Analys

SEB – Råvarukommentarer, 21 september 2012

Published

on

Sammanfattning av rekommendationer

Summan av resultatet blev en liten förlust i veckan på -1%. Vi börjar bli något mer positiva till el jämfört med förra veckan. Efter rekylen i oljepriset är vi positiva till den också. Jordbruksprodukterna har successivt glidit över från köp- till neutral och nu sälj på majs. Möjligtvis kan det komma en rekyl upp på majs, vilket då blir ett säljtillfälle. För ädelmetaller är vi positiva. De gynnas på ett uppenbart sätt av monetär stimulans (“utan begränsning”) i USA, i Europa och i Japan.

Råolja – Brent

Brentkontraktet har, under en månads tid, fram till i måndags, handlats mellan 112 och 117 usd. Trots massiva stimulanser från FED och framgångarna i det europeiska arbetet mot en bankunion, har inte oljemarknaden lyckats bryta ur intervallet. Stundtals sökte sig priset ovan 117 men trycktes genast ned igen.

Vi har under en tid ansett att råoljan varit för högt prissatt. Det som mest drivit priset högre är utbudsstörningar i Nordsjön, stormen Isaac samt geopolitisk oro i Mellanöstern med sanktionerna mot Iran som största bidragare. Nu senast har ny oro tillkommit med de starka reaktionerna på Mohammed filmen. Samtidigt har Saudiarabien och bland annat Irak, producerat olja som mer än väl kompenserat bortfallet från Iran.

I förra veckan var all fokus på Federal Reserve, som också levererade, i linje med- eller mer än vad marknaden förväntat sig. Många tillgångsslag, inte minst metaller gick mycket starkt, både inför och efter FED beskedet. Oljan däremot var mer återhållen. Visserligen handlade man i en den övre delen av intervallet.

Därefter har dramatiken varit mycket stor. Det började med att amerikansk WTI olja på bara några minuter föll handlöst med 3-4 usd under extremt hög omsättning, se graf nedan. Teorierna kring vad som skedde är många, bland annat anges robothandel, ”fat fingers” och optionslösen som möjliga utlösande faktorer. Nymex ska ha inlett en undersökning. När den värsta röken lagt sig, så verkar det ändå som att även uttalanden och åtgärder från Saudiarabien, vilken länge agerat och argumenterat för lägre pris bidragit samt att marknaden, länge, faktiskt, negligerat negativ information. Kinesisk statistik visar bland annat på en svag utveckling i världens fabrik. I onsdags tilltog fallet då amerikansk oljelagerstatistik visade en mycket stor uppgång, +8.5 miljoner fat (mot förväntade +1.0) för råolja. Brent föll ned mot 107 men har sedan dess återhämtats och noteras senast på 109 usd.

I nuläget förhåller vi oss neutral men ser nivåer kring 105 USD som en mycket attraktiv nivå för en lång position.

Elektricitet

Elmarknaden har fortsatt nedåt och vi börjar närma oss nivåer för att börja bygga längd. Q1-13 terminen är senast omsatt på 40.70 EUR/MWh (tidigare kommunicerad target-nivå 40.00). Nedsidan börjar bli begränsad och vi står beredda på att köpa.

Väderprognoserna indikerar nu kallare och torrare väder och marginalkostnaden för koleldad elproduktion (MC kol), se graf nedan, vilken är en mycket viktig prisinput för de längre terminerna, har planat ut.

Just väderskifte och uppgång i MC kol är två viktiga ”triggers” för en prisuppgång. Q1-13 terminen på börsen har ännu inte stigit eller ens planat ut. Oftast brukar marknaden vara mycket snabb att ta till sig förändringar som dessa men än så länge är reaktionen väldigt försiktig. Vi räknar ändå med att uppsidan kan komma att bli explosiv, om än kanske kortvarig, varför en eventuell vinst bör tas hem relativt snabbt. En återgång till våtare/varmare väder kommer resultera i snabb korrektion ned igen. Brott av 40.00 nivån kan också öppna upp för större prisfall.

