Sojamajsspreaden är ingen no-brainer

Anders Blomqvist om råvaror

Anders Blomqvist

Kvoten mellan sojapriset och majspriset idag är omkring 15 procent över sitt historiska medelvärde. Därmed kan man som råvaruinvesterare känna sig lockad av en spreadposition för konvergens till medelvärdet, det vill säga en kort position i sojabönor och en lång position i majs. Dock är det ingen självklarhet att detta är en klok position.

Huvudskälet till att förhålla sig skeptisk till spreadpositionen, är att terminskurvorna för soja respektive majs redan är prissatta för en konvergens. Ser vi på kontrakten för nästa års skörd, soja i november 2015 respektive majs i december 2015, är kvoten bara ett par procentenheter över den historiska normen. Alltså måste konvergensen ske snabbare än på ett år för att en spreadposition ska ge positiv avkastning. Beroende på hur spreaden implementeras – i korta ändan av terminskurvan eller lite längre ut – blir strategin dessutom känslig för förändringar av terminskurvorna.

I diagrammet nedan finns kvoten mellan soja och majs och dess medelvärde sedan 1970 i den övre panelen. I den undre panelen finns utvecklingen för en månatligen omviktad spread mellan soja och majs med 10 procents exponering i varje ben på vänster axel. På den högra axeln finns den skillnaden i terminsstrukturen mätt över ett år (idag soja november 2014 mot 2015 respektive majs december 2014 mot 2015). När de grå staplarna är uppåt lutar terminskurvorna så att spreaden i den övre panelen är lägre ett år än idag. Detta är fallet just nu.

Pris på sojabönor mot majs

Det är inte tydligt att en konvergensstrategi skulle ha fungerat historiskt. Snarare verkar det som om en strategi baserat på terminsstrukturen skulle ha fungerat bättre.

Om skribenten

Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken Sverige AB, del som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljoptimering. Han är också ansvarig för derivathandeln i Ålandsbanken Defined Risk, se www.alphamanco.lu. Anders erhöll sin PhD i Optimization and Systems Theory från matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

  2 Replies to “Sojamajsspreaden är ingen no-brainer”

  1. Name skriver:

   Är du lika skeptisk om du tittar på kvoten på kontrakten för mars och maj 2015? Där är kvoten nästan lika stor som i frontkontrakten.

  2. Mats N skriver:

   Är du lika skeptisk om du tittar på terminer för mars och maj 2015? Där är kvoten nästan lika hög som i frontkontrakten.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top