nbsk-europa-pris-sulfatfassa.png

Den bästa av världar för skogen

Starka rapporter signalerar goda tider i skogssektorn. Den svaga kronan och de ökande massapriserna är några av orsakerna bakom. Det säger Oskar Lindström, analytiker på…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Trender inom skogssektorn

Vi bedömer att efterfrågeutsikterna för skogsindustrin är goda just nu och räknar med en positiv prisutveckling, vilket vi tror mer än väl kompenserar för högre kostnader…

skog-for-investering.jpg

Skog som investering, så fungerar det

Skog som investering är på många sätt sinnesbilden för att investera i reala tillgångar. EFN tittar i ett inslag närmare på en sådan typ av investering, där Per Lindvall…