Följ oss

Nyheter

Akeliuseffekten är över på den svenska skogsfastighetsmarknaden

Publicerat

den

Skog med morgonsol

Roger Akelius har varit en så stor köpare av skogsfastigheter i Sverige att han drivit upp priserna. När han slutade köpa så slog det igenom negativt på priserna i landet som helhet under 2023.

Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket som helhet är negativ, detta trots att massa och virkespriserna fortfarande stiger och ligger på rekordnivåer. Uppsala och Gotlands län toppar tabellen över procentuell prisutveckling med 7,1 respektive 7,0 procents tillväxt under 2023 medan Gävleborg och Västernorrland ligger i botten med -5,9 respektive -5,6 procents prisminskning.

Svefa har sammanställt utvecklingen för Sveriges 21 län avseende helåret 2023 och notabelt är att ”Akeliuseffekten” på den svenska skogsfastighetsmarknaden är över för denna gång.

Tabell över prisutveckling på skogsfastigheter i Sverige.

Svefa konstaterade redan i augusti att verkligheten hade kommit i kapp den svenska skogsfastighetsmarknaden. Nu är trendbrottet ett faktum och prisutvecklingen har, efter många år med mycket positiv tillväxt vänt ned och flera län uppvisar nu negativ utveckling. De tre län som ligger i topp med fortsatt uppgång är Uppsala 7,1 procent, Gotland 7,0 procent och Värmland 2,3 procent. I botten återfinner vi Gävleborg -5,9 procent, Västernorrland -5,6 procent samt Östergötland -4,4 procent.

Priserna på svenska skogsfastigheter har under 2023 i snitt minskat med 0,5 procent. Sett till priset i kronor så är Skåne med 1 000 Kr/m3sk fortfarande dyrast. I högprislänen är utvecklingen något spretig där prisutvecklingen i Halland är positiv (2,2 procent) och negativ i Östergötland (-4,4 procent). Stora delar av landet visade fortfarande positiv utveckling under första halvåret 2023 men vände sedan nedåt andra halvåret.    

”Vi kan konstatera att trendbrottet nu är ett faktum. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi har haft väldigt många år med stark prisutveckling och att de senaste årens uppgång i viss mån har varit dopad. Men ”Akeliuseffekten” på den svenska skogsfastighetsmarknaden är över och justeringen är en naturlig följd av det. Vi ser att prisutvecklingen kommer att vara mer normal under de kommande åren då vi har en stark virkesmarknad” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

Nyheter

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Publicerat

den

elled

Trots en kall vinter med hög efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre lägre än motsvarande period 2023. Och trenden med låga priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

När elprisprognosen för kvartal ett i år, den så kallade elterminen, sattes i slutet av december 2023 förutspåddes ett genomsnittligt pris på 93 öre per kWh. Men trots att delar av Sverige upplevt den kallaste vintern sedan 2013 blev utfallet ändå endast 66 öre per kWh.  

– Den svaga konjunkturen, med lägre bränslepriser som följd, är största anledningen till att vi ligger betydligt lägre prismässigt i år än under fjolåret, trots den höga efterfrågan i vintras. Men februari månad, med rekordvärme i Europa på upp till 20 grader och vindrekord i Sverige, bidrog också till att ytterligare trycka ner priset, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Halverade elpriser i april

De låga elpriserna ser ut att fortsätta under våren. Prognosen för april är ett genomsnittspris per kilowattimme på runt 40 öre, vilket är mindre än hälften än för ett år sedan då snittkostnaden per kilowattimme landade på 88 öre.   

För personer med timprisavtal kan en viss planering av elkonsumtionen löna sig under april månad. 

– April är en lite lurig månad där högre temperaturer och ljusare dagar påverkar elpriset positivt samtidigt som totalproduktionen av el minskar på grund av det årliga underhållet av kärnkraftsreaktorer.  Om vi får ytterligare en köldknäpp kan det få effekten att vissa timmar blir väldigt dyra. För dem som har timprisavtal och laddar sin elbil kan det därför vara värt att planera sin elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Större skillnader mellan norr och syd

Elpriset för april till juni väntas bli 35 öre/kWh för hela Sverige. Men medan skillnaderna i elpris i Sveriges fyra elområden har varit små under kvartal ett kan vi förvänta oss större variationer under andra kvartalet, när snön i norr smälter och den så kallade vårfloden drar i gång.   

– Vårfloden brukar dyka upp någon gång mellan vecka 17 och 20 och då måste vattenkraftsproducenterna i norr producera el. Det gör att elpriset tidvis kan bli nära noll i elområde 1 och 2 medan elområde 3 och 4, som exporterar el till andra elområden, kan komma att få helt andra priser, säger Johan Sigvardsson. 

Fortsätt läsa

Nyheter

USAs stigande konsumtion av naturgas

Publicerat

den

Spis som använder naturgas

USA har under mycket lång tid varit en stor konsument av naturgas. Redan på 1970-talet började man bygga importterminaler för LNG. En andra våg av importterminaler byggdes under andra halvan av 00-talet, men togs aldrig i bruk utan började efter ett tag att byggas om till exportterminaler. För då hade entreprenörer i USA lärt sig att kombinera hydraulisk spräckning och horisontell borrning, vilket ledde till en makalöst stor inhemsk produktion. Idag är USA inte bara världens största LNG-exportör, man har dessutom enormt låga inhemska gaspriser.

Nedan är en graf över USA:s konsumtion av naturgas. När man behövde börja importera så slutade konsumtionen att öka, för att sedan ta fart igen när man åter hade en riklig inhemsk tillgång.

Graf över USA:s konsumtion av naturgas sedan slutet av 1940-talet till idag.
Konsumtion av naturgas i USA. Grafik från Global LNG Hub.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaomarknaden är extrem för tillfället

Publicerat

den

Kakaofrukt

Dåligt väder och skördesjukdomar i Västafrika har påverkat redan åldrande kakaoträd och decimerat skördarna. Elfenbenskusten, världens största kakaoproducent, räknar nu med att produktionen kommer att sjunka med cirka 25 procent den här säsongen. I grannlandet Ghana, som är den näst största kakaoodlaren, kommer produktionen att minska med 35 procent jämfört med förra säsongen. I båda länderna råder det brist på kakao i bearbetningsanläggningarna och vissa riskerar att stängas ned. Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare, förväntar sig att det globala underskottet kommer att fortsätta medan tillverkarna Hershey och Cadbury har varnat för högre priser för konsumenterna, när chokladtillverkare söker efter kakao. Kostnaden för bönor har mer än fördubblats på mindre än tre månader. I mars steg terminspriserna på kakao till över 10 000 dollar per ton för första gången.

Steve Wateridge på Tropical Research Service säger att vi de kommande 12 månaderna kommer att se priserna på chokladkonfektyr öka betydligt mer i förhållande till andra snacks som är konfektyrens främsta konkurrenter, och det kommer att leda till ett förändrat konsumentbeteende. Han säger att han har arbetat med kakao i 40 år och att han aldrig sett något liknande.

Ändå har bönderna kämpat för att dra nytta av dessa rekordpriser, även efter att ha fått ett avtal om högre ersättning. Det beror på att västafrikanska odlare betalas fasta priser på grund av en sträng statlig reglering. Inte heller bönerna i Elfenbenskusten och Ghana kommer inte att gynnas eftersom de säljer större delen av sin skörd ett år innan skörden börjar. De skulle potentiellt kunna sälja till priser på spotmarknaden, men de har slut på lager mitt i den ökande efterfrågan.

Europeiska unionens nya regler förbjuder import av bönor som odlats på avskogad mark vilket också riskerar att begränsa produktionen ännu mer. Allt detta innebär att en härdsmälta på chokladmarknaden kan vara nära förestående. Om det inte sker långsiktiga strukturella förändringar.

Bloomberg rapporterar om kakaomarknaden
Fortsätt läsa

Populära