Följ oss

Nyheter

Vattenfall Eldistribution utforskar elbilens roll i framtidens elnät

Publicerat

den

Dubbelriktad laddning av elbilar

I en framtid med kraftigt ökat elbehov är förhoppningen att det växande antalet elbilar kan bidra till mer flexibilitet och kapacitet i elnätet. Tekniken som möjliggör detta, vehicle-to-grid, har enorm potential och kan ändra förutsättningarna för elsystemet och konsumenter. Vattenfall Eldistribution har därför en långvarig ambition att vara i framkant av utvecklingen av denna teknik. 

Samhällets elektrifiering ökar behovet av el rejält och ett sätt att täcka upp behovet utan att bygga ut kapaciteten är att utnyttja den omfattande batterikapacitet som utgörs av elfordonsflottans samlade batterier. 

Vehicle-to-grid (fordon till elnät) är en teknik det pratats om länge med anledning av de stora möjligheter det skapar, inte minst förmågan att stabilisera elsystemet. Det fungerar genom dubbelriktad laddning – att elbilens batteri inte bara tar emot el vid laddning utan också lagrar och levererar energi tillbaka till elnätet. 

Tekniken skapar möjligheter för flexibel energilagring och till reservkraft. När bilen står parkerad, vilket är 80-90 procent av tiden, och är uppkopplad kan den lagrade energin matas in i elnätet och därmed bidra till att öka stabiliteten och kapaciteten i elnätet. Förutom nyttan för elnätet tjänar elbilsägaren pengar på att sälja elen.

Än så länge är tekniken med dubbelriktad laddning i pilotstadiet men vägen till kommersialisering börjar ta form.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vattenfall Eldistribution har under en längre tid arbetat med att utforska vehicle-to-grid och de utmaningar och möjligheter det medför. Niklas Sjöberg, Senior Innovation & Affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution, leder det arbetet och han tror att tekniken har potential att förändra elsystemet.

– Det är en teknik som kommer att få stor påverkan på hur vi bygger elnät och möjliggör energiomställningen.   Vi är därför högst involverade i utvecklingen, säger Niklas Sjöberg.

Vattenfall Eldistribution ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med elbilstillverkaren Polestar, laddningsleverantören Easee, Göteborg Energi, Svenska kraftnät, Chalmers tekniska högskola och Vattenfall R&D. Ett treårigt pilotprojekt är i full gång och under våren pågår tester med elbilar i Göteborg i liten skala. Projektet ska utforska teknik och samverkan mellan elfordon och elnät, nödvändiga affärsmodeller samt samhällslösningar som kan möjliggöra den nya tekniken. 

En central del av det arbetet är att få standarder och tydligare regelverk på plats, samt att utreda hur tekniken ska anslutas till elnätet, hur det påverkar elnätet och vad det innebär för elnätsföretag. 

Så ska tekniken anslutas till elnätet

Vattenfall Eldistributions arbetsgrupp har nu sammanställt en första rapport kring hur tekniken ska anslutas till elnätet. En grundläggande fråga har varit kravställningen på kommunikation mellan nätoperatören och aggregatorn av V2G-bilar.  

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

– Vi ser att  elnätets förutsättningar för den anslutningspunkt där det vehicle-to-grid-kompatibla fordonet ansluts bör vara det som sätter kraven för hur bilen får agera, säger Jonas Sandbäck, chef Produktion och Kapacitet på Vattenfall Eldistribution.  

Rapporten fastställer att den fasta anslutningen det vill säga den fysiska installationen till elnätet bör vara det som säkerställer en smidig integration av fordonet mot elnätet. Laddboxen måste kunna ställa in och kommunicera standarder för säkerhet, tillförlitlighet, nätstabilitet, interoperabilitet, regelkrav och hantering av data till fordonet. Fordonet måste sedan följa de uppsatta kraven som laddboxen föreskriver.    

Det är viktigt att elen håller hög kvalitet och för att förstå hur den nya tekniken påverkar elkvaliteten kommer den mätas i anslutningen under pilotprojektets testfas. 

– Vi kommer också att testa ut hur vi kan kommunicera med denna typ av teknik för att stötta elnätet, men också undersöka hur tekniken kommer att påverka våra lokalnät, säger Niklas Sjöberg.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som går starkt

Publicerat

den

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som har en stark utveckling. När det gäller aktier inom silver så säger han att värderingarna inte har följt med upp silverpriset. Tråkigt för aktieinvesterare, men samtidigt en möjlighet att komma in till fördelaktiga värderingar.

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver.
Fortsätt läsa

Nyheter

2000 ton koppar som Kina köpt av Ryssland har försvunnit

Publicerat

den

Det statliga kinesiska företaget Wuchan Zhongda Group köpte i slutet av förra året 2000 ton raffinerad koppar av det ryska företaget Regional Metallurgical, till ett värde av 110 miljoner yuan (motsvarande 159 miljoner kronor).

Kopparleveransen skulle ha varit framme i Kina förra månaden men så har inte skett och ingen tycks veta var allt tagit vägen. Bloomberg rapporterar att leveransen har angetts vara granit, en mycket billigare tillgång, och den har hamnat i Turkiet.

Det får ändå anses vara något spektakulärt, 2000 ton metall är trots allt ingenting man råkar tappa eller ställa i ett hörn av en lokal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montage Gold ser stor uppsida i sin värdering

Publicerat

den

Koné-projektet i Elfenbenskusten

Montage Gold är det nya guldbolaget där Lundin-familjen nyligen investerat. Företaget ska bli ett företag med flera tillgångar med fokus på Afrika. Bolagets stora projekt idag är Koné-projektet i Elfenbenskusten. VD Martino de Ciccio tar upp att han ser en spännande framtid för bolagets aktie. Bolaget har idag ett börsvärde på drygt 330 miljoner CAD och när Koné-gruvan kommer i produktion så förväntar sig bolaget att den kommer att skapa lika mycket i kassaflöde per år. Planen är att gruvan ska vara färdigbyggd under första halvåret 2027.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära