Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 januari 2013

Publicerat

den

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDet var allmän prisuppgång – mot de fallande pristrenderna – i veckan på spannmål och oljeväxter. Även om torkan i USA slog nya rekord i veckan som gick, ser den tekniska bilden inte så tydligt positiv ut. Vi går därför över från köprekommendation på vete och majs, till neutral rekommendation. Vi byter rekommendation från sälj till neutral på sojabönor. Effekten av WASDE-rapporten har ebbat ut och på ena sidan har marknaden nu torkan i USA och kanske bristen på nederbörd i Argentina. På den andra finns det faktum att priset är högt och därmed ska stimulera till högre produktion.

Ny börs för durum-vete öppnar i Italien

Prognoser på jordbruksråvarorBorsa Italiana, som driver den italienska aktiebörsen i Milano, startar handel med terminer på durumvete idag, måndagen den 21 januari. Futureskontrakten går under namnet ”AGREX”. Syftet är att hjälpa pastaproducenterna att hantera prissvängningarna. Italien är också världens största producent av grödan, som också går på export till länder i Nordafrika och Mellanöstern, där den anrättas till couscous. Barilla, som är världens största pastaproducent och köper 70% av sin råvara från Italien, välkomnar börsen och de möjligheter den ger att minska riskerna. Barilla har också väglett börsen i skapandet av ett kontrakt som ska vara så användbart som möjligt för riskhantering i branschen. AGREX-kontrakten är på 50 ton och kontraktsmånaderna är mars, maj, september och december. Handeln sker på derivatbörsen IDEM och leveranspunkten är den syditalienska staden Foggia.

Odlingsväder

Torkan i USA håller i sig, som vi ser i den senaste ”Drought Monitor”, som publicerades i torsdags. Sedan förra veckan har torkan förvärrats.

Odlingsväder i USA

Om vi summerar andelen av USA som är drabbad av D3 (extrem torka) och D4 (exceptionell torka) och gör ett diagram över tiden, får vi nedanstående bild. Där ser vi att 20.8% av USA är drabbat av de svåraste kategorierna av torka. Det är det mesta de senaste tio åren, så långt det finns data tillgängligt.

Historik över torka i USA

Torsdagens långtidsprognos från NOAA sade att ”varmt och torrt” väder kommer att fortsätta råda på Prärien fram till och under sommaren.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det regnar normalt i norra Brasilien. Argentina och södra Brasilien är torrt och väntas fortsätta vara torrt så långt som prognoserna är tillförlitliga (10 dagar). Argentina har varit torrt ett ganska långt tag nu. Hela EU får mer nederbörd än normalt nu, utom Skandinavien. Det är också kallare än normalt i praktiskt taget hela EU.

Den senaste IGC-rapporten

IGC (International Grains Council) justerar upp sitt estimat något för den globala spannmålsproduktionen 2012/13 från 1762 mt till 1777 mt, vilket dock är betydligt lägre än produktionen 2011/12. Trots en förväntad nedgång i konsumtionen för första gången på 14 år, så väntas lagren att minska med 45 mt.

Den globala produktionen av vete 2012/13 justeras upp med 2 mt till 656 mt, som en följd av högre produktion i Australien (+0.5 mt) , Kanada (+0.5 mt), Kina (+0.6 mt) och EU-27 (+0.3 mt), vilket dock är en minskning från 696 mt 2011/12. Utgående lager justeras upp med 1 mt till 174 mt, vilket dock är en minskning med 22 procent på årsbasis till följd av markant nedgång i OSS. Fokus ligger nu på tillståndet för norra halvklotets höstgrödor 2013/13, särskilt för de områden i USA som drabbats av torka. På andra håll i världen är utsikterna generellt mer lovande och den globala produktionen förväntas preliminärt att öka med 4 procent på årsbasis för 2013/14, med en ökning av areal på 2 procent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

IGC justerar upp estimatet för den globala majsproduktionen med nästan 2 procent jämfört med förra månaden som en följd av högre estimat för Kina (+10 mt), USA (+1.4 mt) och ljusare utsikter för Argentina, men då även konsumtionen justeras upp så revideras utgående lager ner med 3 mt till 113 mt, den snävaste nivån på nio år. Den globala produktionen av sojabönor 2012/13 justeras upp av IGC till rekordhöga 271 mt, vilket är en ökning med 14 procent på årsbasis som en följd av en förväntad markant ökning av produktionen i Sydamerika. Den globala produktionen av raps/canola 2012/13 förväntas minska med 3 procent på årsbasis.

Jordbruksprognoser

Vete

Nedan ser vi november (2013) kontraktet, där priset föll kraftigt i fredags, men återhämtade sig och stängde på 217.50, nästan oförändrat på dagen.

jordbruksprognoser-17-januari-2013 Veteprisanalys den  19 januari 2013

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT. Chicago-vetet var ovanligt starkt i veckan, men så är det också världens billigaste vete.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Decemberkontrakt på vete på CBOT

Vi ser här en bild på terminskurvorna för Matif och Chicago, båda omräknade till euro per ton.

Terminskurvorna för Matif och Chicago, båda omräknade till euro per ton

Av diagrammet ovan ser man att gammal skörd av Matif-vete är avsevärt mycket dyrare än Chicagovetet. Maj-terminen handlas dessutom lägre än mars-terminen. Det säger att den som väntar med att sälja till maj riskerar att få väsentligt sämre betalt – och dessutom får bära ränte- och lagerkostnader fram till dess.

Den som vill ta en position på högre priser och har fysiskt vete i lager gör därför sannolikt bäst i att sälja den fysiska varan och istället köpa terminer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

En annan utveckling vi sett den senaste tiden är att bristen på fodervete i norra Europa inneburit att denna blivit dyrare än brödvete. I veckan gick en last fodervete från Frankrike till norra Tyskland erfar vi.

I diagrammet nedan ser vi, i den nedre delen, kvoten mellan ”spotkontraktet” på Matif och spotkontraktet på Liffe för engelskt fodervete. Vi ser att fodervetet i år blivit ett par procent dyrare än brödvetet.

Vete - Spotpris på Matif och fodervete på Liffe

Strategie Grains justerar ner sitt estimat för EU:s veteproduktion 2013/14 med 1.7 mt till 133.3 mt som en följd av det blöta vädret under sådden och lägre areal. Nedjusteringar görs för grödor i bl.a Sverige, Danmark, Frankrike Tyskland, och framförallt Storbritannien. En produktion på 133 mt skulle dock fortfarande innebära en förbättring jämfört med de 123.9 mt som unionen uppnådde förra året då blött väder förstörde skördar i delar av nordvästra Europa medan de östra delarna drabbades av torka.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Argentinas jordbruksdepartement sänkte skördeestimatet med 400,000 ton till 10.1 mt. USDA hade 11 mt i WASDE:n från den 11 januari. Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) ligger på 9.8 mt.

Det kinesiska vetepriset FOB lagerhus i Shanghai (svart linje nedan) har hittills i år fallet ner med 5 euro till 294.74 euro / ton. Vi får tolka det som ett styrketecken, eftersom det är ordentligt mycket mindre än t ex Matif (blå linje nedan).

Det kinesiska vetepriset FOB lagerhus i Shanghai

Fundamentalt talar de flesta faktorer för ett stigande pris. Rapporten från Strategie Grains gör det däremot inte. Tekniskt ser uppgången ut som en rekyl i en fallande marknad. Därför går vi nu över till neutral rekommendation på vete.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkorn

November 2013-kontraktet steg först upp till 260 euro men föll sedan ner till 253 euro, 1 euro högre än förra veckans stängning. Detta innebär att 240 euro-nivån höll. Där fanns verkligen motiverade köpare.

Motiverade köpare av maltkorn

Potatis

Potatispriset för leverans i april nästa år (2014) steg från 15.70 för en vecka sedan till 15.90 i fredags vid stängning.

Potatispris för leverans i april 2014

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte att stiga hela förra veckan, efter WASDE-rapporten fredagen den 11 januari. Tekniskt ser det ut som en rekyl uppåt mot en fallande trend. 600 cent på decemberkontraktet har tidigare bevisat sig vara en viktig nivå, som nu fungerar som ett motstånd. Den tekniska analysen indikerar alltså att prisuppgången efter lager- och WASDE-rapporten från USDA, börjar närma sig sitt slut och att trenden nedåt kan fortsätta.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majspriset - Leverans december 2013

Fundamentalt pekar nyhetsflödet dock i motsatt riktning. Nyheterna, särskilt NOAA:s långtidsprognos om varmt och torrt väder i centrala USA (corn belt), gör att oron ökat i veckan.

Den veckovisa exportstatistiken för majs från USA förbättrades 16 Mbu, till en ackumulerad nivå på 518 Mbu för marknadsföringsåret. Det är dock 49% mindre än förra året.

Antalet nötkreatur i USA rapporteras nu ligga på 60-års-lägsta, efter att de slaktats ut i brist på foder (crop condition var ännu sämre för betesmark i USA, än de var för majs i somras/höstas).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

BAGE rapporterade i veckan att 93% av sådden är klar i Argentina. Det väntas vara fortsatt torrt i landet. De flesta lokala estimat på skörden ligger väsentligt under jordbruksdepartementets och USDA:s estimat på 28 – 30 mt. De lokala estimaten ligger ca 5 mt lägre kring 24 – 25 mt. Argentinas export väntas vara tidig. Dels för att terminskurvan är i backwardation. Att vänta ger förmodligen lägre pris. Man vill säkert också komma före Brasiliens bönder, som skördar lite efter Argentinas – vilket återspeglar sig i terminskurvan.

Tisdagens Department of Energy (DOE) rapport var en besvikelse vad gäller etanolefterfrågan. Sammanfattnignsvis: Ihållande torka i USA, som enligt NOAA väntas hålla i sig till sommaren, gör att många lär hålla i sin gamla skörd av majs. Argentinas skörd tycks av dem närmast marken (lokala estimat) ligga väsentligt lägre än vad USDA förutspådde för en vecka sedan. Nästan allt – utom etanolefterfrågan och foderefterfrågan i USA – pekar på att priset borde kunna fortsätta att stiga. Mot detta talar den tekniska analysen. Så där är vi. Till nästa vecka behåller vi vår positiva vy, men tycker att man ska ta hem vinster på långa positioner om priset närmar sig 600 cent – i väntan på mer information

Sojabönor

Sojabönorna hängde med majs och vete uppåt, också med stöd av en något svagare dollar i veckan. Trenden är alltjämt nedåtriktad. Brottet av stödlinjen visade sig falskt, än så länge. 55-dagars glidande medelvärde, som många tittar på, ligger strax över dagens kursnivå och kan ge anledning till säljordrar kring den. Tekniskt är bilden ännu i vänteläge. Stiger kursen från de här nivåerna, bryts den nedåtgående trenden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Neutral syn på sojabönor

Just nu finns inga signaler om styrka eller svaghet, så bäst är att vara neutral. Vi byter alltså rekommendation från sälj till neutral.

Raps

Rapspriset (november 2013) fann stöd vid 415 euro. Det senaste prisfallet nådde faktiskt inte ända ner till 415 euro. Det fanns alltså ivriga fyndköpare som väntade.

Ivriga fyndköpare av raps

Trenden har varit nedåtriktad sedan i september / oktober. Frågan är om det håller på att vända nu. Det är lite för tidigt att ändra rekommendation och med tanke på att det finns motstånd på ovansidan redan på 430 euro-nivån, går det inte att ändra rekommendation från sälj till köp. Vi ligger alltså kvar med säljrekommendation i väntan på ny information.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har brutit en teknisk stödnivå (röd linje i diagrammet nedan). 94 cent per pund var första stödnivån, men antagligen fortsätter priset ner mot 92 cent i första hand.

Lean hogs sjunker i pris

Omfattningen av grisbranschen i USA visade en liten uppgång det sista kvartalet förra året. Det var en ökning med 29,000 djur. Antalet djur har sedan 90-talet minskat från 7.5 miljoner djur till 5.8 miljoner, som vi ser i diagrammet nedan.

Antal djur

Antal djur

På samma sätt har hjorden av nötkreatur i USA fortsatt att minska, men där såg vi en ny bottennotering i den senaste statistiken.

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor.Den gröna linjen är priset på skummjölkspulver i euro per ton på Eurex-börsen. Den blå är priset på smör på Eurex börsen. Priserna på Eurex anges i euro per ton.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Slutligen så den gröna linjen. Den visar priset på helmjölkspulver (WMP) FOB Västeuropa. Källan är USDA och priserna uppdateras varannan vecka. Vi ser att WMP-priset legat stabilt det fjärde kvartalet förra året, med en liten nedgång mot slutet av året. 2013 har dock börjat med en liten prisuppgång.

Pris på helmjölkspulver - WMP

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Hur räknar man fram börspriset på mjölk

där

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

Pris på mjölkterminer

EURSEK

EURSEK stärktes successivt under veckan som gick och nådde upp till de gamla motståndsnivåerna. Det finns inte mycket ny information som ger anledning till att anta annat än att den ”sidledes” rörelse vi sett de senaste månaderna ska fortsätta.

EUR SEK valutadiagram

USDSEK

Dollarn föll mot kronan i veckan som gick. Det är fortsatt instabilt finansiellt och politiskt i USA. Stödnivån från botten i september är bruten, men det blev inte något förnyat kursfall i veckan. Trenden är dock nedåt och även om det blir lite ”sidledes” rörelse i veckan, tycks trenden vara nedåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USD SEK valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära