Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 januari 2013

Published

on

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendation för råvarucertifikat den 7 januari 2013

Nyheter

Elpriset har nu på morgonen brutit sitt tekniska motstånd och har redan stigit 3%.

Vinnare och förlorare under 2012

Bäst totalavkastning förra året hade bensin och sojabönor med +24% och 18%. Detta trots att priset på bensin föll med 1% mellan den sista december 2011 och den sista december 2012. Källan till den goda avkastningen är den rabatt man tillgodogjort sig varje gång man sålt ett “gammalt” terminskontrakt och köpt ett nytt. Terminerna med längre löptid har varit billigare än de med kortare löptid. När tiden går, försvinner rabatten och man kan sälja det köpta terminskontraktet till ett högre pris och alltså göra en vinst. Flera gånger under året.

I tabellen nedan har vi markerat de råvaror som haft en exceptionellt stor skillnad mellan årets prisförändring och den avkastning som en investerare i terminsmarknaden via börshandlade certifikat har fått. I vissa fall har terminsmarknaden handlats med rabatt, vilket lett till vinster. I en del andra fall har terminerna handlats med premium, vilket lett till förluster. Naturgas är en marknad som vanligtvis handlas med enorm premie i terminsmarknaden. Den prisuppgång på 6% som ägde rum förra året förslog föga att kompensera förlusten på terminspremien. Så har det nästan alltid varit. Av den anledningen kan den som köper ett BEAR NATGAS X4 S få extra vind i seglen genom att premien vänds till vinst när man ligger kort.

Avkastning på råvaror 2012 - 1 år

Råolja – Brent

Det genomsnittliga priset på Brent råolja blev det högsta någonsin förra året, 111.5 dollar per fat. Därmed slogs rekordet från 2011 på 110.9 dollar. Brenten stängde över 100 dollar varje dag under året, utom 24 handelsdagar i juni och juli. OPECkartellen, som har en mycket låg produktionskostnad för sin råolja beräknas ha inkasserat 1 biljon dollar förra året. En del av detta hamnar i Förenade Arabemiratens, Saudiarabiens och Kuwaits ”Soverign Wealth Funds”, varifrån de återinvesteras i värdepapper runt om i världen. Den Internationella Valutafonden (IMF) beräknar att både Saudiarabien och Abu Dhabi behöver ha ett oljepris minst på 80 dollar per fat för att balansera deras budgetar. För tio år sedan var samma nivå 25 dollar per fat.

Karteller är som bekant olagliga och leder till fängelsestraff, utom när det gäller karteller på statlig nivå i råvarumarknaden.

OPEC anses idag endast kunna påverka priset genom att strypa produktionen och motverka större prisfall. De har inte ledig kapacitet nog att begränsa eller dra nytta av högre priser genom att producera mer. Det gör att oljemarknaden erbjuder något asymmetrisk risk – begränsad nedsidesrisk på priset, men relativt obegränsad uppsida.

Årets första vecka inleddes med stigande oljepris, vilket var i linje med alla andra riskplaceringar när världens marknader drog en lättnads suck efter överenskommelsen i den amerikanska kongressen om budgetstupet. Som högst noterades Brent nära 113 usd/fat. Positiv PMI statistik, inte minst från Kina samt amerikansk sysselsättningsstatistik bidrog dessutom till det positiva sentimentet.

Förra veckans oljelagerstatistik från DOE levererade långt från marknadens förväntan. Råoljelagren minskade mycket kraftigt, hela -11.1 mfat! (förväntat -1.0). Samtidigt ökade produktlagren också, bensin +2.7 och distillates +4.6 mfat. Sammantaget var nettoförändringen således inte jättedramatisk och marknaden tog det också ganska sansat, kanske för att uppgången redan börjat komma av sig.

Oljelagerstatistik DOE

Momentum i uppgången avtog alltså rätt snabbt. I mångt och mycket liknade veckan handelsdagarna som följde efter det amerikanska presidentvalet, då marknaden först skickade kurserna i skyn för att sedan dissekera vad som hänt – inte särskilt mycket. Många svåra förhandlingar kvarstår, även om den akuta situationen med de automatiska skattehöjningarna och annat tillväxtovänligt eliminerades. En skillnad är ändå att makrostatistiken, i både Kina och USA, nu verkar vänt mer positiv. Protokollet från FED: december FOMC möte visade på viss oenighet, då flera ledamöter uttryckt tveksamhet för effektiviteten i centralbankens gigantiska köp av tillgångar och att riskerna kanske är större än vad utfallet av åtgärderna motiverar.

Kontraktet föll så tillbaka och stängde veckan relativt oförändrat på 111.40 usd/fat.

SMAVG CO1 Comdty

Trots bättre (förhoppningsvis) omvärldsutsikter, så anser vi att den förväntat mindre ansträngda utbuds-/efterfrågebalansen, vilken kommer börja slå igenom under första halvan av 2012, bör väga på Brentkontraktet framöver. Den senaste tidens uppgång (sedan mitten av december) går därför att utnyttja för att gå kort. Kring nuvarande nivå (110-113 usd/fat), ser vi potential för en nedgång och rekommenderar en kort position i något av våra BEAR eller SHORT certifikat på Brent.

Elektricitet

Elpriset har nu på morgonen brutit det viktiga motståndet på 36.75 euro per MWh, som du ser i diagrammet nedan!

Det innebär att vi nu har en haussemarknad och att baisse-marknaden är över. Däremot tycker vi att det idag har gått för fort och för mycket. Vi tror att det kan komma en rekyl ner mot motståndsnivån igen, som nu är den huvudsakliga stödnivån.

Då bör man raskt etablera en köpt position i elpriset, t ex med BULL EL X2 S eller BULL EL X4 S om man vill ha högre utväxling – och risk. Minns att vi haft köprekommendation i över en månad redan. Som normal, sund, riskhantering, kan de som legat köpta och har goda vinster, kortsiktigt utnyttja tillfället och ta hem en del av vinsterna för att senare förhoppningsvis kunna komma in på en eventuell rekyl igen.

Elpriset på Nordpool - Diagram 2012

Anledningen till prisuppgången idag är vädret, med mindre nederbörd och kallare temperatur (högtryck). Däremot faller marginalkostnaden för att producera el med kol. Vädret är en kortsiktig faktor, måste man komma ihåg.

Efter en kall och relativt torr första del av december, så vände vädertypen till mildare, blötare väder. Trots det såg vi ingen kollaps i spotpriset under helgerna (med undantaget Danmark som faktiskt p g a låg förbrukning och mycket vindkraftproduktion stundtals hade negativa priser, under juldagen -38.4 EUR/MWh!!). Systempriset var som lägst (nyårsafton) 31.73 EUR/MWh. Den hydrologiska balansen är fortsatt kring normal nivå. Hela överskottet om ca 12 TWh försvann under köldknäppen som var.

Marginalkostnad för fossileldad produktion har mestadels varit fallande, både kol och CO2 priserna har sjunkit men viss dämpning erhölls de senaste dagarna, då dollarn förstärkts mot euron (kol handlas i USD). Differensen mellan elterminerna pch marginalkostnaden är oroväckande stor ut men kan till viss del förklaras av att den hydrologiska balansen nu är återställd. Vi ser hur marginalkostnaden för kolkraft fallit i diagrammet nedan, och elpriset stigit.

Elpris på Nordpool och marginalkostand för kolkraft

Terminshandeln har varit helg-tunn men förväntas komma igång mer denna vecka. Vädret har varit den dominerande prisdrivaren och terminspriserna föll under mildväderinfluens under julveckan men återhämtades helt förra veckan, då vädret åter svängt till mer högtrycksbetonat. På fredagen stängde Q2-13 terminen (den våra certifikat följer) på 36.35 EUR/MWh.

Vi tror vädret kommer fortsätta styra handeln och ser därför god chans till ytterligare uppgång under veckan. Vi håller därför, tillsvidare, fast vid vår long rekommendation.

Naturgas

Idag klockan 18 publicerar EIA (US Department of Energy) sin månatliga rapport på bruttoproduktionen av naturgas i USA. Förra veckans rapport på estimerade lager sjönk med 135 miljarder kubikfot. Det var en större minskning än vad analytikerkåren hade räknat med. De hade enligt en sammanställning på Bloomberg räknat med en lagerminskning med 130 miljarder kubikfot. De totala lagren i USA uppgår till 3.5 biljoner kubikfot, vilket är 0.7% mer än samma tid förra året.

Naturgaspriset föll till sin lägsta nivå sedan slutet av september förra veckan. Prognoser om milt vinterväder under resten av januari lockade fram säljarna.

Nästa lagerrapport från EIA publiceras på torsdag klockan 16:30 svensk tid. Den går att läsa direkt från DOE:s hemsida. Nedan ser vi ett kursdiagram på mars-kontraktet på NYMEX-börsen. Det är detta kontrakt som just nu är underliggande i BULL NATGAS X4 S och BEAR NATGAS X4 S. Vi ser att det finns starka stöd precis under dagens kursnivå. Det ger i sig ingen anledning att rekommendera köp, men man bör i vart fall inte vara köpt BEAR NATGAS X4 S, så länge stödnivåerna håller.

Naturgaspriset - Utveckling år 2012

Guld och Silver

Både guld och silver har med sjunkande toppnoteringar och stigande bottennoteringar sedan början på hösten, bildat så kallade ”triangelformationer”. Dessa bröts i december och sedan följde ganska snabbt fallande priser. Guld är nu som vi ser nere på en teknisk stödnivå vid 1625. Med tanke på att ”Fiscal Cliff” i USA inte är borta från agendan, utan återkommer om två månader, kommer oron sannolikt att finnas kvar för tillståndet i USA:s ekonomi. Det finns delade meningar om vad en ”fiscal cliff” eller politisk uppgörelse om besparingar och skattehöjningar skulle ha för effekt på guldpriset. Men mitt i allt håller FED fortfarande en ränta på nollstrecket och lär så göra bortom överskådlig tid.

Guldpriset (gold spot) år 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld. Tekniskt skulle dock silverpriset kunna falla ytterligare två dollar per uns innan fastare stöd finns.

Kursdiagram över silverpriset år 2012

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Ska man äga en ädelmetall tycker vi att det ska vara platina i första hand, framför guld och silver. I kursdiagrammet nedan ser vi att priset på platina hållit sina stödnivåer, till skillnad från guld och silver, som fallit rakt igenom. Vi tar detta som ett tecken på platinas relativa styrka. Det brukar vara så att den som i baissemarknader klarar sig bäst också i en följande hausse är den som har lättast att stiga.

Pris på platina - Kursutveckling år 2012

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Vi ser att platina stigit i förhållande till guld sedan mitten av förra året.

Priset på platina i termer av guld

Basmetaller

Mellandagshandeln höll sig lugn med en sidledes rörelse i marknaden i avvaktan på ett beslut i USA:s båda kamrar. Världens alla finansmarknader väntade. Representanthuset gav världen en riktig ”cliff-hanger” skrev våra makroekonomer i morgonbrevet den 2 januari. Det dröjde som bekant ända till nyårsdagen innan marknaden fick ett besked om beslut i både senaten och representanthuset. Reaktionen på överenskommelsen blev ganska dramatisk, framför allt för basmetallerna som igenomsnitt steg med 3 % under årets första handelsdag. Det stod emellertid snart klart att överenskommelsen egentligen inte betyder annat än att de svåra förhandlingarna om minskade offentliga utgifter är framskjutna i två månader. Effekterna av de begränsade skattehöjningarna är marginella.

Den inledande euforin blev som väntat kortvarig. Redan på torsdagen föll priserna tillbaka lika kraftfullt som de stigit dagen innan, men inte hela vägen tillbaka. Metallerna är fortfarande upp någon procent på det nya året. Man får inte glömma att de också kommit en del förtroendeingivande statistik. Inköpsindex kom in starkt både i USA och i Kina. Fredagens arbetsmarknadsstatistik från USA kom in som väntat men ingav ändå ökat förtroende i marknaden.

Per den sista december kan vi sammanfatta året 2012 med en blandad tendens för basmetaller. Tenn är vinnaren med en uppgång på 22 %. Bly steg 14 % och zink med 13 %. Koppar och aluminium slutar året marginellt upp med 4 % resp. 3 %. Vi kvarstår med vår bedömning på det nya året med fortsatt starka metallpriser. Konjunkturen i USA och Kina inger förtroende samtidigt som marknaden troligtvis kommer att fortsätta diskontera fler infrastrukturstimulanser från Kina i samband med den nya regeringens tillträde efter det kinesiska nyåret i slutet av februari.

På minussidan finns naturligtvis Europa, där indikatorerna är fortsatt negativa med t.ex. inköpsindex fortfarande under 50- nivån. Beskedet under helgerna från FEDs senaste protokoll indikerade att stimulanserna från QE3 och 4 sannolikt kommer att minska under året påverkade också marknaderna negativt under torsdagen och fredagen. Det kommer också sannolikt komma besvikelser och oro kring de amerikanska budgetförhandlingarna som alltså nu skjutits på framtiden. Med vår i grunden positiva syn på basmetaller (se ovan) tror vi att varje “bakslag” med påföljande prisrekyler, skall betraktas som goda köptillfällen.

Koppar

I det förra veckobrevet, som publicerades i mitten av december skrev vi att om LME-noteringen (3 månaders) kom ned mot $7800 var det ett köp. Vi hoppas att alla läsare följde rådet och nu ligger köpt t ex KOPPAR S. Det ser fortfarande ut som om rekylen förra veckan är just en rekyl mot trenden och att det alltså är ett kortsiktigt köptillfälle just nu.

Diagram över kopparpriset år 2012

Aluminium

Aluminiummarknaden gjorde ett försök att nå över motståndsnivån vid 2200 dollar per ton vid årsskiftet, men detta misslyckades.

Diagram över pris på aluminium år 2012

Zink

Zinkpriset har utvecklat sig starkt sedan slutet av oktober och gjorde ett försök förra veckan att testa 2012 års högsta notering. Det misslyckades som vi ser i diagrammet nedan.

Diagram över zinkpriset år 2012

Nickel

Nickelmarknaden har varit i fallande trend en stor del av förra året. Sedan slutet av sommaren har en konsolidering ägt rum. Motståndslinjen från toppnoteringen i februari testades i december. Så skedde ytterligare ett test i förra veckan, som nästan bröt igenom. Vi tycker att marknaden ser riktigt intressant ut. Det har etablerats en stark botten på 16000 dollarsnivån, som i stort sett motsvaras av det fundamentala golvet för priset. Under den nivån stängs produktion av metallen, vilket förhindrar ytterligare prisfall. Den negativa trenden ebbar ut allt mer. Det normala i sådana härlägen är att motståndet bryts och en ny uppgångsfas inleds.

Diagram över nickelpriset år 2012

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger i stadig fallande trend. Det är fortfarande bäst att vara såld kaffe.

Kaffepriset år 2012 i stadigt fallande trend

Socker

Sockerpriset (mars 2013) föll under förra året från 24 cent per pund till 19. De senaste två månaderna har priset rört sig ”sidledes”, vilket skulle kunna vara en konsolidering inför en vändning uppåt.

Sockerprisets utveckling år 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära