Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 7 januari 2013

Published

on

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityI det senaste veckobrevet som publicerades i mitten av december, hade vi gått över till säljrekommendation på alla jordbruksprodukter. Priserna på i synnerhet vete och majs har fallit kraftigt sedan dess. Ser man till väderläget i USA och crop condition för höstvetet ser man dock inte några motiv till stora prisfall på majs och vete. Läget väger mellan extrema utfall – antingen ännu lägre pris eller högre pris om det blir ytterligare ett år med missväxt samtidigt som global efterfrågan tar ny fart.

Prognos / Tendens - JordbrukspriserEftersom vi huvudsakligen sysslar med terminer på jordbruksprodukter här på SEB, kan det vara av intresse att summera året inte bara i hur mycket spotpriserna rörde sig under året som gått, utan också hur mycket avkastning en position via terminer hade gett.

Så här summerar vi kortfattat förra året

Sojabönor: Spotprisförändring: +11%. Terminsavkastning (om köpt): +18%
Majs: Spotprisförändring +3%. Terminsavkastning (om köpt): +14%
Chicagovete: Spotprisförändring +15%. Terminsavkastning (om köpt): +6%
US Lean Hogs: Spotprisförändring +1%. Terminsavkastning (om köpt): -3%
Socker: Spotprisförändring -23%. Terminsavkastning (om köpt): -20%

Notera att man ”som vanligt” tjänat på att sälja Chicagovetet i förhållande till spotpriset. Ska man prissäkra vete, är det nästan alltid lönsammast att göra det i en valutasäkrad Chicagotermin istället för en valutasäkrad Matif-termin.

På fredag är det dags för årets första WASDE-rapport. Då publicerar också USDA den viktiga lagerstatistiken per den första december 2012.

Vete

Hur kommer vetepriset att utveckla sig fram till hösten i år? Rätt svar på den frågan är värt hundratusentals kronor för en genomsnittlig spannmålsodlare. Läget är genuint osäkert och väger mellan extrema möjligheter, eller hot, om man så vill. Situationen på marknaden mäts i siffror. Vi ska här gå igenom

  1. Crop condition
  2. Spekulanternas position i marknaden (som återspeglar vad den kategorin tror om framtida prisutveckling)
  3. Torkan i USA

Vi ska också titta lite på säsongsmönstret i lantbrukares försäljning av terminer och konsumtion.

Men först en genomgång av prisutvecklingen.

Nedan ser vi november (2013) kontraktet, där priset ligger på 220 euro, en viss stödnivå.

Novemberterminen på vete 2013

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT. Vi ser att priset fallit tämligen kraftigt sedan mitten av december. Vår säljrekommendation på vete har här alltså fungerat väl för dem som följde rådet. Vi ser också att prisfallet nu bör börja närma sig sitt slut. Det finns ett ganska starkt stöd på 770 cent. Strax under den nivån har det skett mycket handel tidigare och kursfallet kommer antagligen att bromsas upp på den nivån.

December-terminen för vete på CBOT

Nedan ser vi kursdiagrammet för kommande skörd, november 2013. Priset bröt den uppåtgående stödlinjen vid strax över 240 euro per ton som en respons på WASDE-rapporten. Därefter har priset fallit ner till stödlinjen vid 235 euro. Där fanns köpare. Det är möjligt att det kommer en rekyl uppåt i veckan. Vi anser att den rekylen uppåt i så fall är ett säljtillfälle, och rekylen bör maximalt, enligt den tekniska analysen, gå upp mot 240 euro, men troligtvis inte över.

Crop Condition

Endast 33% av det övervintrande höstvetet var i ”good” eller ”excellent condition” den sista rapporteringsdagen i december förra året. Nedan ser vi hur läget har varit vid samma tid föregående år.

Som vi ser är vetet startar vetet i sin sämsta form sedan 2003 (som följdes av vår och sommar, skörd och – prisuppgång år 2004).

Vete i dålig form

Torkan i USA håller i sig. Det är den värsta torkan sedan 30-talets ”dust bowl”. Vi ser att torkan är väst precis där vetedistrikten ligger.

U.S. Drought Monitor - Karta USA

Spekulanterna har tagit fasta på att ”höga priser” stimulerar mer produktion och sålt terminer kraftigt. Den röda linjen i diagrammet nedan visar nettopositionen för kategorin terminshandlare som klassificeras om ”non-commercials” i CFTC:s sammanställning. Den blå kurvan är priset på spotkontraktet på CBOT.

Vete - Pris och nettoposition

Eftersom det ser ut som ”alla” har sålt så kanske en del tycker att det då inte kan finnas någon kvar att sälja. Men ”commercials”, dvs bönder har ännu inte påbörjat sin prissäkringssäsong. Den brukar börja när snön försvinner och man får ett bättre grepp om hur mycket, om något, som finns att prissäkra.

Nedan ser vi genomsnittet under året av ”Commercial Net Short Futures Position” enligt CFTC:s data.

Genomsnitts-positionen är beräknad med veckovis data från och med 2003 till och med 2012. Som ”commercial” klassificeras t ex lantbrukare, kvarnar och spannmålshandlare (lagerhållare). Toppen vi ser i juli-augusti, beror troligen på att spannmålshandlarna / lagerhållarna säljer terminer för att prissäkra den inköpta varans värde. Vi ser att antalet sålda kontrakt säsongsmässigt ökar kraftigt i början av året, när lantbrukarna för allt mer klart för sig hur mycket det finns att prissäkra.

Vete - Genomsnittsposition

De strategier som redovisas i boken ”Bättre betalt för skörden” av Iwarson, 2012, visar att februari har varit den bästa månaden att prissäkra sedan (åtminstone) 1980. Priset på december-terminen på Chicago Board of Trade har i genomsnitt haft sin högsta premie då och gett högst vinst på prissäkringen.

Sammanfattningsvis: I början av december, i det senaste veckobrevet, bytte vi från köprekommendation till säljrekommendation. Prisfallet har nu varit så stort att priset kommer ner mot naturliga stödnivåer.

Samtidigt hopar sig hoten inför våren och sommaren i form av exceptionellt dålig form på höstvetet i USA och ihållande torka och redan mycket låga lager av gammal skörd. Vi förbereder oss därför på att gå över till i första hand en neutral rekommendation, eventuellt om en vecka.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har fortsatt att falla i pris för andra veckan. Vi ser i diagrammet nedan att styrkan i marknaden successivt har avtagit sedan slutet av sommaren.

Avtagande styrka i maltkorn

Potatis

Potatispriset för leverans i april har sjunkit något sedan förra veckan och handlas nu under 30 euro per dt. Även i potatismarknaden ser vi att styrkan i uppgången har avtagit de senaste månaderna.

Potatispriset med leverans i april 2014

Majs

Majspriset (mars 2013) har fallit tämligen kraftigt. Euforin över att ”Fiscal cliff” undveks vid årsskiftet blev kortvarig. Produktionen av etanol i USA nådde för första året på länge inte en ny rekordnivå i USA.

Ökningstakten i efterfrågan på etanol har alltså vänts till en minskning. Den här efterfrågepressen uppåt på priset tycks nu av allt att döma vara borta.

Marknaden har tagit fasta på att det höga priset ”borde” stimulera i ökad areal och därmed ökad produktion. Men som vi sett ovan finns det ett stort underskott av markfukt i USA. Det borde ha regnat mer än normalt de senaste månaderna och det måste regna mer än normalt ända fram till maj för att normalisera markfukten. Det har som bekant inte alls regnat så mycket och prognosen framöver visar inga tecken på att det ska göra det. Sådden kommer alltså att ske under torra förhållanden.

Tekniskt stöd finns på 550 cent i decemberkontraktet, som vi ser i diagrammet nedan. Det mesta av prisfallet är alltså troligtvis bakom oss.

Prisfallet på majs verkar ta slut

Sådden i Argentina är till 80% avklarad enligt BAGE. Sådden kommer snart att vara helt avklarad. På fredag publicerar USDA den viktiga lagerstatistiken per den 1 december i USA. Viktigast av den lagerstatistik som publiceras kommer att bli den för majs.

Sojabönor

Till skillnad från spannmålen majs och vete har sojabönorna fallit endast lite sedan december. Sojamjölet föll 7% förra veckan, medan sojaoljan gick upp med 2%. Farm Bill från 2008 förlängdes eftersom den som blandar i biodiesel i dieselbränslet får behålla en dollar i skatterabatt per gallon. Det var inte många som räknat med det.

Prisutveckling på sojabönor

Fokus lämnar nu allt mer den nordamerikanska marknaden och flyttar till den sydamerikanska. Argentinska BAGE (Buenos Aires Grain Exchange) rapporterade förra veckan att sådden i landet var klar till 85%.

Varmare och torrare väder har återkommit till Argentina. Nederbörden i Brasilien har ökat, vilket är gynnsamt. Däremot lider nordöstra Brasilien av den värsta torkan på 50 år, rapporterar media. Vi förstår inte riktigt detta, när våra kontakter på platsen säger att det regnar ordentligt i Natal. I Rio de Janeiro är det översvämningar överallt och det var 45 grader på nyårsafton. Vi tror att oron för väderproblem i Sydamerika är överdriven.

Raps

Rapspriset (november 2013) har en teknisk stödnivå strax under dagens kursnivå. Priset ligger strax över förra årets bottennoteringar. Det rapporteras från Indien att förnyad torka i landet sätter rapsskörden i farozonen.

Priset på raps

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har haft en fin prisuppgång sedan i somras. Trenden har dock förlorat nästan all sin kraft. De senaste tre månaderna har priset egentligen rört sig ”sidledes”, vilket kan vara slutet på uppgångsfasen. Fallande pris på majs och sojamjöl bör, allt annat lika, leda till högre grisproduktion och därmed lägre priser.

Trend bruten i lean hogs

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor. Den tunna röda är priset på klass 3-mjölk i cent per pund på CMEbörsen.

Vi ser att priset sedan mitten av december fallit från 21 cent till 18.03 cent. Den gröna linjen är priset på smör på Eurex börsen. Priset anges i euro per ton, 3388 euro per ton. Den blåa linjen är priset på skummjölkspulver i euro per ton på Eurex-börsen. Priserna på smör och SMP har legat stabilt den senaste månaden.

Prisutveckling på mjölkprodukter

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Hur räknar man fram börspriset på mjölk

där
BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

EURSEK

EURSEK har de senaste veckorna återigen försvagats mot kronan. Det finns inte mycket som tyder på att en förstärkning i euron skulle vara förestående, men inte heller några starka tecken på kursfall.

Valutaparet EUR SEK

USDSEK

Dollar stärktes något märkligt av den halvmesyr som undvikandet av ”Fiscal Cliff” innebar. Den politiska uppgörelsen i USA innebär endast att beslutet skjuts upp två månader. Med tiden kommer Fiscal Cliff återigen galopperande. Ironiskt nog innebär uppgörelsen att de federala utgifterna höjdes. Inte sänktes.

Valutaparet USD SEk

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *