Följ oss

Nyheter

EUs regler gör att London Metal Exchange kan flytta utomlands

Publicerat

den

EU, Europeiska Unionen

Råvarubörsen London Metal ExchangeFlera av de företag som i dag använder London Metal Exchange, LME, för sin handel i basmetaller, säger att EUs nya regelverk för de finansiella marknaderna, som tillkommit efter finanskrisen 2008, kan leda till att handeln flyttas utanför EUs gränser. London Metal Exchange köptes under 2012 upp av Hong Kong-börsen och det spekuleras i att LME kan flytta dit.

Det nya regelverket, European Market Infrastructure Regulation (EMIR), syftar till att skapa en genomlysning av derivatmarknaden med obligatorisk clearing, rapportering av affärer till transaktionsregister och i vissa fall krav på högre kapitalbaser.

Medan regulatorerna hoppas på att EUs regeländringar kommer bringa stabilitet på marknaden efter den globala härdsmältan konstaterar de mäklare som är aktiva i handeln med basmetaller att regelverket kommer att driva upp kostnaderna för både LME och de anslutna mäklarna som handlar koppar, aluminium, nickel och zink på världens största marknadsplats för industrimetaller.

Högre kapitalkrav kan leda till minskade volymer och lägre likviditet

Martin Abbott, VD för London Metal Exchange, har kritiserat de nya reglerna och antydde att börsen för basmetaller kunde komma att flytta sin verksamhet. Han sade vid förra månadens kopparkonferens i Chile att LME verkar på en global marknad och att det som tidigare ansågs som otänkbart nu kan vara att föredra. I veckan meddelade LME emellertid att Abbott klargjort att det inte fanns några reella planer på att flytta börsens verksamhet.

Ett flertal av de mäklare som handlar på London Metal Exchange på Leadenhall Street i London har emellertid gått ut och sagt att en flytt måste ses som ett alternativ, kanske inte nu men under det kommande årtiondet. En sådan flytt skulle leda till ett slut för LMEs open out cry-handel i börsens karakteristiska ”ringar”.

Handelsgolvet på LME, London Metal Exchange

Då LME under 2012 köptes upp av Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), som driver Hong Kong-börsen, kan en logisk åtgärd vara att LME flyttas österut. Detta skulle även kunna öka likviditeten eftersom Kina konsumerar mer än hälften av världens metaller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tar LME steget till elektronisk handel?

Om reglerna görs om, vilket gör det kostsammare för LME att bedriva sin verksamhet, finns det anledning att tro att de nya ägarna kommer se över börsens framtid. Bland de olika möjligheter som diskuteras bland mäklarna finns tanken på att HKEx kommer låta handeln på börsgolvet att leva vidare under ett par år medan en ny förbättrad elektronisk handelsplattform tas fram. När detta är sjösatt och i full drift tros LME flytta utanför EUs gränser. Med tanke på att HKEx betalade 1,4 miljarder brittiska pund för att köpa LME och förväntar sig en avkastning på sitt kapital är detta något som kan tänkas bli verklighet.

Lansera nya produkter i Hong Kong är ett alternativ

Ett annat alternativ är att utveckla nya produkter mellan de olika börserna. Det är sannolikt så att LME kommer att undersöka möjligheterna för att lansera nya produkter och kontrakt i Hong Kong istället för i London, alternativt att parallellista sina produkter och kontrakt på de båda marknaderna.

Under april 2013 steg omsättningen på LME med 6 procent jämfört med 2012, vilket är goda nyheter för HKEx. Om dessa volymer påverkas av EUs regulatoriska krav är det sannolikt att HKEx kommer att arbeta på att hitta en alternativ lösning för hur de ska hantera börshandeln på LME.

Marknadsnorm

Enligt EU kommer de nya reglerna att bli norm för de finansiella marknaderna och kommer att gälla alla clearingorganisationer, clearingmedlemmar och kunder och syftar till att skydda kundens tillgångar.

EU, Europeiska UnionenFör många av basmetallhandlarna kommer EMIR:s regler för clearingorganisationer att leda till att deras kärnverksamhet, att erbjuda billiga eller helt gratis krediter, helt upphöra.

Det viktigaste affärsbeslutet som LMEs medlemmar fattar, något som skiljer sig från andra börser, är hur pass stor kredit som de skall ge sina kunder. Enligt EMIR kommer inte mäklarföretagen kunna utföra kundernas order och bära deras positioner i de egna böckerna medan de väntar på att affärerna skall settlas. Enligt det nya regelverket kommer mäklarföretagen att ha separata konton för sina egna och kundernas affärer hos clearinghusen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Enligt de nya reglerna kommer kundernas positioner och marginaler att speglas av mäklarföretagets positioner. Kundens positiva positioner kommer att visas som negativa positioner för mäklarföretaget. Detta innebär att de enskilda kunderna kommer att belastas med ökade säkerhetskrav eftersom både marginaler och säkerheter enligt EMIR kommer att vara hårdare ställda vilket kommer leda till ökade kostnader för handeln.

När det gäller krediterna är det numera inte bara en kostnadsfråga, det är en fråga om hur mäklarföretagen skall kunna utöka sina kunders krediter för att underlätta handeln. Eftersom LMEs medlemsföretag inte är banker kan de ha svårt att hitta andra alternativa finansieringsmöjligheter för att finansiera kundaffärerna.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära