Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvaruprisernaFörra veckan fick sin prägel av den amerikanska Thanksgiving-helgen som inleddes på onsdagskvällen. Veckan började med överenskommelsen med Iran förra helgen om ett stopp på deras produktion av anrikning av uran till vapennivå. Överenskommelsen gör att Iran kunde importera spannmål. Ett par stora försäljningar av baltiskt och polskt vete kan ha Iran som destination. Kina avbeställde också amerikanska sojabönor och det fick sojamarknaden på fall. Sedan dök volymen upp igen i rullorna som ”okänd destination”. Sojamjölet steg under haussartade former i början på veckan, de korta terminskontrakten. Sojapriset för ny skörd sjönk i pris under veckan, eftersom dåligt väder i Sydamerika fortsätter att lysa med sin frånvaro.

Odlingsväder

Det är kallare än normalt just nu, såväl i norra Europa som i Nordamerika. I veckan som kommer väntas temperaturen sjunka ytterligare i USA och det saknas snötäcke som skyddar höstvetet. På södra halvklotet har det regnat i centrala Argentina, medan norra delarna och södra Braslien varit torra. De centrala delarna av Brasilien hade normal nederbörd.

Normalt väder är vad som väntas, då ENSO förväntas att hålla sig på helt normal nivå ända till prognosens yttersta tidsgräns, i juli, enligt Australiens Meteorologiska byrå.

POAMA monthly mean NINO341

Så länge ENSO är normalt kan Sydamerika få fram rekordskördar av sojabönor och majs och ge kraft åt de fallande pristrenderna på dessa produkter. Inte alla prognosmakare delar dock australiensarnas neutrala prognos. NOAA och Englands ”Met Office” säger att det finns en risk för en temporär återkomst för La Niña i februari och om det händer är just Sydamerikas skörd i farozonen. Nedan ser vi olika meteorologiska instituts prognoser till februari (4 månader framåt från november):

La Nina och El Nino - February 2014

Torkan i USA ligger på en låg nivå vad gäller de värsta sorterna, men 60% av USA:s yta är fortfarande något torrare än normalt. Det finns alltså alltjämt en känslighet för torrare väder framöver, om detta skulle inträffa.

US Drought Monitor

Vete

November 2014 – kontraktet på Matif steg under hausse-artade former i torsdags och fortsatte upp i fredags. Vi tror att detta har att göra med Thanksgivinghelgen i USA, som inleddes på onsdagskvällen. På flera andra marknader kunde man se effekten av att öppna positioner stängdes för att handlare i lugn och ro skulle kunna umgås med sina nära under Thanksgiving. Man kan ana att Non-Commercials (spekulanter) köpt tillbaka tidigare sålda terminskontrakt. I den senaste CFTC-rapporten var den här kategorin av handlare sålda netto 95,500 kontrakt, alltså 13 miljoner ton. Det är faktiskt en rekordstor kort position i marknaden. Det senaste rekordet i kort position nåddes i början på 2012 på 88,000 kontrakt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetepris, den tekniska bilden

Decemberkontraktet 2014 på CBOT steg även det, under lugn handel i torsdags och fredags och stängde veckan på 688 cent. Stödet på 665 cent gick priset inte under vid prisnedgången i november.

Vete

I diagrammet nedan ser vi ”non-commercials” nettoposition i terminer på Chicagovete. Som vi ser är de mer sålda än de någonsin varit tidigare. Det är i sig ett observandum, eftersom det kan bli ”trångt i dörren” om priserna skulle börja vända uppåt. Det innebär också att ”commercials” är rekordmycket köpta, eftersom de är den andra halvan av kategoriseringen ”Commercials” eller ”Non-commercials”. Det innebär också att det förmodligen inte är lantbrukare som är köpta, eftersom den kategorin normalt inte köper på termin. Lantbrukare brukar också dra sig för att prissäkra på låga prisnivåer. I Sveriges korta erfarenhet är det tydligt att det är riktigt höga priser som lockar fram prissäkringsbeslutet hos lantbrukarna, medan man hellre ”spekulerar” om priset är lågt.

Vetediagram

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Matif är nu ett av världens dyraste veten, men exporten fortsätter i snabb takt. USA:s vete är åt det andra hållet, världens billigaste vete. Amerikanskt vete skulle ha vunnit den senaste GASC-tendern, om det inte misslyckats på grund av en teknikalitet med frakten. När GASC återvänder i januari, skulle det förvåna om inte amerikanarna vinner och EU inte får sälja något alls.

CBC och milling veteterminer

Måndagens Crop Progress var den sista för året och där föll andelen ”good/excellent” en procentenhet till 62%. Hösten 2009 var det bättre. Det är i och för sig illavarslande med tanke på vad som hände med skörden 2010.

Crop progress för vete år 2009 - 2013

Argentina fortsätter att förbrylla marknaden. Efter Excel-missen tidigare i höstas, när det låga estimatet på 8.8 mt sades bero på ett summeringsfel i Excel, där flera siffror inte tagits med, blev det tyst från Argentinas jordbruksdepartement. Nu har jordbruksdepartement äntligen publicerat ett estimat som ska vara rätt. Den ligger på 8.5 mt. Alltså lägre än det estimat, som för någon månad sedan sades vara för lågt på grund av att en analytiker missat att ta med flera miljoner tons väntad produktion. Jordbruksdepartementet förtydligade nu också att det här ”estimatet” på 8.5 mt avgör hur mycket vete som kommer att erhålla exportlicens. Estimatet förefaller inte vara annat än en lögn, men en ursäkt för att kunna hålla vete kvar inom landet, med lägre inhemska priser som följd. Detta i sin tur missgynnar bönderna, men gynnar presidenten Kirchner, som naturligtvis hopps vinna röster på detta, får man förmoda. Dessutom får man nog justera ner exporten från Argentina för beräkningen av globalt tillgängligt vete. Därmed verkar informationen som en prishöjande faktor avseende terminspriserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Oberoende av detta, publicerade också BAGE sitt estimat i torsdags och det låg på 10.35 mt. IGC, som också rapporterade i torsdags angav 11.0 mt. IGC kan man nog bortse helt från. De tenderar att börja lågt och sedan höja estimaten, förmodligen i förhoppningen om att folk ska vara sparsamma med maten under så stor del av året som möjligt. Ingen tog heller någon notis om deras rapport när den kom. Antagligen kommer de fram till sina estimat genom att försiktigt justera sina egna tidigare medvetet felaktiga estimat med andras nyare, främst då troligtvis USDA:s.

Jag var en gång på ett av IGC:s årsmöten, som hölls i London. Huvudtalare var en politiker från Nigeria, ett land som i egenskap av tidigare brittisk koloni med kvarvarande smak för rostat bröd, importerar mycket vete.

Under en frukost innan årsmötet, med kollegor från en amerikansk investmentbank berättades under viss munterhet att US Grain Board bekostat talarens resa och vistelse med fickpengar (2000 dollar), samt skrivit talet, vilket möjligtvis var övertydligt, då talet avslutades med ”God bless you”. Talet var naturligtvis en hyllning till amerikanskt vete.

IGC:s rapport då, som kom i torsdags, vad sade den? IGC höjde sitt estimat för utgående lager av vete från 374 mt till 379 mt. Samtidigt steg priset på vete på börserna. Kan onödigheten med IGC förklaras tydligare?

Chicagovetet har vunnit mark i förhållande till majsterminen (basis december nästa år). Sedan höstsådden blev avklarad i höstas, har det framstått som ännu mer attraktivt att odla vete i förhållande till majs. Vi ser detta nedan:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete, W Z4

Detta får naturligtvis terminerna på vårvete i USA att rasa, då priset fått fler att planera sådd av vårvete istället för majs. December-terminen på Minneapolis-vetet nådde kontraktslägsta i veckan som gick, men stängde veckan strax över på 731 cent. I början av året handlades kontraktet på 900 cent per bushel.

Brasilianska regeringen försöker förmå landets lantbrukare att odla vete istället för sojabönor som andra skörd, safrinha. Normalt odlas majs, men eftersom priset på sojabönor är så högt, är det många som planerat en andra skörd av sojabönor. Det är möjligt att lantbrukarna kommer att hörsamma regeringens uppmaning och det av två skäl. För det första importerar Brasilien vete huvudsakligen från Argentina och när nu Argentinas skörd tycks bli flera miljoner ton lägre än normalt – och väntat, bör det finnas efterfrågan på vete. För det andra har sojaodlingarna i år drabbats av en skadegörande skalbagge, som Brasilien inte har något godkänt bekämpningsmedel mot. Såsom odlingarna ser ut, har dessa då fritt fram att härja.

Nedan ser vi terminspriset på vete (dec 14) dividerat med terminspriset (nov 14) på sojabönor. Vete förefaller inte fullt så attraktivt i förhållande till sojabönor, men det ser ut som om trenden kan ha vänt till vetets fördel.

 Terminspriset på vete (dec 14) dividerat med terminspriset (nov 14) på sojabönor

Den sista crop progress-rapporten har kommit för året och december-WASDE:n är i regel inte fullt så intressant. Förra året var det dock den som fick de stigande priserna på marknaden att inleda den prisnedgång som fortfarande pågår och samma sak skulle kunna hända i år igen.

Det är kallare än normalt i såväl norra Europa som i USA och det saknas snötäcke både här och där. I veckan som kommer väntas kylan tillta i USA.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

De flesta i branschen vi talat med väntar sig sakta dalande pris på vete fram till april, ungefär, när vädret eventuellt kan få priset att stiga. I en sådan situation där nedsidan är relativt begränsad, men uppsidan kan få högre momentum, är talar risk/reward egentligen för att man bör stänga korta positioner.

Vi väljer därför att gå över till neutral rekommendation igen.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten har sjunkit ytterligare från 13 till 12% på årsbasis. Det är innebär att optioner på vete är billigare än på länge.

Optioner för att köpa vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Terminer för att sälja vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på har den senaste tiden gått lite svagare än Matif-vetet. Detta stämmer överens med förklaringen att det prisuppgången i vete hänger ihop med nollställning av tidigare korta positioner. Det är knappast någon som gjort detsamma i
maltkornsmarknaden, eftersom dess låga likviditet inte inbjuder den sortens handlare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över pris på maltkorn

Majs

Majspriset föll tillbaka i veckan efter den omedelbara uppgången direkt efter WASDE-rapporten, helt i linje med vad jag skrev förra veckan.

Majspriset blir neutralt

Vi har tidigare haft köprekommendation och går över till neutral.

Sojabönor

Novemberkontraktet sjönk i veckan som gick, men ligger fortfarande på samma nivå som i slutet av oktober. 1150 cent är en nivå som priset gärna uppehåller sig kring, vad det verkar. Trenden är dock nedåtriktad och i takt med att vädret inte försämras i Brasilien, bör priset kunna fortsätta sjunka. Skörden i USA är nu helt avklarad.

Sojaterminens utveckling

Sådden i Brasilien är klar till 78%, vilket är något snabbare än normalt. I Argentina är hälften sått.

Nedan ser vi relationen mellan priset på Nov 2014 sojabönor och Dec 2014 majs, alltså priset på SX4 dividerat med priset på CZ4. Kvoten backade lite i veckan, från rekordet 2.55 till 2.52. Trots detta är det alltså mycket mer attraktivt att odla sojabönor än majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Relationen mellan priset på Nov 2014 sojabönor och Dec 2014 majs

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet har fortsatt att röra sig ovanligt lite. Medan priset på sojabönor rört sig lite också den senaste tiden, har det i alla fall varit mer än terminerna på rapsfrö.

Raps-kontraktets pris

Nedan ser vi kvoten mellan rapsfrö (november 14) och kvarnvete. Vi ser att priset på rapsfrö har handlats svagare under lång tid i förhållande till vete. Troligen är det detta som ligger bakom siffrorna från Jordbruksverket i veckan att rapsarealen är oförändrad jämfört med förra året, medan höstvetearealen är 78% större än förra året och 23% större än genomsnittet för de senaste fem åren. Förra året ökade höstrapsarealen med 29% till 80,200 ha. Höstvetearealen ökar i år till 381,500 ha, förra året 221,700 ha.

Kvoten mellan rapsfrö (november 14) och kvarnvete

Vi fortsätter med neutral rekommendation för rapsfrö.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som fallit till 18 euro per deciton, där prisnedgånger i juli och augusti också funnit stöd, studsade på den nivån och stängde i fredags på 18.50. Trenden är fortfarande nedåtriktad och ett nytt test av 18 euro förefaller troligt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Poatispriset (deciton)

Priset för sommarens skörd av potatis (april 2015-kontraktet) har handlats ner från 15.40 euro per dt till 15 euro under november. Handeln i det här terminskontraktet börjar komma igång. Det finns gott om köpare till terminskontraktet, då industrin alltid har intresse av att prissäkra inköpen för att ha kostnaderna under kontroll. Den som vill sälja kan alltså räkna med att likviditeten finns där, även om det inte ser så ut på börsen (än).

Gris

Lean hogs mars-kontrakt har de senaste veckorna handlats något under oktober månads toppnotering på 95 cent och stängde i fredags på 90.58 cent.

Grispris den 1 december 2013

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har hämtat igen det snabba prisfall som skedde i början på november. Fonterra-noteringen gav stöd, men priserna därifrån har nyligen börjat komma in lite svagare igen.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs EURSEK, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölklråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Hela kurvan ligger nu så pass högt att kalenderåret 2014 går att prissäkra på 3.80 kr / Kg basis SMP och smör.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SMP

Socker

Marskontraktet på råsocker föll ner till 17.15 cent i fredags. Det är den lägsta prisnivån sedan i september. RSI-index på 25 (<30) indikerar en översåld marknad och man kan vänta sig ett slut på prisfallet, följt av en rekyl uppåt.

Köpläge på socker i prisrekyl

Den som tycker om att köpa på rekyler, kan passa på nu. Vi rekommenderar köp.

Gödsel

Priset på kväve / urea har legat på 320 dollar den senaste veckan. Priset har gått upp fort från botten vid månadsskiftet augusti / september, men uppgången har tappat fart. Även om pristrenden förefaller ha vänt uppåt, skulle det inte förvåna om det kom en mindre rekyl. Det är i så fall förmodligen ett köptillfälle.

Till viss del ska sägas att prisuppgången på urea kan hänga ihop med att naturgaspriset stigit då det varit lite kallare än normalt framförallt i Nordamerika. Urea tillverkas av naturgas.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära