Vete: Konsolideringen fortsätter

När vi analyserade Wheat CBT den 10 april var priset 643 USD/bu och vi började se tecken på svaghet från råvaran. Den styrka som vi hade hoppats få se uteblev, vilket var en…

Kinas efterfrågan på råvaror

Alla vet vi att Kina är ett land som har en enorm efterfrågan på råvaror, men det är få som egentligen vet hur stor landets efterfrågan av den globala råvarumarknaden…