Nyheter

Ukraina vänder mejeritrend

Published

on

Ukraina är ett land som ofta förknippas med spannmål, och landet är känt som Europas kornbod, även om det ofta är vete som odlas i denna region. Under många år har landets produktion av mjölk minskat som en följd av att antalet djur minskat under 21 år i följd. Från de ukrainska myndigheterna rapporteras emellertid att den långa negativa trenden nu är bruten. Det ser ut som trenden stabiliseras under 2012, för att leda till en modest ökning under 2013.

Effektiviseringen inom mejerinäringen kommer att fortsätta i framtiden, vilket innebär att den ukrainska mjölkproduktionen kommer att fortsätta att öka. Betydande produktionsökningar av obehandlad mjölk är osannolika på grund av de begränsningar som internationella och inhemska krav ställer på ukrainska mejeriprodukter.

Priset på råmjölk väntas vara fortsatt högt till följd av de höga priserna på foder och andra insatsvaror. Trenden för industriella investeringar i ukrainska mjölkgårdar fortsätter, men kortsiktigt kommer det sannolikt att ha en obetydlig inverkan på den totala mjölkproduktionen i landet.

Ost är och kommer förbli den mest lönsamma exporten från mejerinäringen, och då framförallt till Ryssland och övriga OSS-länder. Denna produkt kommer emellertid att få det svårt då det rests hinder i form av sanitära och tekniska krav från destinationsmarknaderna. Av den anledningen förväntas såväl produktion som export för 2012 bli lägre än prognostiserat.

Notabelt är att Ukraina importerar smör, framförallt från Nya Zeeland, Vitryssland och EU. Under 2012 spås denna import öka, även om den är relativt obetydlig eftersom kringkostnader som dyr logistik och tullklarering för importerat smör placerar det i det övre prissegmentet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version