Följ oss

Nyheter

Ökad produktionen av raps

Publicerat

den

Rapsodling

På grund av den växande efterfrågan på förnybar dieselproduktion ses en ökning av både rapsproduktion och krosskapacitet av raps över hela världen.

Den globala produktionen av raps för 2023/2024 beräknas till 87,4 miljoner ton, en liten minskning från 2022/2023. Det är emellertid lätt att tolka det som negativ för den som enbart ser siffran. Siffran är starkare än vad den ser ut att vara vid första anblicken. Det är bara andra gången i historien som produktionen av raps har överstigit 80 miljoner ton. Bland de främsta producenterna av raps finns Kanada, EU, Kina, Indien och Australien.

Dubbelt så mycket olja som sojabönor 

Rapsplantan producerar baljor som innehåller små svarta frön, som består av cirka 45 procent olja, ungefär dubbelt så mycket olja som sojabönor. Fröna krossas för att frigöra oljan och kan användas för mänsklig konsumtion och som råvara för produktion av biobränslen. De fasta delarna av rapsfröet bearbetas till rapsmjöl, som kan ges till boskap och potentiellt kan fungera som ett växtbaserat protein för människor.

Den globala krossningen 2023-2024 beräknas till 81,1 miljoner ton, enligt US Department of Agricultures (USDA) June Oil Crops Outlook.

Kanada, den ledande producenten och toppexportören, kommer att se bland den högsta tillväxten, med en förväntad ökning på 50 procent av krossningen till 2024 eller 2025. Efterfrågan på förnybar diesel för att möta de kanadensiska myndigheternas krav är den viktigaste drivkraften.

Om Kanada väljer denna väg kan den nya globala krosskapaciteten innebära en förändring i handelsflöden när Kanada, en ledande rapsexportör, istället börjar använda en större andel av sin skörd på hemmaplan. Ytterligare krossning innebär också fler rapsmjölsbiprodukter. Att hitta marknader för ytterligare rapsmjöl kan vara svårt, särskilt som produktionen av sojamjöl också ökar.

Den stora utmaningen i allt detta kommer att bli rapsmjölet, för om det krossas ytterligare sex miljoner ton raps i Kanada, och samtidigt krossas mer sojabönor i USA, kommer Nordamerika att översvämmas av rapsmjölet.

Växande efterfråga

Den globala produktionen av raps förutspås till 87,4 miljoner ton, en liten minskning från uppskattningsvis 88,3 miljoner ton 2022-2023 men upp från 75,1 miljoner ton 2021-2022, enligt US Department of Agriculture’s Oilseeds: World Markets and Trade-rapport som släpptes i juli 2023.

Agriculture Canada sa i sin junirapport att den kanadensiska produktionen för 2022-2023 beräknas uppgå till 18,2 miljoner ton varav hälften till bedöms gå på export och hälften till inhemsk krossning.

Arealen förväntas öka något under 2023-2024, med en produktion som uppskattas till 18,4 miljoner ton, förutsatt normal arealnedläggning och trendmässig avkastning.

Australien har haft tre rekordskördar med raps

Efter tre rekordskördar i rad förväntas produktionen i Australien i år att bli mindre. Produktionen uppskattas till 4,9 miljoner ton, en minskning med 41 procent från rekordskörden 2022-2023 men fortfarande 15 procent över 10-årsgenomsnittet, enligt ABARES. Arealen som odlades med raps i Australien sjönk med 11 procent till 3,5 miljoner hektar men är det näst största siffran någonsin.

EUs rapsproduktion för 2023-2024 prognostiseras till 20,2 miljoner ton.

USA har sett en betydande tillväxt nyligen, med en rapsproduktion som ökade med 45 procent från 2021 till 2022 till totalt 1,79 miljoner ton, enligt National Agricultural Statistics Service of the USDA. Planterad areal raps ökade från 155 000 tunnland 1991 till uppskattningsvis 2,28 miljoner tunnland 2023-2024.

Biobränsleråvara

Drivkraften för efterfrågan på raps är efterfrågan på förnybar diesel, stimulerad av bland annat den kanadensiska regeringens politik som kräver lägre utsläpp. Flera råvaror kan användas för förnybar diesel, inklusive vegetabiliska oljor, använd matolja och animaliska fetter.

Till skillnad från biodiesel är förnyelsebar diesel ett kolväte som är kemiskt likvärdigt med petroleumdiesel och som kan användas som ett drop-in biobränsle. Den kan transporteras i petroleumrörledningar och säljas med eller utan inblandning i petroleumdiesel.

Raps är väl lämpad för produktion av biobränslen på grund av dess höga oljeinnehåll. Rapsolja ger mer råmaterial för bränsleproduktion och mindre biprodukter. Det ger också låga nivåer av mättat fett, vilket är kopplat till förbättrad prestanda i kallt väder.

Den globala produktionen av förnybar diesel har stadigt ökat sedan 2011, då produktionen bara var 1,21 miljoner liter per år, enligt International Energy Agency (IEA). Produktionen nådde 13,62 miljoner liter 2022 och beräknas växa till 16,81 miljoner liter i år och nå 26,6 miljoner liter år 2027.

Ett nytt politiskt incitament inkluderar US Environmental Protection Agencys beslut i slutet av 2022 att raps-härledd förnybar diesel kvalificerar som avancerat biobränsl enligt Renewable Fuel Standard. Rapsindustrins ledare sa att domen jämnade ut villkoren för raps med andra oljeväxter och gav en väg in på den amerikanska marknaden.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära