Följ oss

Nyheter

Regeringen arbetar för att trefaldiga Sveriges kärnkraft till år 2045

Publicerat

den

Pressträff om kärnkraft i Sverige

Kärnkraften behöver växa kraftigt i Sverige, det var budskapet på en pressträff som regeringen idag höll. Regeringen arbetar därför med full kraft för att undanröja de hinder som tidigare har satts upp mot ny kärnkraft. Idag tog klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari emot en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, som har analyserat hur regelverket för kärnkraft bör utvecklas och vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att kärnkraften ska kunna byggas ut i Sverige.

– Klimatomställningen kräver en fördubbling av elproduktionen och kärnkraften kommer att behöva stå för en stor del av den ökningen. Regeringen ser att ny kärnkraft, motsvarande minst 10 nya konventionella reaktorer, behöver byggas till 2045, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Den här rapporten är ett viktigt underlag när regeringen nu lägger grunden för klimatomställningen genom elektrifieringen av industrin och transportsektorn.

Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att utreda vilken utveckling som behövs av regelverket för kärnkraft. De har också undersökt vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att Sverige fullt ut ska kunna nyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Myndigheten ser bland annat behov av ändringar i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen för att kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett på kärnkraftsområdet. Rapporten visar också att internationellt samarbete kan bidra till kunskapsuppbyggnad, effektivare resursanvändning och att förslagen i utredningen kan ge kortare ledtider vid beredning av tillstånd.  

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Strålsäkerhetsmyndigheten pekar även på behovet av nya utredningar för att Sveriges lagstiftning ska kunna anpassas efter nya förhållanden och teknikutveckling, till exempel vad gäller beredskapsplaneringen, finansieringsfrågor och systemet för omhändertagande av kärnavfall och använt kärnbränsle.

Regeringen återkommer under hösten med en färdplan för den kraftiga utbyggnad av kärnkraften som kommer att vara nödvändig för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp till 2045 och för att exporten av klimatneutrala varor och tjänster – som sänker de konsumtionsbaserade utsläppen globalt – ska kunna växa.

Video från pressträffen

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Montage Gold, det nya guldbolaget i Lundin-sfären

Publicerat

den

Montage Gold arbetar i Elfenbenskusten

Montage Gold är ett gruvbolag som ska börja etablera en guldgruva i Elfenskusten under 2025. I mars tidigare i år gjorde det TSX Venture-noterade bolaget en kapitalanskaffning på 35,2 miljoner CAD till 0,70 CAD per aktie, en kapitalanskaffning som utökades från 20 miljoner CAD. Lundin-sfären investerade hälften av kapitalet.

”Vi är mycket nöjda med den starka efterfrågan från investerare som vi fick för vår utökade icke-mäklade private placement, ledd av en betydande investering från Lundin-familjen tillsammans med betydande investeringar från styrelseledamöter och tjänstemän i Montage. Vi ser fram emot att gå vidare med vår strategi att bygga en ledande afrikansk guldproducent med flera tillgångar, med vårt Koné-projekt i spetsen.” sade Martino De Ciccio, VD för Montage Gold, i samband med kapitalanskaffningen.

Intervju med Martino De Ciccio som är ny VD för Montage Gold. Han klev ombord i samband med Lundin-sfärens investering, då även Lundin-sfärens Ron Hochstein valdes in i styrelsen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Intervju med Montage Golds VD Martino De Ciccio
Fortsätt läsa

Nyheter

Faraday Copper, ett av de nya bolagen i Lundin-sfären

Publicerat

den

Faraday Copper

Lundin-sfären har redan en stor exponering mot koppar via flera av sina bolag, bland annat Lundin Mining och Filo. Ett nytt tillskott till sfären är det relativt lilla bolaget Faraday Copper som i veckan gjorde en kapitalanskaffning på 20 MCAD till 0,80 CAD per aktie och är noterat på TSX i Kanada. Aktien stängde på 0,82 CAD i fredags.

Graf över Faraday Coppers aktiekurs

Nedan ger VD för Faraday Copper en kort presentation av verksamheten.

Faraday Coppers VD Paul Harbidge presenterar verksamheten.
Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära