Connect with us

Nyheter

EUs regler gör att London Metal Exchange kan flytta utomlands

Published

on

EU, Europeiska Unionen

Råvarubörsen London Metal ExchangeFlera av de företag som i dag använder London Metal Exchange, LME, för sin handel i basmetaller, säger att EUs nya regelverk för de finansiella marknaderna, som tillkommit efter finanskrisen 2008, kan leda till att handeln flyttas utanför EUs gränser. London Metal Exchange köptes under 2012 upp av Hong Kong-börsen och det spekuleras i att LME kan flytta dit.

Det nya regelverket, European Market Infrastructure Regulation (EMIR), syftar till att skapa en genomlysning av derivatmarknaden med obligatorisk clearing, rapportering av affärer till transaktionsregister och i vissa fall krav på högre kapitalbaser.

Medan regulatorerna hoppas på att EUs regeländringar kommer bringa stabilitet på marknaden efter den globala härdsmältan konstaterar de mäklare som är aktiva i handeln med basmetaller att regelverket kommer att driva upp kostnaderna för både LME och de anslutna mäklarna som handlar koppar, aluminium, nickel och zink på världens största marknadsplats för industrimetaller.

Högre kapitalkrav kan leda till minskade volymer och lägre likviditet

Martin Abbott, VD för London Metal Exchange, har kritiserat de nya reglerna och antydde att börsen för basmetaller kunde komma att flytta sin verksamhet. Han sade vid förra månadens kopparkonferens i Chile att LME verkar på en global marknad och att det som tidigare ansågs som otänkbart nu kan vara att föredra. I veckan meddelade LME emellertid att Abbott klargjort att det inte fanns några reella planer på att flytta börsens verksamhet.

Ett flertal av de mäklare som handlar på London Metal Exchange på Leadenhall Street i London har emellertid gått ut och sagt att en flytt måste ses som ett alternativ, kanske inte nu men under det kommande årtiondet. En sådan flytt skulle leda till ett slut för LMEs open out cry-handel i börsens karakteristiska ”ringar”.

Handelsgolvet på LME, London Metal Exchange

Då LME under 2012 köptes upp av Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), som driver Hong Kong-börsen, kan en logisk åtgärd vara att LME flyttas österut. Detta skulle även kunna öka likviditeten eftersom Kina konsumerar mer än hälften av världens metaller.

Tar LME steget till elektronisk handel?

Om reglerna görs om, vilket gör det kostsammare för LME att bedriva sin verksamhet, finns det anledning att tro att de nya ägarna kommer se över börsens framtid. Bland de olika möjligheter som diskuteras bland mäklarna finns tanken på att HKEx kommer låta handeln på börsgolvet att leva vidare under ett par år medan en ny förbättrad elektronisk handelsplattform tas fram. När detta är sjösatt och i full drift tros LME flytta utanför EUs gränser. Med tanke på att HKEx betalade 1,4 miljarder brittiska pund för att köpa LME och förväntar sig en avkastning på sitt kapital är detta något som kan tänkas bli verklighet.

Lansera nya produkter i Hong Kong är ett alternativ

Ett annat alternativ är att utveckla nya produkter mellan de olika börserna. Det är sannolikt så att LME kommer att undersöka möjligheterna för att lansera nya produkter och kontrakt i Hong Kong istället för i London, alternativt att parallellista sina produkter och kontrakt på de båda marknaderna.

Under april 2013 steg omsättningen på LME med 6 procent jämfört med 2012, vilket är goda nyheter för HKEx. Om dessa volymer påverkas av EUs regulatoriska krav är det sannolikt att HKEx kommer att arbeta på att hitta en alternativ lösning för hur de ska hantera börshandeln på LME.

Marknadsnorm

Enligt EU kommer de nya reglerna att bli norm för de finansiella marknaderna och kommer att gälla alla clearingorganisationer, clearingmedlemmar och kunder och syftar till att skydda kundens tillgångar.

EU, Europeiska UnionenFör många av basmetallhandlarna kommer EMIR:s regler för clearingorganisationer att leda till att deras kärnverksamhet, att erbjuda billiga eller helt gratis krediter, helt upphöra.

Det viktigaste affärsbeslutet som LMEs medlemmar fattar, något som skiljer sig från andra börser, är hur pass stor kredit som de skall ge sina kunder. Enligt EMIR kommer inte mäklarföretagen kunna utföra kundernas order och bära deras positioner i de egna böckerna medan de väntar på att affärerna skall settlas. Enligt det nya regelverket kommer mäklarföretagen att ha separata konton för sina egna och kundernas affärer hos clearinghusen.

Enligt de nya reglerna kommer kundernas positioner och marginaler att speglas av mäklarföretagets positioner. Kundens positiva positioner kommer att visas som negativa positioner för mäklarföretaget. Detta innebär att de enskilda kunderna kommer att belastas med ökade säkerhetskrav eftersom både marginaler och säkerheter enligt EMIR kommer att vara hårdare ställda vilket kommer leda till ökade kostnader för handeln.

När det gäller krediterna är det numera inte bara en kostnadsfråga, det är en fråga om hur mäklarföretagen skall kunna utöka sina kunders krediter för att underlätta handeln. Eftersom LMEs medlemsföretag inte är banker kan de ha svårt att hitta andra alternativa finansieringsmöjligheter för att finansiera kundaffärerna.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *