Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 september 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMåndagen för en vecka sedan stod för veckans hela uppgång i priserna på jordbruksprodukter, med ledning av panikköpet i asiatisk handel av sojabönor. Därefter har priserna gått kräftgång. Väderleksprognosen för USA har svängt från hotfullt torrt till betydligt våtare än normalt. Sådden i Brasilien börjar den här veckan och pågår i september. Den fallande realen har stimulerat till en arealökning som bör ge ca 6 mt större skörd. Det finns förutsättningar för fortsatt prisfall, men vad händer sedan? Vi tror priserna går ner på oljeväxter, men är inte lika säkra, därför neutrala, på spannmål.

Odlingsväder

US Drought Monitor rapporterar att per den 27 augusti hade andelen av USA som är torrare än normalt ökat till 62.3% av USA:s yta, från 60% veckan innan. Sedan den 2 juli har andelen ökat med 11 procentenheter från 51%. Nedan ser vi andelen av USA som är drabbat av torka. Den övre kurvan visar andelen som är drabbat av någon form av torka och den nedre visar den andel som är drabbat av de två värsta formerna av torka, ”extrem” och ”exceptionell”.

Odlingsväder

Nedan ser vi 15 dagars prognos för avvikelsen i nederbörd mot det normala i Nordamerika, enligt GFS-modellen. Om du jämför den här bilden med den i förra veckobrevet, ser du att det är väsentligt grönare (mer nederbörd) och betydligt mindre röda toner och där de finns är de väsentligt blekare. Detta är bearish soja och majs.

Väderprognos

Sådden av sojabönor i Brasilien börjar nu och pågår i resten av månaden. Väderleksförhållandena är bra. Det väntas regna mindre än normalt i Centro Oeste, som vi ser i kartbilden nedan. Detta gör absolut ingenting, eftersom man inte odlar något där. Det är för torrt som det är. Vi ser att Mato Grosso och Paraná väntas få helt normalt väder under prognosperioden som sträcker till hälften av planteringsmånaden.

GFS-model

Jag fick en fråga tidigare i veckan varför Kina importerar så mycket vete just nu, trots att man inte sett några nyheter om att skörden skulle ha slagit fel. Möjligen kan ett nyhetsinslag på BBC den 19 augusti ge svar på det. Där rapporteras om att minst 105 personer har dött och 115 saknas efter översvämningar och härjningarna av en tyfon. Skyfall har orsakat översvämningar i de nordöstra provinserna Liaoning, Jilin och Heilongjiang. Dessa är Kinas kornbodar, där vete är den främsta grödan. Enligt kinas nyhetsbyrå Xinhua är översvämningarna de värsta på ”årtionden”. 265,000 hektar av skörden har förstörts, enligt Xinhua. I södra Kinas Guangdong-provins har 22 personer avlidit i härjningarna av tyfonen som fått namnet Utor. Skyfall i spåren av tyfonen har orsakat än mer skada, men det saknas uppgifter om skador på grödor. Skadorna i norra Kina, kan handla om ett produktionsbortfall på ett par miljoner ton.

Vete

November vetet på Matif bröt det tekniska motståndet i början på veckan, men föll sedan tillbaka. Uppgången började redan när Chicagomarknaden öppnade för veckan klockan 2 på morgonen svensk tid. Det är asiatisk handelstid. Sojabönorna handlades limit up på vad som såg att vara panikstängning av korta positioner. Asien är den största importregionen. Efter en sådan ”blow-out” är det vanligt att prisrörelsen stannar upp och det gjorde den också. När köpbehovet borta, för stunden i alla fall, kunde så priserna falla tillbaka. Tekniskt måste vi inse att vi trots allt har fått ett brott av trenden nedåt. Om det blir bestående återstår att se. Vi gick över till neutral rekommendation i förra veckans brev och vi behåller den.

Mill wheat euro

Decemberkontraktet på CBOT stängde i fredags på 654 cent, vilket är en liten uppgång från förra veckans 646 cent per bushel.

Vetetermin på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif-vete i fredags och veckan innan. Det är i princip parallellskift uppåt. Vi ser att Matif-terminerna med leveransdatum år 2016 har hamnat på rätt nivå. Som påpekades förra veckan, var priserna felaktigt under 185 euro per ton på börsen. Orsaken var att ingen handel skett i dessa kontrakt. Vi ser dock återigen, att det är bättre betalt för skörden i Chicagomarknaden än i Matifmarknaden.

Terminskurvor på vete

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. Även för raps och korn gjordes justeringar uppåt medan avkastningen för majs justeras ner, framförallt till följd av en rejäl revidering nedåt för Ungern (från 6.94 t/ha till 5.05 t/ha) . Rapporteringsperioden har präglats av väderförhållanden med temperaturer över det normala samt nederbörd under det normala i stora delar av Europa. Torrt och varmt väder har framförallt påverkar vårgrödornas utveckling i norra Italien och delar av Ungern, Österrike, Slovenien och Kroatien. Utsikterna för EU-28’s spannmål är dock gynnsamma och estimeras väl över förra årets nivå och det femåriga genomsnittet.

Odlingssiffror

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justeras upp marginellt till 5.71 t/ha från förra månadens 5.69 t/ha, vilket är en ökning med 5.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta återspeglar uppjusteringar av hektarskörden i Tjeckien, Bulgarien Rumänien och Österrike.

MARS-kartor för vete

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går framåt i rask takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 42% av skörden avklarad, en rejäl ökning från förra veckans 18% men något under det 5-åriga genomsnittet på 54% och väl under förra årets 87% vid den här tiden. 67% klassas som ”good/excellent”, en marginell ökning från förra veckans 66%.

Egypten har köpt ytterligare 295 000 ton vete för leverans i början av oktober. Fördelningen blev 60 000 t ryskt vete, 60 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades blev lätt utkonkurrerat av de aggressiva priserna från Svarta Havs-regionen, och inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Jämfört med förra veckan, är vi nu ännu mindre inställda på att ha säljrekommendation. Vi ser dock ingen anledning att köpa spannmål. Vi behåller, som ovan nämnt, alltså vår neutral-rekommendation.

Liksom förra veckan vill jag påminna om att det finns lantbrukare som nu tänker lagra sin spannmål i hopp om att kunna sälja den dyrare någon gång i vinter. I boken ”Bättre betalt för skörden – riskhantering för lantbrukare” har detta inte varit en framgångsrik strategi i sig, testat sedan 1980. Det är en framgångsrik strategi om det finns ett contango i Chicagomarknaden, som kan ge lönsamhet genom en så kallad ”cash-and-carry trade”. Man tjänar helt enkelt pengar på att terminspremien över spot i terminsmarknaden är större än finansierings- och lagringskostnaden för spannmålen. Det är en lågriskstrategi som i bästa fall ger en attraktiv ränteplacering.

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån.

Maltkorn-terminer 31 augusti 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har stigit samtidigt som många andra råvaror gjort det, men rekylerade ner i veckan som gick. Allt torrare väder i USA, som har drabbat sojan, framförallt, har ändå haft en effekt på majspriset också. Det är för tidigt att avgöra om uppgången och den lilla rekylen nedåt förra veckan, är början på en ny vändning uppåt, eller bara en paus innan ytterligare prisfall. Vi skriver under sojabönsrubriken om att man i Brasilien ökar arealen sojabönor kraftigt. Till viss del sker detta på bekostnad av betesmark, men till viss del också på bekostnad av majsen.

Teknisk analys på majs 31 augusti 2013

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett något försämrat tillstånd för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas 59% som ”good/excellent”, ner 2% från veckan innan men väl över förra årets 22% (då torkan tog död på stor del av all majs) samt över det 5-åriga genomsnittet på 56%. Tittar vi tillbaka så kan vi se att tillståndet långsamt har försämrats sedan början på juli då 68% var klassat som ”good/excellent”. För de tre stora producenterna Iowa, Illinois och Indiana har ”good/excellent” justerats ner med 14%, 9% resp. 9% sedan den 7 juli.

70% av majsen har nått mognadsstadiet ”dough”, vilket är en ökning från förra veckans 52%. Förra året, när det rådde torka, låg siffran på 94% vid den här tiden – men det 5-åriga genomsnittet ligger på 79%.

Pris på majs

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

När veckan började i måndags för en vecka sedan hade sojapriset redan handlats upp rejält i asiatisk handel. I Asien finns de stora sojakonsumenterna i världen och uppgången hade karaktären av ”blow out”, dvs panikköp av köpare som legat korta. Teknisk analys bevisade sitt värde igen. Uppgången stannade under det tekniska motståndet på 1409.75 cent, som skapades av toppen i september för ett år sedan. Uppgången i veckan vände på 1409.50. Därefter skedde en liten rekyl. Det tidigare motståndet på 1350 fungerar nu som ett stöd.

Sojamarknaden har oroat sig för att torkan i USA, som inträffat precis när plantorna sätter baljor, ska medföra en mindre skörd än väntat. Flera firmor har successivt sänkt sina skördeestimat och de senaste kommer att ge USA ytterst lite utgående lager.

Å andra sidan väntas Brasilien och resten av Sydamerika öka sin produktion så mycket att det mer än väl kompenserar för eventuell minskning i USA. Det är alltså en kortsiktig och USA-fokuserad brist, som avhjälps ett halvår senare av Brasilien.

Väderleksprognosen enligt GFS-modellen har som vi skrivit om ovan under odlingsväder, slagit om till betydligt mindre torrt / mer vått. Det är möjligt att detta kan trigga ett brott nedåt under stödet på 1350.

Teknisk analys på sojabönor

Måndagens Crop Progress från USDA visade att även tillståndet för sojabönor har försämrats. 58% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 62% men fortfarande över förra årets 30% och det 5-åriga genomsnittet på 56%. De stora producenterna har en blandad utveckling vad gäller tillståndet för grödorna. I Illinois och Indiana klassas 60% resp. 67% som ”good/excellent”, medan endast 45% av Iowas grödor och 54% av Minnesotas grödor tillhör denna kategori.

Sojabönor 29 augusti 2013

84% av grödorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 72%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 95% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 90%. Den globala produktionen av sojabönor estimeras till 282.5 mt av Oil World, vilket är 1.7 mt lägre än tidigare estimat pga försämrade utsikter för grödorna i USA och Kanada.

Nu i september börjar sådden av sojabönor i Brasilien.

Nedan ser vi sojapriset (SX3) i BRL / bushel som blå linje. Jag har också lagt in vetepriset (WZ3) i BRL/bu, som jämförelse. För en brasiliansk bonde ser priset på soja verkligen ut som ”gefundenes Fressen” – i år igen.

Sojapriset den 29 augusti 2013

I måndags publicerade den brasilianska konsultfirman AgRural sin första rapport för säsongen. De skriver att skörden 2013/14 kan öka med 6% till rekordhöga 89.1 mt om det blir normala klimatförhållanden. De skriver också att tidiga indikatorer visar att sojaarealen kommer att öka med 6% till 29.5 miljoner hektar. För den största sojaodlande delstaten, Mato Grosso, ökar arealen med 592,000 hektar. Det är lika mycket som den sammanlagda åkerarealen i Skåne, Blekinge och Halland.

AgRural skriver att uppgången av den amerikanska dollarn (kraschen i Brasiliens valuta) har motverkat prisnedgången i sojapriset i Chicago, vilket gör det ekonomiskt attraktivt att öka produktionen i Brasilien.

I Mato Grosso kommer den nya sojaarealen från betesareal. I södra Brasilien, såsom i Paraná, sker expansionen på bekostnad av majsarealen.

Under normala klimatförhållanden , skulle Brasilien vara bakom USA i soja produktionen hos 13 /14 av som uppskattas till över 90 miljoner ton .AgRural estimerar att sommarens majsskörd kommer att minska med 13% och odlas på 6.89 miljoner hektar.

Veckan innan rapporterade ett annat rådgivningsföretag, Safras & Mercado, sin första prognos på sojaskörden och de uppskattade produktionen 2013/14 till 88.17 mt, en ökning med 7% från årets produktion.

I onsdags publicerade den brasilianska firman Agroconsult publicerade en prognos för skörden 2013/14 i. Medan skörden i våras (2012/13) var 82 mt sojabönor, väntar sig Agroconsult att nästa skörd, i vinter blir 88 mt.

USDA:s senaste prognos, från början av augusti, ligger på 85 mt för Brasilien. Det kan komma uppjusteringar där.

Raps

Rapspriset följde med sojan upp i måndags för en vecka sedan. Vi hann få med det i veckobrevet och rekommenderade sälj. Resten av veckan föll priset. Vi tror att rekylen fortsätter ner, understödd av omslag i väderleksprognosen för USA till blötare väder, vilket kan få sojan på fall.

Rapspriset 31 augusti 2013

Förra veckan noterade vi att Stats Canada rapporterade en estimerad skörd av canola på 14.7 mt, vilket är en ökning med 22% från förra året.

Nya nyheter är att Oil World justerar upp sitt estimat för den globala produktionen av raps till rekordhöga 64.8 mt, en ökning med 1.3 mt från tidigare estimat. För den Europeiska Unionen beräknas produktionen att uppgå till 20.8 mt, en ökning med 6.8% från förra året som återspeglar högre skördar i Polen, Tjeckien och Rumänien. Oil World’s prognos för produktionen i Kanada ligger nu på 14.8 mt, en ökning med 6.5%.

Säljrekommendation på raps just nu alltså.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispris på Eurexbörsen

Gris

Eurexpriset har gått upp från 1.85 euro / Kg förra veckan till 1.87 euro / Kg i fredags. Lean hogs-kontraktet i Chicago har också vänt upp igen.

Pris på gris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. I Nya Zeeland tonas faran med botulism ner. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Mjölk- och mejeripriser

Foderpriserna har fortsatt att falla under sommaren, som vi sett ovan. I våras var bilden klar att de kommande åren kommer att innebära goda priser på mjölk och i synnerhet väsentligt lägre priser på proteinfoder och spannmål. Den här bilden har fortsatt att stärkas.

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker fortsätter att ligga i rekyl. Det återstår att se om marknaden vill göra ett nytt test av motståndet – och ta första steget mot en trendvändning uppåt. Tills dess fortsätter vi med neutral rekommendation.

Sockerpriset

Gödsel

Förhandlingar pågår mellan Ryssland och Vitryssland om den fängslade VD:n för ryska Uralkali av vitrysk polis. Det har ännu inte hänt något med POT:s aktiekurs, varför vi inte tror att det kommit ut några nyheter om att kali-kartellen skulle återuppstå.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Pris på gödsel

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *