Brist på julgranar ger rekordhöga priser

Tillgången på julgranar i Europa har minskat kraftigt vilket lett till rekordhöga priser. Trots att Sverige i stort sett är en enda stor glest befolkad skog är vi inte självförsörjande på julgranar. Sverige importerar därför varje år hundratusentals julgranar från Danmark, som är ledande på odling av denna form av träd.

I mitten av 90-talet hade vi en överproduktion av julgranar vilket ledde till att många odlare lade ner sin produktion, vilket har lett till ett minskat utbud och högre priser. Priset har de senaste åren stigit med 45 %. Mellan 2013 – 2020 väntas dock tillgången åter öka.

Vi ser här ett klassiskt fenomen på råvarumarknaden. Låga priser leder till att många aktörer lägger ner sin produktion, vilket några år senare skapar brist, som leder till högre priser, vilket i sin tur gör att fler aktörerna ökar sin produktion och nya tillkommer… Ja ni förstår mönstret.

En betydligt mer stabil råvara är granar och andra trädsorter som odlas för att bli timmer. Är priset lågt kan ägaren helt enkelt låta bli att skörda. Och när priset går upp kan träden fällas ganska omgående, det krävs inte flera år av förberedelse. Unikt för skog är dessutom att råvaran inte bara ligger på lager, råvaran ökar i volym (träden växer) medans ägaren väntar på högre priser.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top