Vi håller fortsatt en neutral rekommendation men gör oss beredda att köpa.

Guld och Silver

Efter den initiala reaktionen efter FED har guld och silver inte orkat klättra vidare. Många aktörer som köpt på förväntningar om ytterligare stimulanser har legat beredda att ta hem vinster. Det gamla ordspråket ”buy the rumour and sell the fact” verkar gälla den har veckan. Undertonen är ändå stark och rekylerna endast marginella. Vi bedömer att priserna har fortsatt mer att ge med nivån $1800 inom räckhåll för guld (spot i London handlas kring $1862 i skrivandes stund). En tänkbar strategi (för den som inte redan köpt) är att bevaka den tidigare högsta nivån $1780 och agera på ett genombrott. Scenariot är likartat för silver med rekommenderad bevakning av förra veckans toppnivå på $35/oz ($34,50 i skrivandes stund).

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld i dollar per troy ounce.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Platina

Nyheten att Strejken vid Lonmins gruva i Sydafrika avblåstes i början av veckan ledde till en massiv våg av vinsthemtagningar i platina. Priset har rekylerat ner ca 6 % sen toppen i förra veckan – detta efter en oavbruten uppgång sen mitten av augusti med mer än 20 % över perioden. Vi bedömer dagens nivå, strax över $1600, som klart köpvärd. Oroligheterna i Sydafrika, som står för 75 % av världsutbudet, är inte över, och strejkhoten hänger över fler gruvor efter Lonmins uppgörelse. Gruvorna har redan lönsamhetsproblem (går med förlust) och risken för fortsatt minskat utbud i landet är stor. Vi ser den här rekylen som ett köptillfälle.

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi ser att guld har utvecklats sämre än platina sedan mitten av augusti. Tekniskt ser den här trenden stark ut och har potential att gå från 1.05 till 1, dvs en outperformance på ytterligare 5% till platinas fördel. Det mesta av rörelsen från 1.15 är dock avklarad och platina har inte lång tid kvar att vara vår favorit bland ädelmetallerna.

Koppar

Effekten av FED:s penningpolitiska stimulanspaket slog igenom fullt ut förra fredagen med kraftiga prisuppgångar för både bas- och ädelmetaller. Veckan stängde på toppnivåer över hela linjen.

Efter en helg med eftertänksamhet och i viss mån ett uppvaknande med en industriell aktivitet globalt, som faktiskt är under avmattning, var stämningsläget mer avvaktande under denna vecka. Bank of Japan följde upp med ett paket natten mellan tisdag och onsdag, vilket ingav visst mod igen. Oljemarknaden har förbryllat många aktörer och går mot strömmen. Måndagskvällens något oförklarliga ras (oljan föll 4 % inom loppet av ett par minuter), följdes upp av ett kraftigt prisfall på onsdagskvällen, bl.a. efter större lagerökningar i USA än väntat. Oljefallet spred sig till metallerna som dessutom tappade mark efter en svag inköpschefsindex från Kina.

Priserna har nu överlag kommit tillbaka 1-4 % efter uppgångar i storleksordningen 10 % de senaste två veckorna. Undertonen är fortsatt stark med stöd av stimulanser. Nu måste den verkliga fysiska efterfrågan också komma ifatt. Än så länge är det lite tveksamt och marknaden kommer stå och väga för och emot de närmsta dagarna. Koppar är faktiskt upp sedan förra brevet och handlas idag torsdag till $8278 ($3,75(Lbs).

Toppnoteringen förra fredagen noterades till $8422. Marknaden har således endast fallit marginellt. Vi bedömer att finansiella aktörer som tidigare spekulerat i nedgång, nu har återköpt positioner. Tekniska fonder har börjat gå långa.

Industrin är än så länge avvaktande och brottas med en prisuppgång som inte riktigt speglar den
fundamentala situationen, och i många fall överstiger lagda budgetnivåer. Frågan är när (och om) industrin tvingas ”bita i det sura äpplet” och täcka in framtida behov. Centralbankerna visar att de menar allvar och stimulanserna fortsätter. Aktörerna väntar på mer från Kina. Mycket talar för en fortsatt stark trend i nästa vecka med test av nivåer upp mot $8500.

Vi väljer att på kort sikt rekommendera en lång position i koppar.

Kaffe

Kaffepriset har fortsatt att falla vilket till största del beror på att världens största kaffeproducent Brasilien har valt att gradvis sälja landets överskott av kaffe efter den senaste tidens prisuppgång. Som världens största kaffeodlande land står Brasilien för hela 25 procent av världens kaffeproduktion och ungefär 80 procent av landets produktion utgörs av arabicabönan.

Enligt Agriculture Ministry i Brasilien förväntas årets skörd motsvara 50,5 miljoner bags jämfört med 43,5 miljoner bags för samma period föregående år, en bag kaffe motsvarar cirka 60 kg. Skörden i Brasilien sträcker sig från april till september. En ökad export från Brasilien som en följd av försvagningen av landets valuta har bidragit till det lägre priset. Den ekonomiska osäkerhet som råder globalt väger också tungt på kaffemarknaden.

Socker

Priset på socker har fallit 3 procent under veckan som gått och handlar nu strax över 20 US cents per pound.

Som vi nämnt ovan så förväntas El Niño bli mild och således inte att medföra större produktionsstörningar i sockerproducerande länder. Terminskontrakt på socker i New York föll till tvåårslägsta efter att torrt väder och lagom mycket regn i Brasilien, världens största sockerproducent, gynnat utvinning av socker från sockerrör. Monsunregn i Indien, världens andra största sockerproducent, ökade förväntningarna på kommande skörd. Den förväntade utbudsökning har pressat ned priset på socker. Förra årets rekordhöga priser ledde till att Kina kraftigt ökade sockerproduktionen. Landet är världens största sockerimportör men kommer efter årets förväntade rekordskörd att minska importen och istället bli en nettoexportör. Sockerskörden i Kina inleds under oktober månad.

För 2012/13 spår International Sugar Organization ett globalt utbudsöverskott på 5,9 miljoner ton, något som begränsar uppsidepotentialen på socker.

Kakao

Kakaopriset fortsatte att falla efter förväntat regn i Elfenbenskusten och Ghana, världens största kakaoproducenter, vilket ökat förhoppningarna om skörden. Väderutsikterna i länderna de närmaste månaderna är avgörande för prisutvecklingen. Historiskt ser vi höga priser och stora investeringar har gjorts i Ghana vilket kan begränsa uppsidan.

Kakaomarknaden är en mycket oförutsägbar och känslig marknad där åtskilliga faktorer påverkar priset.

Flera av de kakaoproducerande länderna lider av inhemska oroligheter och det krävs stora investeringar och långsiktighet för att ett kakaoträd ska bära frukt. Produktionen är ofta kantad av protester och strejker om bättre arbetsförhållanden och träden är dessutom känsliga för sjukdomar.

Kakaopriset finner visst stöd från de diskussioner som förs mellan IMF och Elfenbenskustens Coffee and Cocoa Council, där det råder viss oenighet kring frakt av kakao. Exportörer som köpt kakao på landets elektroniska börs är inte säkra på att de verkligen får kakaon levererad.

Vi väljer att vara neutrala i kakao till nästa vecka.

Politik på agrimarknaden

Frankrike har kallat till ett krismöte med G20’s jordbruksministrar i mitten av oktober i Rom på för att diskutera hur man ska kunna bromsa de kraftiga prissvängningarna i spannmålsmarknaden, efter att årets torka och rekordhöga priser har skapat nya farhågor om en global matkris. Uttalandet kom efter samtal mellan Frankrikes president Francois Hollande och Jose Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Flera förslag har lagts fram under de senaste dagarna, bland annat utveckling av strategiska lager och ett stopp i expanderingen av biobränsle som tillverkas av matgrödor.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev om jordruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version