Följ oss

Nyheter

Rare Earths Norway har hittat Europas största tillgång på sällsynta jordartsmetaller

Publicerat

den

Sällsynt jordartsmetall från Rare Earth Norways Fen-fält i Telemark

Rare Earths Norways fynd vid Fen-fältet i Telemark ska kunna förse 10 procent av hela EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller. Siktar på gruvstart år 2030.

Det norska gruvbolaget Rare Earths Norway (REN) presenterade idag en mineraltillgångsberäkning som visar att Fen-fältet i Telemark i Norge har Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller.

Rapportering och teknisk assistans har tillhandahållits av det internationella konsultföretaget WSP. De har gjort en uppskattning av mineraltillgångar i kategorin antagna mineraltillgångar, i enlighet med den etablerade JORC-standarden.

Detta är den första mineraltillgångsberäkningen för sällsynta jordartsmetaller som täcker större delen av Fens-fyndigheten och utgör en viktig milstolpe för Rare Earths Norway och Norges förmåga att spela en viktig roll i Europas gröna omställning.

Mineraltillgångsberäkningen visar att Fen-fältet är den hittills största fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Europa. Arbetet hittills ger en oberoende resursuppskattning ner till 468 meter under havsnivån. REN förväntar sig att fyndigheten så småningom kommer att bli betydligt större. Tidigare djupborrningar utförda av Norges Geologiska Undersökning (NGU) och den regionala geologen Sven Dahlgren har visat att mineraliseringen fortsätter ned till minst 1 000 meter.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta är vad Rare Earths Norway säger

Resursen rapporteras i enlighet med JORC-koden. Det innebär att den inte omfattar hela mineraliseringen in situ, utan endast den del som har rimliga utsikter för framtida ekonomisk exploatering, eller ”reasponable prospects for eventual economic extraction” som det kallas. Avgränsningen baseras på geologiska förhållanden och nuvarande driftsmetoder, produktionskostnader och försäljningspriser.

Den mineraltillgång som uppfyller villkoren uppgår till 559 miljoner ton, med en genomsnittlig halt av sällsynta jordartsmetaller i oxidform (TREO-total rare earth oxides) på 1,57 %. Detta motsvarar ett totalt TREO-innehåll på 8,8 miljoner ton i det undersökta området. Av detta är 1,5 miljoner ton neodym– och praseodymoxid. Dessa grundämnen kallas ofta magnetrelaterade sällsynta jordartsmetaller och används vid tillverkningen av permanentmagneter i elbilar och vindkraftverk. Enligt en uppdaterad översikt från EU är detta de mest kritiska råvarorna för den europeiska industrin när det gäller försörjningstrygghet.

Bekräftar att Fens-fältet utan tvekan är Europas största

Resursberäkningen visar att Rare Earths Norway sitter på Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Baserat på WSP:s rapport kan man dra slutsatsen att Rare Earths Norways resurs är fem gånger större än den näst största bevisade fyndigheten på kontinenten. Det innebär att bolaget har potential att uppfylla betydande delar av Europas självförsörjningsmål för REE inom överskådlig framtid.

”Vi har fått bekräftat från tredje part att vi sitter på en betydande resurs. Detta är en milstolpe för oss som kan få stor betydelse inte bara för lokalsamhället i Nome, utan även för Norge och Europa under kommande generationer”, säger chefsgeolog Trond Watne.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sven Dahlgren, regionalgeolog vid Telemarks kommun, är positivt överraskad av storleken på Fensfältet.

”Det är glädjande att de geologiska uppgifterna visar att fyndigheterna sannolikt är ännu större än vad länsgeologens undersökningar 2019 visade. Detta bekräftar att Fensfältet utan tvekan är Europas största fyndighet av REE-mineral. Det här är mycket lovande och det ska bli spännande att följa projektet vidare”, säger regiongeologen.

”Rare Earths Norway tar regeringens mineralstrategi på allvar för att utveckla världens mest hållbara mineralindustri i Norge.

”Vårt mål är att bidra till en komplett och kompakt europeisk värdekedja med ett lågt klimat- och miljöavtryck – från mineralutvinning till produktion av permanentmagneter”, säger VD Alf Reistad.

Vägen framåt för projektet

Rare Earths Norway fortsätter sitt arbete med att kartlägga fyndigheten på Fens-fältet och planerar nya borrkampanjer redan 2024.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

En preliminär ekonomisk genomförbarhetsstudie av projektet väntas också under 2024. Bolaget har inlett ett antal större FoU-program och samarbetar med partners i nästan 20 olika länder. Nästa steg för Rare Earths Norway är att etablera en pilotfabrik i Nome kommun, där ny teknik kommer att testas och optimeras. Förutom forskning och utveckling kommer pilotanläggningen att vara en utbildningsanläggning i samarbete med Nome gymnasium. Telemark Utvecklingsfond (TUF) har stöttat projektet med 20 miljoner norska kronor och REN arbetar nu med lokalisering och full finansiering.

Kan tillgodose 10 procent av hela EU:s behov

Undersökningar, teknikutveckling och provdrift ska leda fram till ett investeringsbeslut på 10 miljarder norska kronor för byggfas ett och start av gruvdrift från 2030. Därmed kommer Rare Earths Norway att kunna möta 10 procent av EU:s efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller, i linje med EU:s målsättningar.

Norge Rare Earths Norway (REN) är etablerat i Ulefoss och har utvinningsrättigheter som täcker cirka 90 procent av fyndigheterna av sällsynta jordartsmetaller (REE) i Fensfältet. RENs mål är att vara en central och pålitlig leverantör av hållbart producerade REE till den europeiska industrin. Projektet har potential att bli den första REE-producenten i Europa och bidra till att uppfylla CRMA:s (Critical Raw Materials Act) mål för europeisk inhemsk produktion och den norska regeringens ambitiösa mål att utveckla världens mest hållbara mineralindustri i Norge. REN har två ägare, Hustadlitt AS och Brennebu AS. Hustadlitt har mer än 75 års erfarenhet av mineralutvinning och bearbetning. Brennebu, som ingår i Cappelen-koncernen, har rötter som går tillbaka till järnbruksverksamheten som startade i Ulefoss 1657. Båda ägarna har traditioner av långsiktig och hållbar industriell utveckling – med fokus på mineralutvinning och bearbetning.

Nyheter

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som går starkt

Publicerat

den

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som har en stark utveckling. När det gäller aktier inom silver så säger han att värderingarna inte har följt med upp silverpriset. Tråkigt för aktieinvesterare, men samtidigt en möjlighet att komma in till fördelaktiga värderingar.

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver.
Fortsätt läsa

Nyheter

2000 ton koppar som Kina köpt av Ryssland har försvunnit

Publicerat

den

Det statliga kinesiska företaget Wuchan Zhongda Group köpte i slutet av förra året 2000 ton raffinerad koppar av det ryska företaget Regional Metallurgical, till ett värde av 110 miljoner yuan (motsvarande 159 miljoner kronor).

Kopparleveransen skulle ha varit framme i Kina förra månaden men så har inte skett och ingen tycks veta var allt tagit vägen. Bloomberg rapporterar att leveransen har angetts vara granit, en mycket billigare tillgång, och den har hamnat i Turkiet.

Det får ändå anses vara något spektakulärt, 2000 ton metall är trots allt ingenting man råkar tappa eller ställa i ett hörn av en lokal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montage Gold ser stor uppsida i sin värdering

Publicerat

den

Koné-projektet i Elfenbenskusten

Montage Gold är det nya guldbolaget där Lundin-familjen nyligen investerat. Företaget ska bli ett företag med flera tillgångar med fokus på Afrika. Bolagets stora projekt idag är Koné-projektet i Elfenbenskusten. VD Martino de Ciccio tar upp att han ser en spännande framtid för bolagets aktie. Bolaget har idag ett börsvärde på drygt 330 miljoner CAD och när Koné-gruvan kommer i produktion så förväntar sig bolaget att den kommer att skapa lika mycket i kassaflöde per år. Planen är att gruvan ska vara färdigbyggd under första halvåret 2027.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära