Connect with us

Nyheter

Kinas efterfrågan på råvaror

Published

on

Alla vet vi att Kina är ett land som har en enorm efterfrågan på råvaror, men det är få som egentligen vet hur stor landets efterfrågan av den globala råvarumarknaden egentligen uppgår till. De senaste årens extrema satsningar på utbyggnaden av Kinas infrastruktur har lett till att kineserna i dag svarar för närmare hälften av efterfrågan av vissa råvaror.

Kinas efterfrågan på råvaror i procent av det globala utbudet

En betydande orsak till att Kina har efterfrågat så pass mycket råvaror har varit utbyggnaden av bostäder. På sina håll i landet finns det hela städer där alla hus står tomma och bara väntar på att invånarna skall flytta in. Detta gör att vi knappast kommer att få se en lika kraftig fortsatt tillväxt. Kinas premiärminister sade emellertid i början av mars att landet siktar på en tillväxt på 7,5 procent för 2012, vilket innebär en mindre sänkning från de 8 procent som förutspåddes i slutet av förra året. Inflationen förväntas landa på runt 4 procent. Det finns således skäl att anta att fastighetssektorn inte längre kommer att kunna bidra med samma efterfrågan på råvaror i framtiden.

Råvara görs redo i KinaDet som motsäger detta är att de kinesiska myndigheterna har fattat beslut om att satsa betydande summor på bostäder för låginkomsttagare under kommande år. Vi vet också att det kinesiska järnvägsnätet fortfarande är outvecklat, och att antalet bilar per 1.000 medborgare inte ens når upp till den nivån som finns i Moldavien, Europas fattigaste land, detta trots att fler och fler hushåll i medelklassen nu har två fordon.

Vi ser emellertid ändå att den kinesiska fastighetssektorn kan komma att utgöra ett framtida hot mot landets tillväxt och BNP-utveckling, då den finns en risk att Kina kommer att redovisa samma problem som västvärlden haft med sina banker, förorsakade av utlåning till bostäder, affärscentra och industrikomplex som saknar hyresgäster.

Givetvis måste vi förr eller senare hamna i en situation där tillväxten dämpas lite, men vi får inte glömma bort att vi har ett antal andra länder i Asien som växer kraftigt i kölvattnet av Kina. Den stora frågan är då om dessa länder kan kompensera den minskade tillväxt som Kina i framtiden kommer att redovisa?