Följ oss

Nyheter

Ökad produktionen av raps

Publicerat

den

Rapsodling

På grund av den växande efterfrågan på förnybar dieselproduktion ses en ökning av både rapsproduktion och krosskapacitet av raps över hela världen.

Den globala produktionen av raps för 2023/2024 beräknas till 87,4 miljoner ton, en liten minskning från 2022/2023. Det är emellertid lätt att tolka det som negativ för den som enbart ser siffran. Siffran är starkare än vad den ser ut att vara vid första anblicken. Det är bara andra gången i historien som produktionen av raps har överstigit 80 miljoner ton. Bland de främsta producenterna av raps finns Kanada, EU, Kina, Indien och Australien.

Dubbelt så mycket olja som sojabönor 

Rapsplantan producerar baljor som innehåller små svarta frön, som består av cirka 45 procent olja, ungefär dubbelt så mycket olja som sojabönor. Fröna krossas för att frigöra oljan och kan användas för mänsklig konsumtion och som råvara för produktion av biobränslen. De fasta delarna av rapsfröet bearbetas till rapsmjöl, som kan ges till boskap och potentiellt kan fungera som ett växtbaserat protein för människor.

Den globala krossningen 2023-2024 beräknas till 81,1 miljoner ton, enligt US Department of Agricultures (USDA) June Oil Crops Outlook.

Kanada, den ledande producenten och toppexportören, kommer att se bland den högsta tillväxten, med en förväntad ökning på 50 procent av krossningen till 2024 eller 2025. Efterfrågan på förnybar diesel för att möta de kanadensiska myndigheternas krav är den viktigaste drivkraften.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Om Kanada väljer denna väg kan den nya globala krosskapaciteten innebära en förändring i handelsflöden när Kanada, en ledande rapsexportör, istället börjar använda en större andel av sin skörd på hemmaplan. Ytterligare krossning innebär också fler rapsmjölsbiprodukter. Att hitta marknader för ytterligare rapsmjöl kan vara svårt, särskilt som produktionen av sojamjöl också ökar.

Den stora utmaningen i allt detta kommer att bli rapsmjölet, för om det krossas ytterligare sex miljoner ton raps i Kanada, och samtidigt krossas mer sojabönor i USA, kommer Nordamerika att översvämmas av rapsmjölet.

Växande efterfråga

Den globala produktionen av raps förutspås till 87,4 miljoner ton, en liten minskning från uppskattningsvis 88,3 miljoner ton 2022-2023 men upp från 75,1 miljoner ton 2021-2022, enligt US Department of Agriculture’s Oilseeds: World Markets and Trade-rapport som släpptes i juli 2023.

Agriculture Canada sa i sin junirapport att den kanadensiska produktionen för 2022-2023 beräknas uppgå till 18,2 miljoner ton varav hälften till bedöms gå på export och hälften till inhemsk krossning.

Arealen förväntas öka något under 2023-2024, med en produktion som uppskattas till 18,4 miljoner ton, förutsatt normal arealnedläggning och trendmässig avkastning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Australien har haft tre rekordskördar med raps

Efter tre rekordskördar i rad förväntas produktionen i Australien i år att bli mindre. Produktionen uppskattas till 4,9 miljoner ton, en minskning med 41 procent från rekordskörden 2022-2023 men fortfarande 15 procent över 10-årsgenomsnittet, enligt ABARES. Arealen som odlades med raps i Australien sjönk med 11 procent till 3,5 miljoner hektar men är det näst största siffran någonsin.

EUs rapsproduktion för 2023-2024 prognostiseras till 20,2 miljoner ton.

USA har sett en betydande tillväxt nyligen, med en rapsproduktion som ökade med 45 procent från 2021 till 2022 till totalt 1,79 miljoner ton, enligt National Agricultural Statistics Service of the USDA. Planterad areal raps ökade från 155 000 tunnland 1991 till uppskattningsvis 2,28 miljoner tunnland 2023-2024.

Biobränsleråvara

Drivkraften för efterfrågan på raps är efterfrågan på förnybar diesel, stimulerad av bland annat den kanadensiska regeringens politik som kräver lägre utsläpp. Flera råvaror kan användas för förnybar diesel, inklusive vegetabiliska oljor, använd matolja och animaliska fetter.

Till skillnad från biodiesel är förnyelsebar diesel ett kolväte som är kemiskt likvärdigt med petroleumdiesel och som kan användas som ett drop-in biobränsle. Den kan transporteras i petroleumrörledningar och säljas med eller utan inblandning i petroleumdiesel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps är väl lämpad för produktion av biobränslen på grund av dess höga oljeinnehåll. Rapsolja ger mer råmaterial för bränsleproduktion och mindre biprodukter. Det ger också låga nivåer av mättat fett, vilket är kopplat till förbättrad prestanda i kallt väder.

Den globala produktionen av förnybar diesel har stadigt ökat sedan 2011, då produktionen bara var 1,21 miljoner liter per år, enligt International Energy Agency (IEA). Produktionen nådde 13,62 miljoner liter 2022 och beräknas växa till 16,81 miljoner liter i år och nå 26,6 miljoner liter år 2027.

Ett nytt politiskt incitament inkluderar US Environmental Protection Agencys beslut i slutet av 2022 att raps-härledd förnybar diesel kvalificerar som avancerat biobränsl enligt Renewable Fuel Standard. Rapsindustrins ledare sa att domen jämnade ut villkoren för raps med andra oljeväxter och gav en väg in på den amerikanska marknaden.

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära