Följ oss

Nyheter

En kort beskrivning av oljemarknaden

Publicerat

den

Olja pumpas upp

Med en andel på cirka 40 % är råolja världens viktigaste bränsle, med klar ledning framför kol (27 %) och gas (24 %). Olja är idag världens mest handlade råvara och blev den första råvaran att omsätta mer än en miljard dollar per dag. Huvuddelen av all olja idag används för produktion av motorbränsle, vilket i USA utgör mer än hälften av all oljekonsumtion. Värmeolja står för cirka 25 %. En annan viktig förbrukare är den kemiska industrin. För en mer omfattande beskrivning av oljemarknaden se vår artikel Olja – Råvaran som påverkar världen.

De viktigaste marknadsplatserna för råolja är New York Mercantile Exchange (NYMEX) och den elektroniska handelsplattformen Intercontinental Exchange (ICE) i London, där två olika sorters olja handlas – dels WTI-Light Sweet Crude Oil, som framställs av “söt” lättolja, med huvudsaklig härkomst från Nordamerika (framförallt West Texas Intermediate); dels Brent-olja som framställs av råolja härstammande från två viktiga oljefält i Nordsjön, som också faller in under kategorin söt lättolja.

Både WTI-Sweet Light-kontrakten och Brent-kontrakten noteras i USD per fat, och omfattar vardera 1 000 fat, där ett fat är drygt 159 liter. För WTI-olja är NYMEX den viktigaste handelsplatsen, medan ICE räknas som den viktigaste handelsplatsen för Brent-olja.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Trender

Under de senaste decennierna har priset på råolja både tjurrusat och rasat. 1988 nådde oljepriset sin lägsta notering då denna råvara handlades till 10 USD per fat. I och med denna bottennotering nåddes slutet på den nedåtgående trend som rått sedan 1970-talets oljekris, vilket drabbat alla producentländer negativt. En av de effekter som vi fortfarande ser är den priskorridor för oljepriset som fungerar som ett sorts målpris för oljan och styr utbud och efterfrågan på denna råvara. Effekterna ledde till en snabb återhämtning av oljepriset vilket sedan föjdes av ett prisrally.

Bland andra större prispåverkande faktorer som har gett kännbara effekter på oljepriset kan nämnas en ökad efterfrågan från olika tillväxtländer, framförallt Kina, Irakkriget, 11 september samt peak oil.

Priset på Brent-olja sedan 1998

Pris på brentolja sedan 1998 - Diagram

Källa: Bloomberg

Vilka faktorer påverkar priset på olja?

Oljepriset påverkas av en rad olika faktorer, till exempel agerandet hos OPEC. Sedan 1998 agerar OPEC för att aktivt styra utvecklingen av oljepriset, samt även produktionen i syfte att beakta såväl producenternas som kundernas behov. En alltid lika högaktuell fråga är hur högt priset på olja kan stiga innan den globala konjunkturen påverkas negativt.

Terror och politik, två olika sidor av samma mynt, beroende på vem som tillfrågas, är ytterligare faktorer som tenderar att påverka priset på oljan. Oro i en oljeproducerande region får en omedelbar effekt på priset på olja, vare sig det rör sig om Venezuela, Irak eller rebeller i Nigeria. Även tilltagande politiska spänningar mellan USA, världens största oljekonsument, och producentländerna har stor betydelse för hur oljan prissätts då detta tenderar att störa relationerna dem emellan. Redan nu ser vi till exempel hur arabstaternas betydelse ökar då dessa förfogar över till synes outtömbara reserver.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Oljepriset reagerar också på förändringar av bestånden i de amerikanska oljelagren, ofta med kortfristiga större prisrörelser. Nivåerna i oljelagret rapporteras regelbundet på onsdagar av den amerikanska energimyndigheten EIA som då publicerar sin Stockpile Report.

Slutligen tenderar priset på olja att styras av den efterfråga som skapas av ett ökat välstånd och tillväxt i de så kallade tillväxtekonomierna.

Handla olja

SEB erbjuder handel i Bull & Bear-certifikat på olja som ger en hävstång på 4. Certifikaten handlas på börsen och utgör därför ett enkelt sätt att ta del av utvecklingen för denna råvara, oavsett vilken marknadstro placeraren har.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
  • BULL OLJA X4 S
  • BEAR OLJA X4 S

Läs mer om dessa här eller besök SEBs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Nyheter

Bra start för Centaur Commodity Fund

Publicerat

den

Tre olika råvaror

Centaur Commodity Fund är den nya råvarufonden i Sverige som förvaltas av den erfarna råvaruprofilen Torbjörn Iwarson. Fonden har en bred exponering mot råvarumarknaden och mäter sig mot det etablerade indexet Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index.

Fonden har fått en bra start och presterade bäst jämfört med sina närmaste konkurrenter. Förvaltaren skriver på LinkedIn med glimten i ögat ”Nybörjartur med råvarufonden.” En fond ska självklart utvärderas över längre tid, inte en enskild månad, men det måste ändå vara trevligt att börja med att vara bäst.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinregionen Champagne drabbad av hagelstorm

Publicerat

den

Hagelskadad vinodling i Champagne

Den 12 maj bröt våldsamma hagelstormar ut i vid Champagnes vingårdar i Frankrike. Särskilt drabbat är området Vitry-le François där odlare har fått mellan 50-100 procent av sina odlingar förstörda.

Vingårdarna i södra Aisne hade 70-100 mm regn och stora översvämningar.  Svåra hagelskador drabbade regionerna Courcelles, Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne och Trélou-sur-Marne som hade hagelstormar som varade i hela 45 minuter.

– Det är väldigt ovanligt att en enda storm drabbar ett sådant stort område. Detta är givetvis en stor katastrof för odlarnas ekonomi, deras familjer och anställda.  För odlare som säljer sin skörd är detta ofta den enda inkomstkällan. Medan odlare och producenter som skapar sin egen champagne oftast kan fylla ut med reserv-vin som man sparar tillbaka från bättre skördeår, säger Fredrik Schelin, vinexpert i Sverige.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

– Vi har inget hagel just nu men vi har det besvärligt med vädret just nu. Massor av regn, och möglet har redan satt sina spår. Det är svårt för oss att arbeta med jorden, men förhoppningsvis blir det bättre till sommaren, säger Jean-Paul Hébrart, Champagne Marc Hébrart – Mareuil sur AŸ.

Det är svårt att bedöma de övergripande skadorna av stormen. Mellan 450-500 hektar vinstockar, det vill säga ca 1,4 procent av hela Champagnes vinodlingar har drabbats i varierande grad, från 50 till 100%. Fram till skörden är Champagne-regionen fortsatt utsatt för risk för hagel och storm.

Isabelle Diebolt från Champagne Diebolt-Vallois – Cramant rapporterar:
– Vi har inget hagel, men oändligt mycket regn, så det är svårt att odla och jobba med vin just nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära