Xstratas förra ledning tar in 1 miljard dollar i nytt gruvprojekt

Mick Davis, grundare av X2 ResourcesMick Davis. också känd som ”Mick the Miner”, tidigare VD för Xstrata, har tillsammans med en grupp tidigare anställda inom Xstrata tagit in handelshuset Noble och riskkapitalbolaget TPG som delägare i hans nya gruvbolag, X2 Resources. Noble och TPG går in med en halv miljard dollar vardera i det nystartade bolaget.

Davis var fram till i våras VD för Xstrata som då köptes upp av råvarujätten Glencore för 44 miljarder USD. Bland övriga personer i X2 Resources ledning återfinns Xstratas före detta CFO Trevor Reid och ett icke-namngivet team av före detta chefer. Tillsammans har detta team för avsikt att söka värdeskapande möjligheter i gruv-och metallindustrin, bland annat genom att identifiera och förvärva tillgångar och verksamheter. X2 Resources har inte angivit vilka geografiska områden eller vilken typ av projekt som bolaget kommer att arbeta mot.

Vi vet emellertid att Noble kommer att vara ”preferred partner” när det gäller att hantera försäljningen av X2 Resources produktion.

Davis ser X2 Resources som grunden för att bygga ett nytt medelstort gruv- och metallföretag som är redo att dry nytta av att värderingarna i sektorn har drabbats av fallande råvarupriser och osäkerheter om Kinas framtida aptit på råvaror.

Davis startade Xstrata med mindre än 500 MUSD och etablerade snabbt ett rykte som en dealmaker som skickligt klarade av att rida på gruvboomen och hanterade Glencores övertagande, men missbedömde företagsklimatet och hamnade i en tvist över chefslöner som resulterade i att han lämnade Xstrata med ett avgångsvederlag på 15 MGBP.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top