igrene-borr.png

Ett stort steg framåt för Igrene

Igrene är företaget som prospekterat och hittat gas vid siljansringen. När de flesta företag gick på lågvarv under sommaren så var det full aktivitet hos Igrene som…

siljan-har-gas.jpg

Gasanalyser pekar ut nästa borrplats

Igrene har under många år gjort gasfynd vid Siljansringen som har analyserats och de teoretiska uppskattningarna har varit positiva. Nu är det dags för Igrene att ta nästa…

siljan-igrene.png

Igrene ska borra sin gasfyndighet

Igrene prospekterar efter metangas kring Siljansringen och intressanta fynd har gjorts. Nu tar bolaget nästa steg för att bevisa de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens…