Ryskt väder kan driva vetepriset

Under förra veckan såg vi hur vetepriset steg till den högsta nivån på fem månader och handlades över 6 USD per bushel när vinterkylan drog in över det norra halvklotet. Redan tidigare under året har marknaden oroat sig för den amerikanska grödan. Dessutom har marknaden oroat sig för den dåliga kvalitén på kvarnvetet från länder som Brasilien, Argentina och Australien. Det verkliga skälet till oro och de stigande vetepriserna beror emellertid på de ogynnsamma väderförhållandena för höstvete i Ryssland och östra Ukraina.

Dåliga utsikter för höstvetet

Vete med isig snöDe svaga utsikterna för den ryska veteskörden hamnade nyligen i fokus efter att en rapport från det Moskvabaserade ryska jordbruksrådgivningsföretaget SovEcon publicerats. Företaget varnade i sin rapport för ett fall i den ryska spannmålsproduktionen om 18 miljoner ton (18 mt) för 2015 är att betrakta som realistiskt. SovEcon skrev att produktionen kan komma att falla till 86 mt från årets 104 mt. Av denna skörd utgjorde 60 mt vete. Rapporten fokuserade på höstvetet som konsultföretaget anser befinna sig i en allvarlig riskzon.

Förutsättningarna för höstvetet i Ryssland är rekorddåliga, till och med sämre än vintern 2009/2010 när den stränga vintern som följde en rekordtorka ledde till att skörden hamnade på 62 mt. SovEcon varnar nu för att den ryska veteskörden kan bli lägre än 50 mt, ett betydande fall från årets 58 till 59 mt. Orsaken till den uppdaterade prognosen är att årets väderlek i de veteodlande delarna av Ryssland följer samma mönster som 2009/2010.

Torka och kyla är inte en bra kombination

Under sommaren 2014 drabbades de ryska spannmålsproducenterna av torka, mer än 20 procent av skörden drabbades drastiskt av bristen på fukt enligt Agrokultura som driver jordbruk i Svartahavsområdet. Ett annat företag, Trigon Agri, instämmer i det som SovEcon och Agrokultura säger, att bristen på fukt under september och början av oktober har gjort att vintergrödorna har sämre förutsättningar i år än tidigare år. Även Black Earth Farming nämner de ovanliga väderförhållandena med en extrem torka från juni och framåt. Bolagets VD, Richard Warburton, säger att på 70 procent av företagets gårdar ligger nederbörden på samma nivå som 2010 och kraftigt under sjuårsgenomsnittet. Under 2010 föll avkastningen för Black Earth Farming med 46 procent, ned till 1,9 mt per hektar.

Utöver torkan har vintern kommit tidigt till Ryssland under 2014, Svartahavsområdet har redan fått ett snötäcke över grödan. Det gör att höstvetet befinner sig i en riskzon.

Inget hopp om förbättrade utsikter

Utsikterna för Svartahavsområdets höstvete förbättras inte, något som bör leda till högre priser på vete. Väderlekstjänsten MDA spådde under november att torkan i Svartahavsområdets veteproducerande regioner kommer att öka i omfattning. Radobank säger att utbudsrisken kvarstår och fortsätter med att även utan dessa risker så befinner sig utbudet och efterfrågan på vete endast i jämnvikt. Det betyder att även mindre utbudsstörningar kan driva upp priset på vete.

För de flesta som vill ha en exponering mot just vetepriset är det enklast att köpa ett certifikat, en ETF (börshandlad fond) eller en mini future, även om det också finns andra sätt att agera på. SEB erbjuder till exempel ett certifikat som heter VETE S SEK, som är ett certifikat utan hävstång som följer terminspriset på vete. Certifikatet är avsett för den som tror att underliggande tillgång ska stiga. Ett annat sätt är att köpa en börshandlad fond. Teucrium har en ETF som är helt dedikerad till just vete, WEAT som handlas på NYSE Arca. Den har emellertid en ganska hög förvaltningskostnad, totalt sett uppgår den till 3,74 procent vilket är mycket högt för en börshandlad produkt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top