsa betydande summor på bostäder för låginkomsttagare under kommande år. Vi vet också att det kinesiska järnvägsnätet fortfarande är outvecklat, och att antalet bilar per 1.000 medborgare inte ens når upp till den nivån som finns i Moldavien, Europas fattigaste land, detta trots att fler och fler hushåll i medelklassen nu har två fordon.

Vi ser emellertid ändå att den kinesiska fastighetssektorn kan komma att utgöra ett framtida hot mot landets tillväxt och BNP-utveckling, då den finns en risk att Kina kommer att redovisa samma problem som västvärlden haft med sina banker, förorsakade av utlåning till bostäder, affärscentra och industrikomplex som saknar hyresgäster.

Givetvis måste vi förr eller senare hamna i en situation där tillväxten dämpas lite, men vi får inte glömma bort att vi har ett antal andra länder i Asien som växer kraftigt i kölvattnet av Kina. Den stora frågan är då om dessa länder kan kompensera den minskade tillväxt som Kina i framtiden kommer att redovisa?

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära