Följ oss

Nyheter

Elfenbenskusten inför exportkvoter på kakao

Publicerat

den

Elfenbenskusten planerar att införa reformer för landets kakaosektor, bland annat genom att införa kvartalsvisa inköpskvoter för exportörerna för att förhindra att de stora aktörerna använder sin dominerande ställning till att manipulera marknaden. Elfenbenskusten, världens största exportör av kakao med 40 procent av den globala skörden, kommer även att skrota de individuellt framförhandlade skattelättnaderna som vissa exportörer, främst de med lokal malning av kakao, förhandlat fram.

Vidare kommer landet att kräva att exportörer som köper sitt kakao från Elfenbenskusten, skall betala 10 procent av inköpspriset inom 48 timmar. Genom att införa dessa reformer försöker president Alassane Ouattaras regering garantera att Elfenbenskustens hundratusentals småbrukare får ett lägsta försäljningspris på sin skörd.

Reformen kommer emellertid att behöva godkännas av Världsbanken för att Elfenbenskusten skall komma att få välbehövliga skuldlättnader på tre miljarder USD från IMF och Världsbanken, något som har försenats av en våldsam fyra månader lång konflikt som följde efter det senaste valet i november 2010. Reformerna har sagt komma att innebära slutet av ett decennium av liberalisering, vilket enligt kritiker har försatt bönderna i beroendeställning till de internationella råvarumarknadernas nycker, vilket skapat osäkerhet som avskräckt investeringar i plantager och gjort kakaobranschen instabil. Exportörer utryckte viss oro över förslagen till planer för transportkostnader och kvalitetskontroller.

Minimipriser för odlare

Syftet med reformerna är att garantera jordbrukarna ett lägsta försäljningspris vilket gör att sektorn kommer att bli mer lik den reglerade kakaoindustrin i Ghana, världens näst största producent. Den ghanesiska kakaosektorn är betydligt mer effektiv och dess plantager ger en avkastning som är dubbelt så hög som den hos Elfenbenskustens plantager.

Jordbrukarna kommer att få minst hälften av det genomsnittliga exportpriset för säsongen, inklusive försäkring och transportkostnader – ett pris som staten kommer att garantera genom att sälja mer än tre fjärdedelar av kakaoskörden i förväg genom terminskontrakt. Samtidigt kommer Elfenbenskustens regering att sätta gränser för hur mycket kakao varje exportör kan köpa, en gräns som kommer vara lika stor för samtliga licensierade exportörer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tjänstemän från Elfenbenskusten är noga med att påpeka att detta inte kommer att drabba de stora globala köparna som som Cargill och Archer Daniels Midland, som fortfarande kommer att kunna möta sina produktionsbehov. Syftet med kvoterna är att avskräcka spekulanter som vill köpa upp kakao för att styra priset vilket hedgefonden Armajaro försökte sig på sommaren 2010.

Ivorianska tjänstemän meddelar även att de exportörer som har registrerat att de äger kvarnar för malning av kakao inte längre kommer att kunna åtnjuta skattelättnader för dessa sedan det visat sig att det endast är en mindre del kakao som har bearbetats lokalt medan huvuddelen av bönorna har exporterats obehandlade.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära