Connect with us

Analys

Handelsbanken Jordbruk, 17 januari 2014

Published

on

SHB Handelsbanken - Tradingcase råvaror - Analys

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan backat i Paris men stigit något i Chicago. Det amerikanska höstvetet upplever just nu milt men torrt väder. Det skyddande snötäcket är klart begränsat och oro finns för utvintring då nuvarande prognoser lovar mycket kallare väder i nästa vecka. EU har blivit kallare, främst i norr. Grödorna uppges vara i klart tillfredställande skick och ingen oro finns. Ukraina har blivit kallare och ser ut att få ännu kallare väder i nästa vecka, ytterligare lite snö har dock fallit vilket skyddar mot kylan. 92 procent av det ukrainska höstvetet uppges vara i tillfredställande eller i gott skick. Även Ryssland väntas bli kallare, där är mängden snö mer begränsad och viss oro för utvintring finns.

Den argentinska veteskörden är nu klar, senaste officiella produktionssiffran ligger på 9,2 miljoner ton. USDA:s siffra är högre med 10,5 miljoner ton och Buenos Aires Grains Exchange, BAGE, uppskattar skördevolymen till 10,1 miljoner ton.

Det finns gott om vete (och annan spannmål) att tillgå i världen och för tillfället inga större problem att tala om. Viss oro för utvintring i en del områden och även en hel del logistikproblem, vilket försvårar export, ger dock visst stöd till priserna. De grödor som såtts för skörd senare i år är i stort sett överallt i gott skick och vi tror det kommer krävas något lite mer allvarligt väderproblem för att inte trenden med fallande priser fortsätter.

Raps

Rapspriserna i Paris har gått upp något under veckan. I Europa ser den höstsådda rapsen generellt sett väldigt fin ut hjälpt av en ovanligt mild vinter. Det finns gott om raps i Europa för tillfället och stora volymer uppges komma in från Australien. Nästa års skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 347 (SEK 3.050) per ton – lätt att tycka att det är lågt men så sent som 2009 var rapsen nere och vände på EUR 250 per ton för att 2008 handlats på nivåer kring EUR 500 per ton.

Maltkorn

Terminspriserna på maltkorn årets skörd noteras i stort sett oförändrade sedan förra veckan under som vanligt låg omsättning. Terminer november 2014 kan i skrivande stund säljas för omkring EUR 214 (SEK 1.880) per ton.

Majs

Priserna på majs i Chicago har gått ned under den gångna veckan, delvis påverkat av fallande priser på vete. En del regn har fallit i Argentina under veckan men klart mer behövs, främst i söder. Nästa vecka ser något bättre ut med mer regnperioder än torrperioder. Omkring 80 procent av sådden i Argentina uppges nu vara avklarad. Situationen har nu förbättrats något i Argentina och annars inga större problem att rapportera om varför det känns svårt att se varför majspriserna skulle vända uppåt.

Prisutveckling och terminskurva för majs

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har stigit under veckan med stöd från fortsatt stark efterfrågan från Kina. Vädret i Sydamerika är generellt sett väldigt fördelaktigt och hoppet om en kommande rekordskörd stärks samtidigt som risken för bakslag blir allt mindre efter hand som skörden kommer närmare. 96 procent av den argentinska sådden uppges nu vara avklarad. Vad som ytterligare spär på tron om lägre priser på soja framöver är en förväntad stor areal i USA till våren – relationen mellan majspriser och sojapriser talar helt klart för en ökad areal soja på bekostnad av majs.

[box]Handelsbanken Jordbruk är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *