Följ oss

Nyheter

Gör ädelmetallpriserna dig förvirrad?

Publicerat

den

Fiat-pengar och ädelmetaller

Fysiskt guld och papperspengar som går att tryckaFör dig som köpt guld eller silver i pappersform eller fysisk form under de senaste månaderna har de senaste två veckornas prisutveckling troligen gjort att du ifrågasätter dina beslut.

Guld har falltid med drygt 15 procent och silverpriset har krossats och backat med cirka 40 procent jämfört med toppnoteringarna innan sommaren, vilket kan göra att det känns som om du har förlorat allt. Även om ett prisfall på 15 % jämfört med många andra tillgångar inte är enormt.

Om du har köpt dessa metaller för att spekulera i att priset skulle bli högre inom kort så satsade du fel.

Om du köpte ädelmetallerna som en försäkring mot en global finansiell katastrof, beklagar. Din försäkring gick till försäljning.

Den som är gammal nog att betala sina egna räkningar har nog på något sätt räknat ut att fler och fler regeringar och banker har allt svårare att göra just det. Tror du att de sista månaderna av volatilitet har gjort deras arbete lättare?

Alla som är i ädelmetallsektorn på grund av dess unika förmåga att agera som värdeförsäkring kommer också, förr eller senare, att förstå att denna speciella form av finansiell försäkring innebär ett tydligt och närvarande hot mot dagens system med papperspengar och digitala pengar, men också mot de människor som kontrollerar detta.

Du har antagligen också märkt att dessa människor inte alltid har Ditt, Din familjs, Ditt samhälles eller Ditt lands bästa för ögonen.

De som vill hålla den papperbaserade och digitala ekonomin ”business as usual” och hindra dem från att rasa ihop totalt, till exempel centralbanker, IMF, Världsbanken etcetera får det allt svårare att klara av denna uppgift. Men det betyder inte att de inte kommer att fortsätta att försöka …

Det kan vara intressant att notera att marginalkrav på de flesta ädelmetallmarknaderna har höjts under de senaste veckorna och lustigt nog har det varje gång medfört att priset på dessa metaller skickats nedåt drastiskt. Dessa plötsliga rörelser triggar oundvikligen ytterligare försäljningar, kanske rent av Din. Om antalet köpordrar upphör samtidigt som utbudet ökar så ger det oundvikligen ett lägre pris. Detta kommer att fortgå fram till dess att samma människor som fick Dig, eller i alla fall påverkade Dig att sälja, att stänga sina korta positioner och köpa upp alla de ädelmetaller som säljs till fyndpriser. Sedan lutar de sig lugnt tillbaka och ser på medan priset åter börjar klättra som en följd av de köpordrar som kommer in från de som skrämdes till att sälja ut eller tvingades göra detta. Vad händer om detta är verkligheten i vårt finansiella system?

Under de senaste 5.000 åren har ett högre guldpris signalerat ett minskat förtroende för det nuvarande finansiella systemet. Ser du något som tyder på att det denna gång är annorlunda?

När du har möjlighet att låna och trycka obegränsade mängder pappersvaluta blir det nästan för lätt att hitta en plats och tid där du kan utnyttja dessa resurser för att tjäna enorma mängder pengar medan det ställer till maximal skada för de av oss som bara försöker överleva i den nuvarande turbulensen på marknaden. Att deras metoder och verktyg är omoraliska och bör anses som olagliga, till exempel när det är frågan om nakna blankningar, hindrar inte dessa aktörer från att agera på detta sätt, i alla fall inte ännu.

Så ja, från tid till annan så kommer priset på guld, och definitivt silverpriset, skoningslöst att hamras ned. Förvänta Dig detta. Men Du är samtidigt välkommen att förundras över ädelmetallernas motståndskraft och förmåga att börja klättra igen när den slutliga skadan är skedd.

Under tiden kan Du, som fortfarande tror på att försäkra din ekonomiska överlevnad under de kommande svåra tiderna, glädjas åt det faktum att Din valda livbåt bara gick på ett oväntat grund och att Du kommer att vara en fortsatt vinnare.

Skribent: Kurt Larsson

[box size=”medium”]Kurt Larsson, som är född i USA, kommer att fortsätta skriva ned sina tankar och publicera dem på Råvarumarknaden.se med viss regelbundenhet. Kurt har en lång erfarenhet av både finansmarknaderna, främst från bankdatabranschen och från ädelmetallbranschen, och har senast arbetat som marknads- och försäljningschef för Tavex AB, ett av Skandinaviens största guldhandelsföretag.[/box]

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära