Följ oss

Nyheter

Torkan i amerikanska mellanvästern är mest pressande för majs

Publicerat

den

Majsfält

Terminer för majs och sojabönor steg i förra veckan när ett bestående torrt mönster över det amerikanska majsbältet tog hårt på skördeförhållandena.

Analytiker sa att den förlängda torrperioden under viktiga utvecklingsperioder för radgrödor kan minska produktionen när grödorna skördas om några månader. Torkan hjälpte till att driva upp priset på veteterminerna.

Majsförhållandena är de värsta sedan början av 1990-talet” säger Erin Nazetta, en lantbruksanalytiker på Broadview Capital. ”Skörden var tidigt ute, så den kommer att gå igenom pollineringen, vilket är dess kritiska utvecklingsfas, tidigare än normalt i år. Och vi har sett jordfuktighetsnivåerna fortsätta att sjunka under de senaste veckorna. Inte bara kommer vi att behöva en stor mängd regn för att stabilisera västförhållandena, utan ännu mer för att börja se förbättringar.

Sojabönor, som också odlas i huvudsakligen arton amerikanska delstater, många på samma sätt som för majs, har också drabbats av torkan under senvåren. Femtiofyra procent av skörden var i bra till utmärkt skick den 18 juni, en minskning från 59 procent en vecka tidigare och 62 procent för veckan som slutade den 4 juni, den första veckan som USDA utvärderade grödans tillstånd. 

I Iowa var betygen från gott till utmärkt tillstånd 70 procent den 4 juni, 66 procent den 11 juni och 56 procent den 18 juni. Illinois sojabönor var 51 procent i bra till utmärkt skick den 4 juni. Den 18 juni betyg hade sjunkit till 33 procent.

”Om vi skulle se ”normalt” väder i juli, augusti, september, har vi fortfarande stor produktionspotential, säger Alex Norton, president för Beeson and Associates.

Sojabönsterminerna sköt också i höjden efter USDAs betyg för den tredje veckan i juni. Priset på sojabönor för leverans i augusti nådde 14,47 per bushel, en nivå som inte setts sedan mitten av mars. Sojabönsterminernas uppåtgående trend startade den 1 juni efter att ha sjunkit under 12 dollar per skäppa en dag tidigare.

”Torrheten ser lite värre ut för sojabönor än för majs, men sojabönornas viktigaste skördeavgörande fas är lite senare, i augusti. Men sojabönor klarar torka lite bättre och även om plantorna inte är stora i det här skedet av spelet kan vi se dem lägga på ett anständigt antal baljor och fylla dem om de får nederbörd i sin viktigaste utvecklingsfas” sa Nazetta.

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära