Följ oss

Nyheter

En kort beskrivning av oljemarknaden

Publicerat

den

Pumpar olja för oljemarknaden

Pumpar olja för oljemarknadenMed en andel på cirka 40 % är råolja världens viktigaste bränsle, med klar ledning framför kol (27 %) och gas (24 %). Olja är idag världens mest handlade råvara och blev den första råvaran att omsätta mer än en miljard dollar per dag. Huvuddelen av all olja idag används för produktion av motorbränsle, vilket i USA utgör mer än hälften av all oljekonsumtion. Värmeolja står för cirka 25 %. En annan viktig förbrukare är den kemiska industrin. För en mer omfattande beskrivning av oljemarknaden se vår artikel Olja – Råvaran som påverkar världen.

De viktigaste marknadsplatserna för råolja är New York Mercantile Exchange (NYMEX) och den elektroniska handelsplattformen Intercontinental Exchange (ICE) i London, där två olika sorters olja handlas – dels WTI-Light Sweet Crude Oil, som framställs av “söt” lättolja, med huvudsaklig härkomst från Nordamerika (framförallt West Texas Intermediate); dels Brent-olja som framställs av råolja härstammande från två viktiga oljefält i Nordsjön, som också faller in under kategorin söt lättolja.

Både WTI-Sweet Light-kontrakten och Brent-kontrakten noteras i USD per fat, och omfattar vardera 1 000 fat, där ett fat är drygt 159 liter. För WTI-olja är NYMEX den viktigaste handelsplatsen, medan ICE räknas som den viktigaste handelsplatsen för Brent-olja.

Trender

Under de senaste decennierna har priset på råolja både tjurrusat och rasat. 1988 nådde oljepriset sin lägsta notering då denna råvara handlades till 10 USD per fat. I och med denna bottennotering nåddes slutet på den nedåtgående trend som rått sedan 1970-talets oljekris, vilket drabbat alla producentländer negativt. En av de effekter som vi fortfarande ser är den priskorridor för oljepriset som fungerar som ett sorts målpris för oljan och styr utbud och efterfrågan på denna råvara. Effekterna ledde till en snabb återhämtning av oljepriset vilket sedan föjdes av ett prisrally.

Bland andra större prispåverkande faktorer som har gett kännbara effekter på oljepriset kan nämnas en ökad efterfrågan från olika tillväxtländer, framförallt Kina, Irakkriget, 11 september samt peak oil.

Priset på Brent-olja sedan 1998

Pris på brentolja sedan 1998 - Diagram

Källa: Bloomberg

Vilka faktorer påverkar priset på olja?

Oljepriset påverkas av en rad olika faktorer, till exempel agerandet hos OPEC. Sedan 1998 agerar OPEC för att aktivt styra utvecklingen av oljepriset, samt även produktionen i syfte att beakta såväl producenternas som kundernas behov. En alltid lika högaktuell fråga är hur högt priset på olja kan stiga innan den globala konjunkturen påverkas negativt.

Terror och politik, två olika sidor av samma mynt, beroende på vem som tillfrågas, är ytterligare faktorer som tenderar att påverka priset på oljan. Oro i en oljeproducerande region får en omedelbar effekt på priset på olja, vare sig det rör sig om Venezuela, Irak eller rebeller i Nigeria. Även tilltagande politiska spänningar mellan USA, världens största oljekonsument, och producentländerna har stor betydelse för hur oljan prissätts då detta tenderar att störa relationerna dem emellan. Redan nu ser vi till exempel hur arabstaternas betydelse ökar då dessa förfogar över till synes outtömbara reserver.

Oljepriset reagerar också på förändringar av bestånden i de amerikanska oljelagren, ofta med kortfristiga större prisrörelser. Nivåerna i oljelagret rapporteras regelbundet på onsdagar av den amerikanska energimyndigheten EIA som då publicerar sin Stockpile Report.

Slutligen tenderar priset på olja att styras av den efterfråga som skapas av ett ökat välstånd och tillväxt i de så kallade tillväxtekonomierna.

Handla olja

SEB erbjuder handel i Bull & Bear-certifikat på olja som ger en hävstång på 4. Certifikaten handlas på börsen och utgör därför ett enkelt sätt att ta del av utvecklingen för denna råvara, oavsett vilken marknadstro placeraren har.

  • BULL OLJA X4 S
  • BEAR OLJA X4 S

Läs mer om dessa här eller besök SEBs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Populära