Följ oss

Nyheter

Indien äntligen störst på världens rismarknad

Publicerat

den

Skedar med ris

Indien, näst Kina världens största risproducent, har sedan början av 1980-talet varit en av de största exportörerna av både basmatiris och andra sorters ris, ofta i skarp konkurrens med länder som Thailand och Vietnam.

Av denna anledning är landets explosionsartade framgångar som gjort Indien till världens största risexportör värd att uppmärksammas. Tidigare års produktionsunderskott och stigande produktionskostnader tvingade den indiska regeringen att förbjuda exporten av icke-basmatiris under 2007. Export av basmatiris, det långkorniga aromatiska riset som är unikt för den indiska subkontinenten, fortsatte om än med vissa begränsningar, till exempel i form av ett lägsta exportpris.

Trots att Indien stod utanför den globala marknaden för basmatiris under fyra år så tog exportörerna tillfället att ta över marknaden så snart exportförbudet hävdes i september 2011. Tack vare en kombination av utökad produktion, stora offentliga lager, svag valuta och liberal exportpolitik, skeppades det ut 10,3 miljoner ton ris från Indien under kalenderåret 2012 vilket var ett rekord.

Exportmarknaden

Under 2012 svarade den indiska exporten av ris för 7 Mton icke-basmatiris och 2 Mton basmatiris. Exportdestinationerna var mestadels afrikanska länder, till exempel Nigeria, Senegal, Elfenbenskusten och Sydafrika, men också länder i Mellanöstern som Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Ett flertal afrikanska länder har skiftat till icke-basmatiris från andra producenter än Indien, något som i första hand har styrts av priskonkurrensen, något som särskilt gäller förvällt ris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den indiska exporten på 10,3 Mton år 2012 utgjorde drygt en fjärdedel av den globala exporten av ris på 38,6 Mton under året, enligt uppgifter från FOA, Food and Agriculture Organisation.

Vietnam följde med 7,7 Mton och Thailand med 7,0 Mton. År 2011 var Thailand världens största exportör med leveranser om 10,7 miljoner ton, följt av Vietnam med 7,1 Mton och Indien rankades trea med 4,8 Mton.

Notabelt är att Indiens exportframgångar sammanföll med att landets jordbrukare bröt den psykologiskt viktiga produktionsnivån om 100 Mton under skördeåret 2011/2012. Enligt det indiska jordbruksministeriet producerade landet 105,3 mt 2011-12 och 104,2 miljoner ton under 2012-13.

Produktionsökningen är en effekt av landets jordbrukspolitik, bland annat ett garanterat lägsta pris för de indiska jordbrukarna, upphandling av statliga myndigheter, främjandet av odling av hybridris samt fokus på System of Rice Intensification, som kräver mindre vatten och konstgödsel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära