Följ oss

Nyheter

Olja är på väg in i en fas av efterfrågedestruktion

Publicerat

den

De nya högre priserna på olja är nivåer som, om de bibehålls, kommer att tvinga fram en ombalansering av marknaden genom ”efterfrågedestruktion”. Detta är en smärtsam process som International Energy Agency redan har börjat förbereda sig för.

Produktion av olja i siluett

Efterfrågedestruktion i ekonomiska termer hänvisar till en permanent eller varaktig minskning av efterfrågan på en viss vara, till exempel olja eller naturgas. En sådan inträffar vanligen som ett sista svar på mycket höga och ihållande priser. Inför knapphet och höga priser söker konsumenterna olika sätt att minska konsumtionen av denna vara. Alternativt försöker de hitta vägar som direkt undviker konsumtion av denna vara.

Det höga oljepriset har lett till att bensin och diesel nått historiskt höga priser i utvecklade länder. Efterfrågan på olja är relativt oföränderlig på kort sikt, eftersom den ekonomiska strukturen inte kan förändras över en natt. Men om oljepriset går upp mycket och stannar där i några månader kan resultatet bli lägre konsumtion utan att strukturen på ekonomin behöver ändras.

En brist på olja på marknaden

JP Morgans ekonomer tror att oljemarknaden snabbt närmar sig en lägre konsumtion. För att efterfrågan ska minska måste oljan hålla sig nära 120 dollar under några månader.

Men ”med tanke på utbudschocken och om fredsförhandlingarna inte framskrider, kommer en omedelbar förstörelse av efterfrågan att vara det enda sättet att återbalansera marknaden på kort sikt. Om man ser bortom det omedelbara, om oljan stannar under 120 dollar under några månader, kommer efterfrågan på olja kan bli cirka 1,2 miljoner fat per dag i år, vilket motsvarar en oljeförbrukning på cirka 550 000 fat per dag under 2019 års nivåer.”

Natixis analytiker kommenterar i en rapport att trots de senaste rörelserna i oljepriset kommer konflikten mellan Ukraina och Ryssland att fortsätta att vara en nyckelfaktor för priserna på kort sikt. Även om en minskning av spänningen skulle kunna sätta stopp för den nuvarande strukturen för backwardation vilket betecknar en brist på olja på marknaden.

Krigets fortsättning ökar risken för fler sanktioner, vilket kan äventyra importen av rysk olja i Europa och därför fortsätta att förvärra den nuvarande strukturen på terminsmarknaden.

Kan den ryska oljan ersättas?

”Även om det i teorin finns tillräckligt många fat för att helt kompensera förlusten av rysk råoljeexport till Europa, är hastigheten med vilken dessa fat kan nå marknaden för långsam jämfört med den omedelbara förlusten av ryska volymer. I ett sådant scenario med fullständiga sanktioner, skulle oljemarknaden tvingas ta till efterfrågeförstörelse… Detta skulle åtföljas av betydligt högre oljepriser initialt, säger Natixis analytiker.

IEA är något mer pessimistiska och tror att denna fas av efterfrågedestruktion kan vara precis runt hörnet. I sin senaste bulletin har IEA inkluderat en minskad efterfrågan i sina scenarier på grund av de höga priserna på råolja som svarar på en nedgång i konsumtionen som härrör från det höga oljepriset.

IEA noterar att ”Ryssland snart kan tvingas stänga av oljekranarna, eftersom minskande inhemsk efterfrågan kombineras med ett alltmer överväldigande frivilligt embargo från internationella kunder, och sanktionerna skrämmer bort fler köpare. Vi uppskattar att från april, kan cirka 3 miljoner fat av den ryska oljeproduktionen försvinna från marknaden. Som ett resultat av detta faller den totala oljeproduktionen till cirka 8,6 miljoner fat olja per dag  i april. Eftersom vi inte kan veta hur länge krisen kommer att pågå har vi behållit den nivån fram till slutet av året”.

Minska den kortsiktiga efterfrågan

Med tanke på detta scenario har IEA reviderat ner oljeförbrukningen mellan andra kvartalet 2022 och slutet av 2022 med en miljon fat per dag. ”Det finns åtgärder som regeringar och konsumenter kan vidta för att snabbt minska den kortsiktiga efterfrågan på olja.” IEA förutspår att efterfrågan kommer att falla med cirka 500 000 fat per dag under resten av året. Nedgången i konsumtionen kan dock bli större om länder vidtar en kombination av åtgärder för att snabbt komma till rätta med ökningen av priset på råolja. Med IEAs rekommendationer, skulle råoljeförbrukningen kunna minska med 2,7 miljoner fat per dag.

Några tidigare exempel på förstörelse av efterfrågan från kraftiga prisökningar inkluderar oljechockerna 1973-74 och 1979. Under 1980 nådde ”oljevikten”, den andel av världens BNP som spenderas på oljeimport, 7,3 procent. Effekten av dessa högre oljepriser på ekonomin, förutom den kraftiga kortsiktiga efterfrågeförstörelsen och de ekonomiska kriser som den utlöste, fick världen att leta efter nya sätt att fortsätta utvecklas utan att behöva förbruka så mycket energi från olja. Natixis experter förklarar att betydande effektivitetsvinster uppnåddes tack vare teknisk innovation genom att pressa olja ur kraftgenerering till förmån för alternativ som kärnkraft och naturgas.

En annan episod av efterfrågeförstöring närmare hemmet ägde rum mellan 2007 och 2008 och hade en del efterklang mellan 2011 och 2014. Vid detta tillfälle, utöver de två kriser som inträffade däremellan, arbetade den utvecklade världen för att förbättra bilarnas effektivitet, förbättrad kollektivtrafik och sökte alternativ, även om de var kopplade till olja, som diversifierade råoljeproduktionen, såsom fracking i USA eller verksamhet på ultradjupa vatten i Brasilien.

Om oljepriset, liksom naturgaspriset, nu ligger kvar på höga nivåer ett tag, kombinerat med en minskad efterfrågan på kort sikt, kan detta innebära den definitiva ökningen av förnybar energi på medellång och lång sikt. Prisrörelser genererar de mest kraftfulla incitamenten. Försäljning av elbilar eller installation av solpaneler i hem och företag, tillsammans med en större satsning på att förbättra batterier för att lagra energi, kan vara några av de trender som kommer att få ett större uppsving till följd av denna nya topp i olja.

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära