Connect with us

Nyheter

Elfenbenskusten inför exportkvoter på kakao

Published

on

Kakao från Elfenbenskusten redo för export

Kakao från Elfenbenskusten redo för exportElfenbenskusten planerar att införa reformer för landets kakaosektor, bland annat genom att införa kvartalsvisa inköpskvoter för exportörerna för att förhindra att de stora aktörerna använder sin dominerande ställning till att manipulera marknaden. Elfenbenskusten, världens största exportör av kakao med 40 procent av den globala skörden, kommer även att skrota de individuellt framförhandlade skattelättnaderna som vissa exportörer, främst de med lokal malning av kakao, förhandlat fram.

Vidare kommer landet att kräva att exportörer som köper sitt kakao från Elfenbenskusten, skall betala 10 procent av inköpspriset inom 48 timmar. Genom att införa dessa reformer försöker president Alassane Ouattaras regering garantera att Elfenbenskustens hundratusentals småbrukare får ett lägsta försäljningspris på sin skörd.

Reformen kommer emellertid att behöva godkännas av Världsbanken för att Elfenbenskusten skall komma att få välbehövliga skuldlättnader på tre miljarder USD från IMF och Världsbanken, något som har försenats av en våldsam fyra månader lång konflikt som följde efter det senaste valet i november 2010. Reformerna har sagt komma att innebära slutet av ett decennium av liberalisering, vilket enligt kritiker har försatt bönderna i beroendeställning till de internationella råvarumarknadernas nycker, vilket skapat osäkerhet som avskräckt investeringar i plantager och gjort kakaobranschen instabil. Exportörer utryckte viss oro över förslagen till planer för transportkostnader och kvalitetskontroller.

Minimipriser för odlare

Syftet med reformerna är att garantera jordbrukarna ett lägsta försäljningspris vilket gör att sektorn kommer att bli mer lik den reglerade kakaoindustrin i Ghana, världens näst största producent. Den ghanesiska kakaosektorn är betydligt mer effektiv och dess plantager ger en avkastning som är dubbelt så hög som den hos Elfenbenskustens plantager.

Jordbrukarna kommer att få minst hälften av det genomsnittliga exportpriset för säsongen, inklusive försäkring och transportkostnader – ett pris som staten kommer att garantera genom att sälja mer än tre fjärdedelar av kakaoskörden i förväg genom terminskontrakt. Samtidigt kommer Elfenbenskustens regering att sätta gränser för hur mycket kakao varje exportör kan köpa, en gräns som kommer vara lika stor för samtliga licensierade exportörer.

Tjänstemän från Elfenbenskusten är noga med att påpeka att detta inte kommer att drabba de stora globala köparna som som Cargill och Archer Daniels Midland, som fortfarande kommer att kunna möta sina produktionsbehov. Syftet med kvoterna är att avskräcka spekulanter som vill köpa upp kakao för att styra priset vilket hedgefonden Armajaro försökte sig på sommaren 2010.

Ivorianska tjänstemän meddelar även att de exportörer som har registrerat att de äger kvarnar för malning av kakao inte längre kommer att kunna åtnjuta skattelättnader för dessa sedan det visat sig att det endast är en mindre del kakao som har bearbetats lokalt medan huvuddelen av bönorna har exporterats obehandlade.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära