Följ oss

Nyheter

AFRY får Vattenfalls uppdrag att utveckla den tekniska analysen för Juktans pumpkraftverk

Publicerat

den

Juktan, där det ska bli ett pumpkraftverk

För att möta det ökande behovet av fossilfri energi fortsätter Vattenfall att utreda möjligheterna till att återställa och förnya pumpkraftverket Juktan. AFRY har bidragit med miljökonsekvens- och teknisk beskrivning för ansökan till mark- och miljödomstolen och har tilldelats nytt kontrakt för vidare arbete med anläggningsutformning av pumpkraftverket. 

Juktans pumpkraftverk ligger mellan sjöarna Storjuktan och Storuman i övre delen av Umeälven. Kraftverket var det första och största pumpkraftverket i Sverige och var i drift 1979–1996. 

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Umeå för ombyggnation av kraftverket. Förutsatt ett investeringsbeslut planeras driftsättning till år 2032. Juktan blir då Sveriges största pumpkraftverk med en produktionskapacitet på upp till 315 MW.  

Under projektets förstudiefas har AFRY ansvarat för utredning och beslutsunderlag för projektets fortsättning, samt miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för ombyggnation. 

I kommande fas av projektet kommer AFRY att genomföra tekniska utredningar för att optimera anläggningens prestanda och säkerhet. Detta inkluderar kraftstationens ombyggnad, hydromekaniska beräkningar för att säkerställa vattenvägarna, utveckling av kravspecifikationer och upphandlingsdokument för ny turbin och generator. Tillsammans med Vattenfall och Svenska Kraftnät ska AFRY även ta fram en RFG-utredning (krav för nätanslutning av generatorer).  

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

─ Vi är mycket stolta över att bidra med vår globala expertis inom pumpkraft i projektet, där en del av Sveriges historia återupplivas. Denna typ av storskalig energilagring är viktig för att möjliggöra de industrisatsningar som pågår i norra Sverige. I en global kontext är pumpkraft centralt för möjligheten att ställa om, säger Elon Hägg, VP and Head of Business Area Hydro på AFRY.  

─ Genom dessa insatser säkerställer AFRY att Vattenfall får de tekniska underlag som behövs för att kunna ta ett investeringsbeslut. Juktan kan bli ett viktigt bidrag för att öka kapaciteten i Sveriges framtida energisystem, säger Miriam Mesquine, affärsområdeschef Hydro Sverige på AFRY. 

Projekttiden är pågående och driftsättning planeras vid ett investeringsbeslut till år 2032. 

Om pumpkraftverk 

  • Vattenkraften balanserar elsystemet och reglerar icke planerbar elproduktion.  
  • Ett pumpkraftverk är en särskild form av vattenkraftverk som lagrar energi i form av vatten som pumpas upp till ett vattenmagasin och kan producera elenergi när den behövs. 
  • Ombyggnaden omfattar bland annat en ny turbin, generator, transformator och 400 kV ställverk ovan jord. 

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära