nbsk-europa-pris-sulfatfassa.png

Den bästa av världar för skogen

Starka rapporter signalerar goda tider i skogssektorn. Den svaga kronan och de ökande massapriserna är några av orsakerna bakom. Det säger Oskar Lindström, analytiker på…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Trender inom skogssektorn

Vi bedömer att efterfrågeutsikterna för skogsindustrin är goda just nu och räknar med en positiv prisutveckling, vilket vi tror mer än väl kompenserar för högre kostnader…