Följ oss

Nyheter

EUs regler gör att London Metal Exchange kan flytta utomlands

Publicerat

den

EU, Europeiska Unionen

Råvarubörsen London Metal ExchangeFlera av de företag som i dag använder London Metal Exchange, LME, för sin handel i basmetaller, säger att EUs nya regelverk för de finansiella marknaderna, som tillkommit efter finanskrisen 2008, kan leda till att handeln flyttas utanför EUs gränser. London Metal Exchange köptes under 2012 upp av Hong Kong-börsen och det spekuleras i att LME kan flytta dit.

Det nya regelverket, European Market Infrastructure Regulation (EMIR), syftar till att skapa en genomlysning av derivatmarknaden med obligatorisk clearing, rapportering av affärer till transaktionsregister och i vissa fall krav på högre kapitalbaser.

Medan regulatorerna hoppas på att EUs regeländringar kommer bringa stabilitet på marknaden efter den globala härdsmältan konstaterar de mäklare som är aktiva i handeln med basmetaller att regelverket kommer att driva upp kostnaderna för både LME och de anslutna mäklarna som handlar koppar, aluminium, nickel och zink på världens största marknadsplats för industrimetaller.

Högre kapitalkrav kan leda till minskade volymer och lägre likviditet

Martin Abbott, VD för London Metal Exchange, har kritiserat de nya reglerna och antydde att börsen för basmetaller kunde komma att flytta sin verksamhet. Han sade vid förra månadens kopparkonferens i Chile att LME verkar på en global marknad och att det som tidigare ansågs som otänkbart nu kan vara att föredra. I veckan meddelade LME emellertid att Abbott klargjort att det inte fanns några reella planer på att flytta börsens verksamhet.

Ett flertal av de mäklare som handlar på London Metal Exchange på Leadenhall Street i London har emellertid gått ut och sagt att en flytt måste ses som ett alternativ, kanske inte nu men under det kommande årtiondet. En sådan flytt skulle leda till ett slut för LMEs open out cry-handel i börsens karakteristiska ”ringar”.

Handelsgolvet på LME, London Metal Exchange

Då LME under 2012 köptes upp av Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), som driver Hong Kong-börsen, kan en logisk åtgärd vara att LME flyttas österut. Detta skulle även kunna öka likviditeten eftersom Kina konsumerar mer än hälften av världens metaller.

Tar LME steget till elektronisk handel?

Om reglerna görs om, vilket gör det kostsammare för LME att bedriva sin verksamhet, finns det anledning att tro att de nya ägarna kommer se över börsens framtid. Bland de olika möjligheter som diskuteras bland mäklarna finns tanken på att HKEx kommer låta handeln på börsgolvet att leva vidare under ett par år medan en ny förbättrad elektronisk handelsplattform tas fram. När detta är sjösatt och i full drift tros LME flytta utanför EUs gränser. Med tanke på att HKEx betalade 1,4 miljarder brittiska pund för att köpa LME och förväntar sig en avkastning på sitt kapital är detta något som kan tänkas bli verklighet.

Lansera nya produkter i Hong Kong är ett alternativ

Ett annat alternativ är att utveckla nya produkter mellan de olika börserna. Det är sannolikt så att LME kommer att undersöka möjligheterna för att lansera nya produkter och kontrakt i Hong Kong istället för i London, alternativt att parallellista sina produkter och kontrakt på de båda marknaderna.

Under april 2013 steg omsättningen på LME med 6 procent jämfört med 2012, vilket är goda nyheter för HKEx. Om dessa volymer påverkas av EUs regulatoriska krav är det sannolikt att HKEx kommer att arbeta på att hitta en alternativ lösning för hur de ska hantera börshandeln på LME.

Marknadsnorm

Enligt EU kommer de nya reglerna att bli norm för de finansiella marknaderna och kommer att gälla alla clearingorganisationer, clearingmedlemmar och kunder och syftar till att skydda kundens tillgångar.

EU, Europeiska UnionenFör många av basmetallhandlarna kommer EMIR:s regler för clearingorganisationer att leda till att deras kärnverksamhet, att erbjuda billiga eller helt gratis krediter, helt upphöra.

Det viktigaste affärsbeslutet som LMEs medlemmar fattar, något som skiljer sig från andra börser, är hur pass stor kredit som de skall ge sina kunder. Enligt EMIR kommer inte mäklarföretagen kunna utföra kundernas order och bära deras positioner i de egna böckerna medan de väntar på att affärerna skall settlas. Enligt det nya regelverket kommer mäklarföretagen att ha separata konton för sina egna och kundernas affärer hos clearinghusen.

Enligt de nya reglerna kommer kundernas positioner och marginaler att speglas av mäklarföretagets positioner. Kundens positiva positioner kommer att visas som negativa positioner för mäklarföretaget. Detta innebär att de enskilda kunderna kommer att belastas med ökade säkerhetskrav eftersom både marginaler och säkerheter enligt EMIR kommer att vara hårdare ställda vilket kommer leda till ökade kostnader för handeln.

När det gäller krediterna är det numera inte bara en kostnadsfråga, det är en fråga om hur mäklarföretagen skall kunna utöka sina kunders krediter för att underlätta handeln. Eftersom LMEs medlemsföretag inte är banker kan de ha svårt att hitta andra alternativa finansieringsmöjligheter för att finansiera kundaffärerna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära