Connect with us

Nyheter

Oron på världsmarknaden påverkar elpriset

Published

on

Elstation i närbild

Det rörliga elpriset är fortsatt högt i Norden, men lägre än elpriset på kontinenten som berörs mer av kriget i Ukraina. Kriget har lett till höga bränslepriser, framför allt på naturgas. Det rörliga elpriset har stigit även i Sverige men det är de fasta elprisavtalen som påverkats mest av situationen på världsmarknaden.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Fortsatt höga priser på utsläppsrätter, bränsle och mindre gaslager leder till höga elpriser i Europa. Oron på grund av kriget i Ukraina skapar en osäkerhet för energiförsörjningen i Europa och har drivit upp elpriserna på kontinenten, vilket syns även i de nordiska elpriserna.

– Det är en mycket orolig period just nu. Händelserna i Ukraina påverkar på många sätt och så även det rörliga elpriset som för februari hamnade på 77,48 öre/kWh i elområde 3 (södra Mellansverige), att jämföras med 53,62 öre/kWh i fjol. Det är extremt höga bränslepriser i Europa, framför allt på gas, men Nordens tillgångar med mycket fossilfri vind-, vatten- och kärnkraft verkar stabiliserande på elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Kärnkraften är tillbaka på full kapacitet och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig under februari. Nuvarande nivåer påminner om inledningen av 2020, som var ett mycket blött år. Vindkraften har tack vare riklig blåst varit en stor del av Sveriges produktionsportfölj i februari. Allt eftersom vindkraften byggs ut ökar andelen successivt.

Trots att elpriserna varit lägre under februari än i januari är det väldigt många kunder som hört av sig till Vattenfall Kundservice för att få råd kring sitt elavtal, om förbrukning och energieffektivisering.

– Det råder stor osäkerhet på elmarknaden, men elpriset har inte rusat i samma omfattning här hemma som i till exempel Tyskland. Detta i kombination med mildare väder, mycket blåst och nederbörd under februari har sammantaget haft en dämpande effekt på elpriset.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *