Igrene ska borra sin gasfyndighet

Igrene prospekterar efter metangas kring Siljansringen och intressanta fynd har gjorts. Nu tar bolaget nästa steg för att bevisa de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens storlek.

Utifrån de prospekteringar och beräkningar som Igrene låtit genomföra inom ett område sydväst om Mora centralort har nu platsen för ett första borrhål kunnat fastställas för fullskaletest. Hålet kommer att utformas som ett framtida produktionshål.

Igrene, metangas från jordens inreBolaget har tidigare meddelat att man efter omfattande fältundersökningar och borrningar och med hjälp av internationell expertis byggt en berggrundsmodell över det s.k Morafältet sydväst om Mora och även teoretiskt beräknat den sannolika mängden metangas i området.

Utifrån detta arbete har bolaget nu identifierat den plats där det första borrhålet skall sättas för att i fullskaletest bevisa att de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens storlek är korrekta.

De teoretiska beräkningarna av gasvolymernas storlek skall nu säkerställas genom ett av internationell expertis utarbetat testprogram. Resultaten av fullskaletestet förväntas ge den information som kommer att avgöra om projektet är kommersiellt samt ge underlag för hur en möjlig utbyggnad av gasproduktionen i Morafältet skall utföras.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top