Följ oss

Nyheter

Trävarupriserna stiger när utbudet bromsar in

Publicerat

den

Skog

Nu stiger priset på trävaror i Sverige efter det kraftiga prisfallet i höstas. Men prishöjningarna beror inte på en ökad efterfrågan utan på att utbudet minskat. Ryska varor har försvunnit från Europamarknaden. Samtidigt hårdnar kampen om skogsråvarorna när värmeverken jagar energived och pappersbruken kör för fullt. Det framkommer i Danske Banks senaste kvartalsanalys ”Skog och Ekonomi”.

Efter en mycket tung höst med trävarupriser i fritt fall ser nu sågverken försiktigt stigande priser. Under hela hösten i fjol lurpassade köparna på fortsatta prissänkningar och köpen tvärnitade. Till slut blev köparnas lager för låga och alla började köpa samtidigt.

– Mycket tyder på att trävarumarknaden nu har bottnat men vi tror inte på en klassisk konjunkturvändning med prisrally på sågat virke. Byggandet viker i stora delar av världen med en lägre efterfrågan som följd, säger Johan Freij, Senior Skogsexpert på Danske Bank Sverige.

Ryska virket borta från Europa – och problem med leveranser till Kina

Det minskade utbudet av trävaror beror på en rad olika faktorer. Skador efter barkborrar har lett till en minskad tillgång på timmer i Kanada och i Centraleuropa, men den största orsaken är sannolikt Rysslands invasionskrig i Ukraina. Under 2021 var Ryssland världens näst största trävaruexportör strax efter Kanada, men enligt sågverken är det ryska virket nu borta från den europeiska marknaden. Cirka hälften av den tidigare ryska exporten på cirka 30 miljoner kubikmeter gick till Kina, men även där tycks ryska virke ha minskat.

– Vi ser signaler att Ryssland inte klarar av att försörja den kinesiska marknaden som köper alltmer trävaror från Europa. Det kan vara tillfälligt men ger ändå en signal att Ryssland har problem med logistikkedjan från avverkning till sågverk och frakt, säger Johan Freij.

Som vid tidigare lågprisperioder är det Egypten och Kina som räddar leveranserna av svenska trävaror och ger sågverken självförtroende att höja priserna när lagren minskar. Men det som verkligen sticker ut är USA-marknaden. Importen från Europa och Sverige har stärkts dramatiskt och under 2022 har USA etablerats som Sveriges viktigaste trävarumarknad efter Storbritannien.

Timmerpriserna stiger när sågverken visar röda siffror

Ute i skogen har vi nu en helt unik situation för skogsägarna. Under slutet av förra året visade merparten av sågverken röda siffror – men i stället för prissänkningar så höjdes timmerpriserna över hela landet. Det är kamp om stockarna i skogen från alla håll samtidigt som skogsägarna drar ned på avverkningen efter några goda år.

– Fem av åtta analyserade sågverk hade negativa rörelsemarginaler under det fjärde kvartalet 2022. Även om trävarupriserna nu försiktigt höjs så bedömer vi att sågverken kommer att ha det fortsatt tungt även första kvartalet. Kostnaderna på framförallt timmer ökar och det finns en eftersläpning av prishöjningarna. Man kan också notera att, säger Johan Freij.

Äldre män dominerar som skogsägare

I den nya rapporten beskriver Danske Bank också en alltmer mansdominerad skogsbransch och de stora utmaningarna med kommande generationsskiften. Förändringarna har gått snabbt – skogsägarna blir färre och ägandet samlas i allt större enheter. I dag är den typiska skogsägaren en ensamägande äldre man och medelåldern har på ett par decennier ökat från 55 till 61 år.

– Det kan bero på att vi håller oss allt friskare och vitalare upp i åldrarna, men framför allt att ökade markpriser låst fast ägandet och gjort det svårare att genomföra generationsskiften. Det har helt enkelt blivit för dyrt att kompensera till exempel sina syskon när man vill låta barnen ta över ägandet. Rådet till alla skogsägare är därför att tidigt börja planera för ett skifte, inte som i dag när många väntar till 75-årsåldern, säger Johan Freij.

Han har flera tips för ett lyckat generationsskifte – inte minst att involvera barnen tidigt och se till att alla får samma information. Man bör också ta hjälp av en erfaren rådgivare på generationsskiften som kan räkna ut alla ekonomiska konsekvenser och se till att föräldragenerationen verkligen får ett drägligt liv efter skiftet.

Ta del av Danske Banks nyhetsbrev ”Skog & Ekonomi”

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Populära