Connect with us

Nyheter

Seismiska undersökningar i Mora-fältet

Published

on

Igrene undersöker

I samarbete med Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet genomför nu det Aktietorget-noterade Igrene seismiska undersökningar av de centrala delarna av det s.k Mora-fältet sydväst om Mora centralort där företaget inom kort skall anlägga sitt första produktionshål för gas.

Med utrustning som utvecklats genom Universitetets medverkan kommer berggrunden under fyra olika profiler/linjer att seismiskt undersökas med en total längd om drygt 4 km. Linjerna har dragits på ett sådant sätt att de skall följa och korsa av Igrene redan genomförda provborrhål. Seismiken förväntas ge besked om strukturer i berggrunden ner till ca 2 000 m.

Igrene arbetar på Mora-fältet

Professor Chris Juhlin säger att mätningar är av stort vetenskapligt intresse eftersom området har varit utsatt för både ett meteoritnedslag och en kontinentalkollision. Vi hoppas på att kunna kartlägga större förkastningar i berggrunden, säger han.

Igrene undersöker seismik i Mora

Arbetet i fält med att utföra de seismiska mätningarna tar 5-6 arbetsdagar. Därefter återstår tolkningar och analyser av alla data. Slutrapport från mätningarna förväntas under hösten.

Igrenes Mats Budh menar att de här mätningarna kommer att avsevärt öka kunskaperna om berggrunden, dess gaspotential och ge underlag för framtida prospektering och fler borrningar.

Siljansringen – resultatet av ett meteoritnedslag

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om. Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja
för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *