Följ oss

Nyheter

Indien äntligen störst på världens rismarknad

Publicerat

den

Ris från Indien - Marknad

Ris från Indien - MarknadIndien, näst Kina världens största risproducent, har sedan början av 1980-talet varit en av de största exportörerna av både basmatiris och andra sorters ris, ofta i skarp konkurrens med länder som Thailand och Vietnam.

Av denna anledning är landets explosionsartade framgångar som gjort Indien till världens största risexportör värd att uppmärksammas. Tidigare års produktionsunderskott och stigande produktionskostnader tvingade den indiska regeringen att förbjuda exporten av icke-basmatiris under 2007. Export av basmatiris, det långkorniga aromatiska riset som är unikt för den indiska subkontinenten, fortsatte om än med vissa begränsningar, till exempel i form av ett lägsta exportpris.

Trots att Indien stod utanför den globala marknaden för basmatiris under fyra år så tog exportörerna tillfället att ta över marknaden så snart exportförbudet hävdes i september 2011. Tack vare en kombination av utökad produktion, stora offentliga lager, svag valuta och liberal exportpolitik, skeppades det ut 10,3 miljoner ton ris från Indien under kalenderåret 2012 vilket var ett rekord.

Exportmarknaden

Under 2012 svarade den indiska exporten av ris för 7 Mton icke-basmatiris och 2 Mton basmatiris. Exportdestinationerna var mestadels afrikanska länder, till exempel Nigeria, Senegal, Elfenbenskusten och Sydafrika, men också länder i Mellanöstern som Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Olika sorters risEtt flertal afrikanska länder har skiftat till icke-basmatiris från andra producenter än Indien, något som i första hand har styrts av priskonkurrensen, något som särskilt gäller förvällt ris.

Den indiska exporten på 10,3 Mton år 2012 utgjorde drygt en fjärdedel av den globala exporten av ris på 38,6 Mton under året, enligt uppgifter från FOA, Food and Agriculture Organisation.

Vietnam följde med 7,7 Mton och Thailand med 7,0 Mton. År 2011 var Thailand världens största exportör med leveranser om 10,7 miljoner ton, följt av Vietnam med 7,1 Mton och Indien rankades trea med 4,8 Mton.

Notabelt är att Indiens exportframgångar sammanföll med att landets jordbrukare bröt den psykologiskt viktiga produktionsnivån om 100 Mton under skördeåret 2011/2012. Enligt det indiska jordbruksministeriet producerade landet 105,3 mt 2011-12 och 104,2 miljoner ton under 2012-13.

Produktionsökningen är en effekt av landets jordbrukspolitik, bland annat ett garanterat lägsta pris för de indiska jordbrukarna, upphandling av statliga myndigheter, främjandet av odling av hybridris samt fokus på System of Rice Intensification, som kräver mindre vatten och konstgödsel.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära