Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 21 september 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Sammanfattning av veckans råvaruprognoser - 21 september 2012

Summan av resultatet blev en liten förlust i veckan på -1%. Vi börjar bli något mer positiva till el jämfört med förra veckan. Efter rekylen i oljepriset är vi positiva till den också. Jordbruksprodukterna har successivt glidit över från köp- till neutral och nu sälj på majs. Möjligtvis kan det komma en rekyl upp på majs, vilket då blir ett säljtillfälle. För ädelmetaller är vi positiva. De gynnas på ett uppenbart sätt av monetär stimulans (“utan begränsning”) i USA, i Europa och i Japan.

Råolja – Brent

Brentkontraktet har, under en månads tid, fram till i måndags, handlats mellan 112 och 117 usd. Trots massiva stimulanser från FED och framgångarna i det europeiska arbetet mot en bankunion, har inte oljemarknaden lyckats bryta ur intervallet. Stundtals sökte sig priset ovan 117 men trycktes genast ned igen.

Vi har under en tid ansett att råoljan varit för högt prissatt. Det som mest drivit priset högre är utbudsstörningar i Nordsjön, stormen Isaac samt geopolitisk oro i Mellanöstern med sanktionerna mot Iran som största bidragare. Nu senast har ny oro tillkommit med de starka reaktionerna på Mohammed filmen. Samtidigt har Saudiarabien och bland annat Irak, producerat olja som mer än väl kompenserat bortfallet från Iran.

I förra veckan var all fokus på Federal Reserve, som också levererade, i linje med- eller mer än vad marknaden förväntat sig. Många tillgångsslag, inte minst metaller gick mycket starkt, både inför och efter FED beskedet. Oljan däremot var mer återhållen. Visserligen handlade man i en den övre delen av intervallet.

Oljeprisets utveckling under 2 år

Därefter har dramatiken varit mycket stor. Det började med att amerikansk WTI olja på bara några minuter föll handlöst med 3-4 usd under extremt hög omsättning, se graf nedan. Teorierna kring vad som skedde är många, bland annat anges robothandel, ”fat fingers” och optionslösen som möjliga utlösande faktorer. Nymex ska ha inlett en undersökning. När den värsta röken lagt sig, så verkar det ändå som att även uttalanden och åtgärder från Saudiarabien, vilken länge agerat och argumenterat för lägre pris bidragit samt att marknaden, länge, faktiskt, negligerat negativ information. Kinesisk statistik visar bland annat på en svag utveckling i världens fabrik. I onsdags tilltog fallet då amerikansk oljelagerstatistik visade en mycket stor uppgång, +8.5 miljoner fat (mot förväntade +1.0) för råolja. Brent föll ned mot 107 men har sedan dess återhämtats och noteras senast på 109 usd.

Graf över pris på brent-olja inklusive volym

I nuläget förhåller vi oss neutral men ser nivåer kring 105 USD som en mycket attraktiv nivå för en lång position.

Elektricitet

Elmarknaden har fortsatt nedåt och vi börjar närma oss nivåer för att börja bygga längd. Q1-13 terminen är senast omsatt på 40.70 EUR/MWh (tidigare kommunicerad target-nivå 40.00). Nedsidan börjar bli begränsad och vi står beredda på att köpa.

Elpriset är redo att stiga - Prognos den 20 september 2012

Väderprognoserna indikerar nu kallare och torrare väder och marginalkostnaden för koleldad elproduktion (MC kol), se graf nedan, vilken är en mycket viktig prisinput för de längre terminerna, har planat ut.

Just väderskifte och uppgång i MC kol är två viktiga ”triggers” för en prisuppgång. Q1-13 terminen på börsen har ännu inte stigit eller ens planat ut. Oftast brukar marknaden vara mycket snabb att ta till sig förändringar som dessa men än så länge är reaktionen väldigt försiktig. Vi räknar ändå med att uppsidan kan komma att bli explosiv, om än kanske kortvarig, varför en eventuell vinst bör tas hem relativt snabbt. En återgång till våtare/varmare väder kommer resultera i snabb korrektion ned igen. Brott av 40.00 nivån kan också öppna upp för större prisfall.

Vi håller fortsatt en neutral rekommendation men gör oss beredda att köpa.

Elpris på Nordpool och pris på MC kol i samma diagram

Guld och Silver

Efter den initiala reaktionen efter FED har guld och silver inte orkat klättra vidare. Många aktörer som köpt på förväntningar om ytterligare stimulanser har legat beredda att ta hem vinster. Det gamla ordspråket ”buy the rumour and sell the fact” verkar gälla den har veckan. Undertonen är ändå stark och rekylerna endast marginella. Vi bedömer att priserna har fortsatt mer att ge med nivån $1800 inom räckhåll för guld (spot i London handlas kring $1862 i skrivandes stund). En tänkbar strategi (för den som inte redan köpt) är att bevaka den tidigare högsta nivån $1780 och agera på ett genombrott. Scenariot är likartat för silver med rekommenderad bevakning av förra veckans toppnivå på $35/oz ($34,50 i skrivandes stund).

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld i dollar per troy ounce.

Kursdiagram - Guldpris i USD per troy ounce

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Silverpriset i dollar per troy ounce

Platina

Nyheten att Strejken vid Lonmins gruva i Sydafrika avblåstes i början av veckan ledde till en massiv våg av vinsthemtagningar i platina. Priset har rekylerat ner ca 6 % sen toppen i förra veckan – detta efter en oavbruten uppgång sen mitten av augusti med mer än 20 % över perioden. Vi bedömer dagens nivå, strax över $1600, som klart köpvärd. Oroligheterna i Sydafrika, som står för 75 % av världsutbudet, är inte över, och strejkhoten hänger över fler gruvor efter Lonmins uppgörelse. Gruvorna har redan lönsamhetsproblem (går med förlust) och risken för fortsatt minskat utbud i landet är stor. Vi ser den här rekylen som ett köptillfälle.

Prisutveckling på platina år 2010, 2011, 2012

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi ser att guld har utvecklats sämre än platina sedan mitten av augusti. Tekniskt ser den här trenden stark ut och har potential att gå från 1.05 till 1, dvs en outperformance på ytterligare 5% till platinas fördel. Det mesta av rörelsen från 1.15 är dock avklarad och platina har inte lång tid kvar att vara vår favorit bland ädelmetallerna.

Pris på guld dividerat med pris på platina

Koppar

Effekten av FED:s penningpolitiska stimulanspaket slog igenom fullt ut förra fredagen med kraftiga prisuppgångar för både bas- och ädelmetaller. Veckan stängde på toppnivåer över hela linjen.

Efter en helg med eftertänksamhet och i viss mån ett uppvaknande med en industriell aktivitet globalt, som faktiskt är under avmattning, var stämningsläget mer avvaktande under denna vecka. Bank of Japan följde upp med ett paket natten mellan tisdag och onsdag, vilket ingav visst mod igen. Oljemarknaden har förbryllat många aktörer och går mot strömmen. Måndagskvällens något oförklarliga ras (oljan föll 4 % inom loppet av ett par minuter), följdes upp av ett kraftigt prisfall på onsdagskvällen, bl.a. efter större lagerökningar i USA än väntat. Oljefallet spred sig till metallerna som dessutom tappade mark efter en svag inköpschefsindex från Kina.

Priserna har nu överlag kommit tillbaka 1-4 % efter uppgångar i storleksordningen 10 % de senaste två veckorna. Undertonen är fortsatt stark med stöd av stimulanser. Nu måste den verkliga fysiska efterfrågan också komma ifatt. Än så länge är det lite tveksamt och marknaden kommer stå och väga för och emot de närmsta dagarna. Koppar är faktiskt upp sedan förra brevet och handlas idag torsdag till $8278 ($3,75(Lbs).

Toppnoteringen förra fredagen noterades till $8422. Marknaden har således endast fallit marginellt. Vi bedömer att finansiella aktörer som tidigare spekulerat i nedgång, nu har återköpt positioner. Tekniska fonder har börjat gå långa.

Industrin är än så länge avvaktande och brottas med en prisuppgång som inte riktigt speglar den
fundamentala situationen, och i många fall överstiger lagda budgetnivåer. Frågan är när (och om) industrin tvingas ”bita i det sura äpplet” och täcka in framtida behov. Centralbankerna visar att de menar allvar och stimulanserna fortsätter. Aktörerna väntar på mer från Kina. Mycket talar för en fortsatt stark trend i nästa vecka med test av nivåer upp mot $8500.

Prisutveckling på koppar pekar på uppgång

Vi väljer att på kort sikt rekommendera en lång position i koppar.

Kaffe

Kaffepriset har fortsatt att falla vilket till största del beror på att världens största kaffeproducent Brasilien har valt att gradvis sälja landets överskott av kaffe efter den senaste tidens prisuppgång. Som världens största kaffeodlande land står Brasilien för hela 25 procent av världens kaffeproduktion och ungefär 80 procent av landets produktion utgörs av arabicabönan.

Enligt Agriculture Ministry i Brasilien förväntas årets skörd motsvara 50,5 miljoner bags jämfört med 43,5 miljoner bags för samma period föregående år, en bag kaffe motsvarar cirka 60 kg. Skörden i Brasilien sträcker sig från april till september. En ökad export från Brasilien som en följd av försvagningen av landets valuta har bidragit till det lägre priset. Den ekonomiska osäkerhet som råder globalt väger också tungt på kaffemarknaden.

Diagram med prisutveckling på kaffe

Socker

Priset på socker har fallit 3 procent under veckan som gått och handlar nu strax över 20 US cents per pound.

Som vi nämnt ovan så förväntas El Niño bli mild och således inte att medföra större produktionsstörningar i sockerproducerande länder. Terminskontrakt på socker i New York föll till tvåårslägsta efter att torrt väder och lagom mycket regn i Brasilien, världens största sockerproducent, gynnat utvinning av socker från sockerrör. Monsunregn i Indien, världens andra största sockerproducent, ökade förväntningarna på kommande skörd. Den förväntade utbudsökning har pressat ned priset på socker. Förra årets rekordhöga priser ledde till att Kina kraftigt ökade sockerproduktionen. Landet är världens största sockerimportör men kommer efter årets förväntade rekordskörd att minska importen och istället bli en nettoexportör. Sockerskörden i Kina inleds under oktober månad.

För 2012/13 spår International Sugar Organization ett globalt utbudsöverskott på 5,9 miljoner ton, något som begränsar uppsidepotentialen på socker.

Utveckling för sockerpris - Teknisk analys

Kakao

Kakaopriset fortsatte att falla efter förväntat regn i Elfenbenskusten och Ghana, världens största kakaoproducenter, vilket ökat förhoppningarna om skörden. Väderutsikterna i länderna de närmaste månaderna är avgörande för prisutvecklingen. Historiskt ser vi höga priser och stora investeringar har gjorts i Ghana vilket kan begränsa uppsidan.

Kakaomarknaden är en mycket oförutsägbar och känslig marknad där åtskilliga faktorer påverkar priset.

Flera av de kakaoproducerande länderna lider av inhemska oroligheter och det krävs stora investeringar och långsiktighet för att ett kakaoträd ska bära frukt. Produktionen är ofta kantad av protester och strejker om bättre arbetsförhållanden och träden är dessutom känsliga för sjukdomar.

Kakaopriset finner visst stöd från de diskussioner som förs mellan IMF och Elfenbenskustens Coffee and Cocoa Council, där det råder viss oenighet kring frakt av kakao. Exportörer som köpt kakao på landets elektroniska börs är inte säkra på att de verkligen får kakaon levererad.

Prisutveckling på kakao ger neutral prognos

Vi väljer att vara neutrala i kakao till nästa vecka.

Politik på agrimarknaden

Frankrike har kallat till ett krismöte med G20’s jordbruksministrar i mitten av oktober i Rom på för att diskutera hur man ska kunna bromsa de kraftiga prissvängningarna i spannmålsmarknaden, efter att årets torka och rekordhöga priser har skapat nya farhågor om en global matkris. Uttalandet kom efter samtal mellan Frankrikes president Francois Hollande och Jose Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Flera förslag har lagts fram under de senaste dagarna, bland annat utveckling av strategiska lager och ett stopp i expanderingen av biobränsle som tillverkas av matgrödor.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev om jordruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära