Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMåndagen för en vecka sedan stod för veckans hela uppgång i priserna på jordbruksprodukter, med ledning av panikköpet i asiatisk handel av sojabönor. Därefter har priserna gått kräftgång. Väderleksprognosen för USA har svängt från hotfullt torrt till betydligt våtare än normalt. Sådden i Brasilien börjar den här veckan och pågår i september. Den fallande realen har stimulerat till en arealökning som bör ge ca 6 mt större skörd. Det finns förutsättningar för fortsatt prisfall, men vad händer sedan? Vi tror priserna går ner på oljeväxter, men är inte lika säkra, därför neutrala, på spannmål.

Odlingsväder

US Drought Monitor rapporterar att per den 27 augusti hade andelen av USA som är torrare än normalt ökat till 62.3% av USA:s yta, från 60% veckan innan. Sedan den 2 juli har andelen ökat med 11 procentenheter från 51%. Nedan ser vi andelen av USA som är drabbat av torka. Den övre kurvan visar andelen som är drabbat av någon form av torka och den nedre visar den andel som är drabbat av de två värsta formerna av torka, ”extrem” och ”exceptionell”.

Odlingsväder

Nedan ser vi 15 dagars prognos för avvikelsen i nederbörd mot det normala i Nordamerika, enligt GFS-modellen. Om du jämför den här bilden med den i förra veckobrevet, ser du att det är väsentligt grönare (mer nederbörd) och betydligt mindre röda toner och där de finns är de väsentligt blekare. Detta är bearish soja och majs.

Väderprognos

Sådden av sojabönor i Brasilien börjar nu och pågår i resten av månaden. Väderleksförhållandena är bra. Det väntas regna mindre än normalt i Centro Oeste, som vi ser i kartbilden nedan. Detta gör absolut ingenting, eftersom man inte odlar något där. Det är för torrt som det är. Vi ser att Mato Grosso och Paraná väntas få helt normalt väder under prognosperioden som sträcker till hälften av planteringsmånaden.

GFS-model

Jag fick en fråga tidigare i veckan varför Kina importerar så mycket vete just nu, trots att man inte sett några nyheter om att skörden skulle ha slagit fel. Möjligen kan ett nyhetsinslag på BBC den 19 augusti ge svar på det. Där rapporteras om att minst 105 personer har dött och 115 saknas efter översvämningar och härjningarna av en tyfon. Skyfall har orsakat översvämningar i de nordöstra provinserna Liaoning, Jilin och Heilongjiang. Dessa är Kinas kornbodar, där vete är den främsta grödan. Enligt kinas nyhetsbyrå Xinhua är översvämningarna de värsta på ”årtionden”. 265,000 hektar av skörden har förstörts, enligt Xinhua. I södra Kinas Guangdong-provins har 22 personer avlidit i härjningarna av tyfonen som fått namnet Utor. Skyfall i spåren av tyfonen har orsakat än mer skada, men det saknas uppgifter om skador på grödor. Skadorna i norra Kina, kan handla om ett produktionsbortfall på ett par miljoner ton.

Vete

November vetet på Matif bröt det tekniska motståndet i början på veckan, men föll sedan tillbaka. Uppgången började redan när Chicagomarknaden öppnade för veckan klockan 2 på morgonen svensk tid. Det är asiatisk handelstid. Sojabönorna handlades limit up på vad som såg att vara panikstängning av korta positioner. Asien är den största importregionen. Efter en sådan ”blow-out” är det vanligt att prisrörelsen stannar upp och det gjorde den också. När köpbehovet borta, för stunden i alla fall, kunde så priserna falla tillbaka. Tekniskt måste vi inse att vi trots allt har fått ett brott av trenden nedåt. Om det blir bestående återstår att se. Vi gick över till neutral rekommendation i förra veckans brev och vi behåller den.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mill wheat euro

Decemberkontraktet på CBOT stängde i fredags på 654 cent, vilket är en liten uppgång från förra veckans 646 cent per bushel.

Vetetermin på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif-vete i fredags och veckan innan. Det är i princip parallellskift uppåt. Vi ser att Matif-terminerna med leveransdatum år 2016 har hamnat på rätt nivå. Som påpekades förra veckan, var priserna felaktigt under 185 euro per ton på börsen. Orsaken var att ingen handel skett i dessa kontrakt. Vi ser dock återigen, att det är bättre betalt för skörden i Chicagomarknaden än i Matifmarknaden.

Terminskurvor på vete

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. Även för raps och korn gjordes justeringar uppåt medan avkastningen för majs justeras ner, framförallt till följd av en rejäl revidering nedåt för Ungern (från 6.94 t/ha till 5.05 t/ha) . Rapporteringsperioden har präglats av väderförhållanden med temperaturer över det normala samt nederbörd under det normala i stora delar av Europa. Torrt och varmt väder har framförallt påverkar vårgrödornas utveckling i norra Italien och delar av Ungern, Österrike, Slovenien och Kroatien. Utsikterna för EU-28’s spannmål är dock gynnsamma och estimeras väl över förra årets nivå och det femåriga genomsnittet.

Odlingssiffror

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justeras upp marginellt till 5.71 t/ha från förra månadens 5.69 t/ha, vilket är en ökning med 5.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta återspeglar uppjusteringar av hektarskörden i Tjeckien, Bulgarien Rumänien och Österrike.

MARS-kartor för vete

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går framåt i rask takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 42% av skörden avklarad, en rejäl ökning från förra veckans 18% men något under det 5-åriga genomsnittet på 54% och väl under förra årets 87% vid den här tiden. 67% klassas som ”good/excellent”, en marginell ökning från förra veckans 66%.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Egypten har köpt ytterligare 295 000 ton vete för leverans i början av oktober. Fördelningen blev 60 000 t ryskt vete, 60 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades blev lätt utkonkurrerat av de aggressiva priserna från Svarta Havs-regionen, och inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Jämfört med förra veckan, är vi nu ännu mindre inställda på att ha säljrekommendation. Vi ser dock ingen anledning att köpa spannmål. Vi behåller, som ovan nämnt, alltså vår neutral-rekommendation.

Liksom förra veckan vill jag påminna om att det finns lantbrukare som nu tänker lagra sin spannmål i hopp om att kunna sälja den dyrare någon gång i vinter. I boken ”Bättre betalt för skörden – riskhantering för lantbrukare” har detta inte varit en framgångsrik strategi i sig, testat sedan 1980. Det är en framgångsrik strategi om det finns ett contango i Chicagomarknaden, som kan ge lönsamhet genom en så kallad ”cash-and-carry trade”. Man tjänar helt enkelt pengar på att terminspremien över spot i terminsmarknaden är större än finansierings- och lagringskostnaden för spannmålen. Det är en lågriskstrategi som i bästa fall ger en attraktiv ränteplacering.

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån.

Maltkorn-terminer 31 augusti 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har stigit samtidigt som många andra råvaror gjort det, men rekylerade ner i veckan som gick. Allt torrare väder i USA, som har drabbat sojan, framförallt, har ändå haft en effekt på majspriset också. Det är för tidigt att avgöra om uppgången och den lilla rekylen nedåt förra veckan, är början på en ny vändning uppåt, eller bara en paus innan ytterligare prisfall. Vi skriver under sojabönsrubriken om att man i Brasilien ökar arealen sojabönor kraftigt. Till viss del sker detta på bekostnad av betesmark, men till viss del också på bekostnad av majsen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på majs 31 augusti 2013

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett något försämrat tillstånd för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas 59% som ”good/excellent”, ner 2% från veckan innan men väl över förra årets 22% (då torkan tog död på stor del av all majs) samt över det 5-åriga genomsnittet på 56%. Tittar vi tillbaka så kan vi se att tillståndet långsamt har försämrats sedan början på juli då 68% var klassat som ”good/excellent”. För de tre stora producenterna Iowa, Illinois och Indiana har ”good/excellent” justerats ner med 14%, 9% resp. 9% sedan den 7 juli.

70% av majsen har nått mognadsstadiet ”dough”, vilket är en ökning från förra veckans 52%. Förra året, när det rådde torka, låg siffran på 94% vid den här tiden – men det 5-åriga genomsnittet ligger på 79%.

Pris på majs

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

När veckan började i måndags för en vecka sedan hade sojapriset redan handlats upp rejält i asiatisk handel. I Asien finns de stora sojakonsumenterna i världen och uppgången hade karaktären av ”blow out”, dvs panikköp av köpare som legat korta. Teknisk analys bevisade sitt värde igen. Uppgången stannade under det tekniska motståndet på 1409.75 cent, som skapades av toppen i september för ett år sedan. Uppgången i veckan vände på 1409.50. Därefter skedde en liten rekyl. Det tidigare motståndet på 1350 fungerar nu som ett stöd.

Sojamarknaden har oroat sig för att torkan i USA, som inträffat precis när plantorna sätter baljor, ska medföra en mindre skörd än väntat. Flera firmor har successivt sänkt sina skördeestimat och de senaste kommer att ge USA ytterst lite utgående lager.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Å andra sidan väntas Brasilien och resten av Sydamerika öka sin produktion så mycket att det mer än väl kompenserar för eventuell minskning i USA. Det är alltså en kortsiktig och USA-fokuserad brist, som avhjälps ett halvår senare av Brasilien.

Väderleksprognosen enligt GFS-modellen har som vi skrivit om ovan under odlingsväder, slagit om till betydligt mindre torrt / mer vått. Det är möjligt att detta kan trigga ett brott nedåt under stödet på 1350.

Teknisk analys på sojabönor

Måndagens Crop Progress från USDA visade att även tillståndet för sojabönor har försämrats. 58% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 62% men fortfarande över förra årets 30% och det 5-åriga genomsnittet på 56%. De stora producenterna har en blandad utveckling vad gäller tillståndet för grödorna. I Illinois och Indiana klassas 60% resp. 67% som ”good/excellent”, medan endast 45% av Iowas grödor och 54% av Minnesotas grödor tillhör denna kategori.

Sojabönor 29 augusti 2013

84% av grödorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 72%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 95% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 90%. Den globala produktionen av sojabönor estimeras till 282.5 mt av Oil World, vilket är 1.7 mt lägre än tidigare estimat pga försämrade utsikter för grödorna i USA och Kanada.

Nu i september börjar sådden av sojabönor i Brasilien.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi sojapriset (SX3) i BRL / bushel som blå linje. Jag har också lagt in vetepriset (WZ3) i BRL/bu, som jämförelse. För en brasiliansk bonde ser priset på soja verkligen ut som ”gefundenes Fressen” – i år igen.

Sojapriset den 29 augusti 2013

I måndags publicerade den brasilianska konsultfirman AgRural sin första rapport för säsongen. De skriver att skörden 2013/14 kan öka med 6% till rekordhöga 89.1 mt om det blir normala klimatförhållanden. De skriver också att tidiga indikatorer visar att sojaarealen kommer att öka med 6% till 29.5 miljoner hektar. För den största sojaodlande delstaten, Mato Grosso, ökar arealen med 592,000 hektar. Det är lika mycket som den sammanlagda åkerarealen i Skåne, Blekinge och Halland.

AgRural skriver att uppgången av den amerikanska dollarn (kraschen i Brasiliens valuta) har motverkat prisnedgången i sojapriset i Chicago, vilket gör det ekonomiskt attraktivt att öka produktionen i Brasilien.

I Mato Grosso kommer den nya sojaarealen från betesareal. I södra Brasilien, såsom i Paraná, sker expansionen på bekostnad av majsarealen.

Under normala klimatförhållanden , skulle Brasilien vara bakom USA i soja produktionen hos 13 /14 av som uppskattas till över 90 miljoner ton .AgRural estimerar att sommarens majsskörd kommer att minska med 13% och odlas på 6.89 miljoner hektar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Veckan innan rapporterade ett annat rådgivningsföretag, Safras & Mercado, sin första prognos på sojaskörden och de uppskattade produktionen 2013/14 till 88.17 mt, en ökning med 7% från årets produktion.

I onsdags publicerade den brasilianska firman Agroconsult publicerade en prognos för skörden 2013/14 i. Medan skörden i våras (2012/13) var 82 mt sojabönor, väntar sig Agroconsult att nästa skörd, i vinter blir 88 mt.

USDA:s senaste prognos, från början av augusti, ligger på 85 mt för Brasilien. Det kan komma uppjusteringar där.

Raps

Rapspriset följde med sojan upp i måndags för en vecka sedan. Vi hann få med det i veckobrevet och rekommenderade sälj. Resten av veckan föll priset. Vi tror att rekylen fortsätter ner, understödd av omslag i väderleksprognosen för USA till blötare väder, vilket kan få sojan på fall.

Rapspriset 31 augusti 2013

Förra veckan noterade vi att Stats Canada rapporterade en estimerad skörd av canola på 14.7 mt, vilket är en ökning med 22% från förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nya nyheter är att Oil World justerar upp sitt estimat för den globala produktionen av raps till rekordhöga 64.8 mt, en ökning med 1.3 mt från tidigare estimat. För den Europeiska Unionen beräknas produktionen att uppgå till 20.8 mt, en ökning med 6.8% från förra året som återspeglar högre skördar i Polen, Tjeckien och Rumänien. Oil World’s prognos för produktionen i Kanada ligger nu på 14.8 mt, en ökning med 6.5%.

Säljrekommendation på raps just nu alltså.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispris på Eurexbörsen

Gris

Eurexpriset har gått upp från 1.85 euro / Kg förra veckan till 1.87 euro / Kg i fredags. Lean hogs-kontraktet i Chicago har också vänt upp igen.

Pris på gris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. I Nya Zeeland tonas faran med botulism ner. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölk- och mejeripriser

Foderpriserna har fortsatt att falla under sommaren, som vi sett ovan. I våras var bilden klar att de kommande åren kommer att innebära goda priser på mjölk och i synnerhet väsentligt lägre priser på proteinfoder och spannmål. Den här bilden har fortsatt att stärkas.

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker fortsätter att ligga i rekyl. Det återstår att se om marknaden vill göra ett nytt test av motståndet – och ta första steget mot en trendvändning uppåt. Tills dess fortsätter vi med neutral rekommendation.

Sockerpriset

Gödsel

Förhandlingar pågår mellan Ryssland och Vitryssland om den fängslade VD:n för ryska Uralkali av vitrysk polis. Det har ännu inte hänt något med POT:s aktiekurs, varför vi inte tror att det kommit ut några nyheter om att kali-kartellen skulle återuppstå.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Pris på gödsel

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära