Följ oss

Nyheter

EUs regler gör att London Metal Exchange kan flytta utomlands

Publicerat

den

EU, Europeiska Unionen

Råvarubörsen London Metal ExchangeFlera av de företag som i dag använder London Metal Exchange, LME, för sin handel i basmetaller, säger att EUs nya regelverk för de finansiella marknaderna, som tillkommit efter finanskrisen 2008, kan leda till att handeln flyttas utanför EUs gränser. London Metal Exchange köptes under 2012 upp av Hong Kong-börsen och det spekuleras i att LME kan flytta dit.

Det nya regelverket, European Market Infrastructure Regulation (EMIR), syftar till att skapa en genomlysning av derivatmarknaden med obligatorisk clearing, rapportering av affärer till transaktionsregister och i vissa fall krav på högre kapitalbaser.

Medan regulatorerna hoppas på att EUs regeländringar kommer bringa stabilitet på marknaden efter den globala härdsmältan konstaterar de mäklare som är aktiva i handeln med basmetaller att regelverket kommer att driva upp kostnaderna för både LME och de anslutna mäklarna som handlar koppar, aluminium, nickel och zink på världens största marknadsplats för industrimetaller.

Högre kapitalkrav kan leda till minskade volymer och lägre likviditet

Martin Abbott, VD för London Metal Exchange, har kritiserat de nya reglerna och antydde att börsen för basmetaller kunde komma att flytta sin verksamhet. Han sade vid förra månadens kopparkonferens i Chile att LME verkar på en global marknad och att det som tidigare ansågs som otänkbart nu kan vara att föredra. I veckan meddelade LME emellertid att Abbott klargjort att det inte fanns några reella planer på att flytta börsens verksamhet.

Ett flertal av de mäklare som handlar på London Metal Exchange på Leadenhall Street i London har emellertid gått ut och sagt att en flytt måste ses som ett alternativ, kanske inte nu men under det kommande årtiondet. En sådan flytt skulle leda till ett slut för LMEs open out cry-handel i börsens karakteristiska ”ringar”.

Handelsgolvet på LME, London Metal Exchange

Då LME under 2012 köptes upp av Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), som driver Hong Kong-börsen, kan en logisk åtgärd vara att LME flyttas österut. Detta skulle även kunna öka likviditeten eftersom Kina konsumerar mer än hälften av världens metaller.

Tar LME steget till elektronisk handel?

Om reglerna görs om, vilket gör det kostsammare för LME att bedriva sin verksamhet, finns det anledning att tro att de nya ägarna kommer se över börsens framtid. Bland de olika möjligheter som diskuteras bland mäklarna finns tanken på att HKEx kommer låta handeln på börsgolvet att leva vidare under ett par år medan en ny förbättrad elektronisk handelsplattform tas fram. När detta är sjösatt och i full drift tros LME flytta utanför EUs gränser. Med tanke på att HKEx betalade 1,4 miljarder brittiska pund för att köpa LME och förväntar sig en avkastning på sitt kapital är detta något som kan tänkas bli verklighet.

Lansera nya produkter i Hong Kong är ett alternativ

Ett annat alternativ är att utveckla nya produkter mellan de olika börserna. Det är sannolikt så att LME kommer att undersöka möjligheterna för att lansera nya produkter och kontrakt i Hong Kong istället för i London, alternativt att parallellista sina produkter och kontrakt på de båda marknaderna.

Under april 2013 steg omsättningen på LME med 6 procent jämfört med 2012, vilket är goda nyheter för HKEx. Om dessa volymer påverkas av EUs regulatoriska krav är det sannolikt att HKEx kommer att arbeta på att hitta en alternativ lösning för hur de ska hantera börshandeln på LME.

Marknadsnorm

Enligt EU kommer de nya reglerna att bli norm för de finansiella marknaderna och kommer att gälla alla clearingorganisationer, clearingmedlemmar och kunder och syftar till att skydda kundens tillgångar.

EU, Europeiska UnionenFör många av basmetallhandlarna kommer EMIR:s regler för clearingorganisationer att leda till att deras kärnverksamhet, att erbjuda billiga eller helt gratis krediter, helt upphöra.

Det viktigaste affärsbeslutet som LMEs medlemmar fattar, något som skiljer sig från andra börser, är hur pass stor kredit som de skall ge sina kunder. Enligt EMIR kommer inte mäklarföretagen kunna utföra kundernas order och bära deras positioner i de egna böckerna medan de väntar på att affärerna skall settlas. Enligt det nya regelverket kommer mäklarföretagen att ha separata konton för sina egna och kundernas affärer hos clearinghusen.

Enligt de nya reglerna kommer kundernas positioner och marginaler att speglas av mäklarföretagets positioner. Kundens positiva positioner kommer att visas som negativa positioner för mäklarföretaget. Detta innebär att de enskilda kunderna kommer att belastas med ökade säkerhetskrav eftersom både marginaler och säkerheter enligt EMIR kommer att vara hårdare ställda vilket kommer leda till ökade kostnader för handeln.

När det gäller krediterna är det numera inte bara en kostnadsfråga, det är en fråga om hur mäklarföretagen skall kunna utöka sina kunders krediter för att underlätta handeln. Eftersom LMEs medlemsföretag inte är banker kan de ha svårt att hitta andra alternativa finansieringsmöjligheter för att finansiera kundaffärerna.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kinas övergång från majs till vete kan hämma importen

Publicerat

den

Vete

Kina, världens näst största ekonomi, använder sitt veteöverskott. Kina går från att använda majs till att välja vete för sin djurfodermarknad, vilket kan hämma landets majsimport.

Sojamjöl kan också se minskad konsumtion i detta skifte. Följaktligen är det inte goda nyheter för nationer som Brasilien och USA – två av de största producenterna av majs och sojabönor.

Brasilien har producerat en rekordskörd sojabönor i år men leveranserna till Kina ligger för närvarande under fjolårets takt. Samtidigt har Kina avbrutit mer än 800 000 ton amerikanska majsbeställningar under de senaste veckorna eftersom köpare väntar på billigare alternativ senare under året.

Detta är inte välkomna nyheter för majs- och sojabönsproducenter, särskilt med förväntningen att Kinas återöppning skulle öppna upp för konsumtion av dessa jordbruksprodukter. Detta kan översättas till ökat utbud mitt i minskad efterfrågan, och därmed sänka priserna på majs och sojabönor – inte direkt positiva nyheter för hausseartade handlare.

Kina är världens främsta producent av vete, och det importerade också en rekordstor stor mängd vete från andra nationer, vilket ökade utbudet av råvaran. En övergång från majs och sojabönor till vete kommer att hjälpa till att lindra detta överutbud.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Publicerat

den

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion både från kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och en preliminär bedömning, en så kallad indikation, om anslutningsmöjlighet för ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön. Vattenfall tar genom det nya projektet fram en helhetslösning för kärnkraft och vindkraft tillsammans.

Det nya beskedet från Svenska kraftnät ger förutsättningar för Vattenfall att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Vätgas efterfrågas i stora volymer av kunder på västkusten, till exempel Preem och St1 som Vattenfall sedan tidigare samarbetar med för att undersöka möjligheten att starta produktion av fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Detta är mycket positivt för Vattenfall och inte minst våra kunder och partners. Vi ser enorma möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med fossilfri vätgas, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Andreas Regnell, Head of Strategy på Vattenfall

– Det är bra att Svenska kraftnät har gjort en samlad bedömning av Vattenfalls ansökningar om kapacitet för anslutning av både ny kärnkraft och vindkraft. Vi kan nu fortsätta förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals som både skulle kunna producera fossilfri el och vätgas, säger Desirée Comstedt, ansvarig för affärsutveckling för kärnkraft inom Vattenfall.

– Svenska kraftnäts besked är mycket välkommet. Nu tar vi nästa steg i planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur vi på bästa sätt använder det stora tillskott av fossilfri elproduktion som både ny vindkraft och kärnkraft kan ge, säger Johan Weimenhög, projektchef för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Projektet om nya elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas är ett samarbete mellan affärsområdena Generation och Wind inom Vattenfall.

Förstsätt läsa

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Populära