Följ oss

Nyheter

Positionering enligt förändringar i råvarupriser

Publicerat

den

Det finns en mycket stark korrelation mellan vissa råvaror och ett antal valutor, varför de är kända som ”råvarubaserade” valutor. Dessa är den australiensiska dollarn, den nyzeeländska dollarn, den kanadensiska dollarn och den schweiziska francen. Ibland räknas även den norska kronan och den brasilianska realen till dessa.

Den australiensiska, nyzeeländska och kanadensiska dollarn är starkt korrelerad till råvarupriser på grund av deras ekonomiers höga beroende av export av råvaror (särskilt CAD till olja) och de nära banden mellan Nya Zeeland och Australien. Alla tre av dem har solida korrelationer med guldpriser, medan den schweiziska francen är historiskt bunden till den ädla metallen på grund av ett tidigare konstitutionellt krav som säger att 40 procent av den nationella valutan bör backas upp av guld. Även om det har tagits bort, förblir kopplingen mellan guld och franc rotad i schweiziska investerares tankesätt.

Även om vi inte har pratat så mycket om handel med råvaror, räcker det för nu att säga att de också är prissatta enligt principen utbud-efterfrågan. Olika råvaror påverkas av olika faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. Till exempel kan vetepriserna stiga om väderbyråer förutspår ogynnsamma förhållanden i Ukraina, Australien eller någon annan större producent. Samtidigt, om ett land förbjuder import av en viss stam av vete, till exempel producerat i USA, skulle detta få en negativ inverkan på de amerikanska vetepriserna eftersom efterfrågan på amerikanska försändelser minskar och lagren ökar. Det finns många egenheter i råvaruhandel, men i allmänhet drivs olje- och guldprisrörelser av liknande fundamentala faktorer som valutor.

Den starka korrelationen mellan guld och dessa fyra valutor är också baserad på US-dollarns omvända relation till ädelmetallen. Även om USA är världens tredje största producent av guld, ökar inte stigande guldpriser värdet på dollarn, snarare tvärtom. Detta beror på den gula metallens status som en säker tillflyktsort, som investerare söker under tider av ekonomisk och politisk osäkerhet när de söker sig bort från dollarn. Omvänt, under tider av ekonomiskt välstånd, apprecieras dollarn när investerarnas riskaptit drar deras kapital ur guld och till mer riskfyllda tillgångar. Det är därför som guld kallas ”antidollar”. Så när dollarn sjunker och guldet går upp, tenderar AUD/USD och NZD/USD att spegla metallrörelsen, medan USD/CHF rör sig tvärtom.

Men som vi sa, det finns mer i det. År 2013 var Australien världens näst största producent av guld med drygt 250 ton, medan Kanada placerade sig på sjunde plats med en produktion på cirka 120 ton. Baserat på det betydande värdet av guldexporten och även metallens omvända relation till den amerikanska dollarn, har valutaparet AUD/USD en mycket stark positiv korrelation med guld (nära 0,8).

Stigande guldpriser har två implikationer på paret – för det första, om guld ökar på grund av ekonomisk osäkerhet, har den amerikanska dollarn sannolikt redan börjat falla, varför AUD/USD bör vara på uppgång. För det andra kommer stigande guldkostnader att tvinga importörer av australiensiskt guld att köpa mer australiska dollar för att betala för de högre guldpriserna, så den högre efterfrågan kommer att ytterligare uppvärdera AUD.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Också värt att ta hänsyn till är att den australiska dollarn kan användas i carry trades. Detta innebär att när guld och AUD/USD går upp föredrar många handlare att investera i valutaparet istället för metallen eftersom båda uttrycker samma syn på marknadsförhållanden, men den australiska dollarn kan ge ytterligare avkastning genom carry-handeln. På skärmdumpen nedan kan du observera den positiva korrelationen mellan den australiensiska dollarn och guld.

Grafer

Samma princip gäller för den kanadensiska dollarn och den har relativt samma korrelation med guld. När det gäller NZD, även om Nya Zeeland inte är en stor guldproducent och rankades på 25:e-plats år 2006 med en årlig produktion på lite över 10 ton, ligger dess nära band till den australiensiska ekonomin bakom NZD/USD-parens positiva korrelation med guld.

Bland de fyra råvarubaserade valutorna har schweizerfrancen den starkaste korrelationen med guld (nära 0,9). Det positiva förhållandet är dock av en annan karaktär, eftersom Schweiz inte är en guldproducent, och till skillnad från Nya Zeeland är dess ekonomi inte nära kopplad till någon större guldexportör.

Anledningen är schweizerfrancens historiska samband med guld. Enligt ett lagkrav, som togs bort via en folkomröstning den 1 maj 2000, måste 40 procent av den schweiziska valutan backas upp av guldreserver. Oavsett vilket har den schweiziska francens status som främsta säker-tillflyktsortsvaluta behållit sin starka positiva relation till guld, till stor del understödd av landets politiska neutralitet och konfidentiella banksystem som attraherar utländskt kapital under tider av politisk och ekonomisk turbulens.

Oljekorrelation

På grund av den globala ekonomins beroende av olja och känslighet för stora förändringar i priser, finns det mycket komplexa och diverse korrelationer mellan olje- och valutapar. Av de fyra råvarubaserade valutorna är det bara den kanadensiska dollarn som har en mer stabil och uttalad relation till dessa råvarupriser och här är varför.

Kanada var världens femte största oljeproducent 2012 med en produktion på 3,856 miljoner fat per dag, endast efter Saudiarabien, USA, Ryssland och Kina. Kanadas mest exporterade produkt är råolja, medan raffinerad petroleum rankas på tredje plats och petroleumgas på femte plats, och står för 16 procent, 4,1 procent respektive 3,7 procent av de totala utgående leveranserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Dåliga ekonomiska förhållanden hos dess handelspartner, särskilt USA, kommer alltså att driva ned efterfrågan på olja och därför ha en negativ inverkan på den kanadensiska dollarn och vice versa. Samtidigt ökar det kalla kanadensiska klimatet efterfrågan på eldningsolja under hela året. På skärmdumpen nedan kan du se korrelationen visualiserad.

Efter att ha bekantat dig med sambandet mellan guld, olja och råvarubaserade valutor kan du förstå varför många handlare använder priser på råvaror som ledande indikatorer för valutaprisrörelser.

Som vi nämnde tidigare, att uttrycka sin syn på råvaror över valutor gör att de också kan dra nytta av ränteskillnader (carry trades), vilket är vad många handlare skulle sikta på. Detta är tydligt synligt på de två exemplen ovan. Vissa handlare använder också andra råvaror som ledande indikatorer, liknande förhållandet mellan guld, olja och valutor, vilket hjälper till att diversifiera risken.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära