Följ oss

Nyheter

Vattenfall tar Juktans pumpkraftverk till nästa steg

Publicerat

den

Johan Dasht, vd Vattenfall vattenkraft

Förstudien om att ta Juktans pumpkraftverk i Västerbotten i drift igen har visat positiva resultat. Vattenfall har därför fattat beslut om att ta nästa steg med förprojektering. Investeringsbeslut är planerat till 2027.

Vattenkraften som står för drygt hälften av Sveriges elproduktion är mycket viktig för den gröna omställningen. Förstudien visar att en ombyggnad av Juktan till ett pumpkraftverk igen är både lönsam och teknisk möjligt. Juktan är ett av fyra pågående expansionsprojekt. Vattenfall vattenkraft har beslutat om 57 miljoner kronor till nästa steg, s.k. förprojektering, då t ex nya tillstånd söks och byggprojektet planeras i detalj.

– Resultaten är mycket lovande och om förutsättningarna håller framåt så är ett slutgiltigt investeringsbeslut planerat till 2027. Juktan kommer i så fall med sina 315 MW att bli Sveriges största pumpkraftverk, eller enkelt uttryckt en mycket viktig tillgång för elektrifieringen och för att möjliggöra fossilfrihet. Det blir i så fall ett av Sveriges enskilt största batterier, motsvarande 300 000 elbilar, som kan producera el när den behövs som mest, säger Johan Dasht, vd Vattenfall vattenkraft AB.

En ombyggnad av Juktan är i linje med Vattenfalls strategi om att bidra till att möta den ökande efterfrågan på fossilfri el, vilket är en förutsättning för att uppnå klimatmålen.​ Samrådet är klart och samrådsredogörelsen är inskickad till Länsstyrelsen.

Fakta om Juktan:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
  • Vattenkraften balanserar elsystemet och reglerar icke planerbar elproduktion.
  • Ett pumpkraftverk är en särskild form av vattenkraftverk som lagrar energi i form av vatten som pumpas upp till ett vattenmagasin och kan producera elenergi när den behövs. 
  • Planeras att tas i drift 2032.
  • Den nya anläggningen kan uthålligt producera med effekten 300 MW under fyra dygn.
  • Ombyggnaden omfattar bland annat en ny turbin, generator, transformator och 400 kV ställverk ovan jord​.
  • Vattenfall har fyra pågående expansionsprojekt inom vattenkraft: Juktan, Harsprånget, Messaure och Porjus.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära